Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac quy 1 N2013
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ I - NĂM 2013

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

1. Công tác quản lý Nhà nước:

- Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 2013 đến các phòng ban văn phòng và các trạm trực thuộc Chi cục.

- Chỉ đạo các huyện duy trì 39 điểm điều tra DTDB trên cây lúa; 21 điểm trên cây chè; 04 điểm trên cây ăn quả, 04 điểm trên cây rừng phù hợp với cơ cấu cây trồng của từng huyện, thành, thị. Tổng hợp kết quả điều tra, ban hành 11 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày, 3 thông báo tháng gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành, thị đúng quy định.

- Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 18 - 20/3/2013 và phòng trừ sâu bệnh trên lúa, rau, cây ăn quả và cây lâm nghiệp.

- Phối hợp với UBND huyện Cẩm Khê xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 21,5 ha với 443 hộ tham gia ở xã Phương Xá huyện Cẩm Khê.  Hiện tại cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, số dảnh phổ biến 4 - 7 dảnh/khóm; Đã tổ chức 01 đợt diệt chuột tập trung, phun thuốc trừ cỏ và ốc bươu vàng cho toàn bộ diện tích mô hình.

- Chỉ đạo mở rộng SRI trên toàn tỉnh, diện tích đạt 10.160,3 ha/9.600 ha kế hoạch, cụ thể: Phù Ninh 468,2 ha/550 ha, Thanh Ba 900 ha/750 ha, Hạ Hoà 700 ha /700 ha, Cẩm Khê 815 ha/800 ha, Tam Nông 700 ha/700 ha, Thanh Thuỷ 680 ha/800 ha, Thanh Sơn 1.196 ha/1.000 ha, Lâm Thao 1.509 ha/1.400 ha, Phú Thọ 183 ha/200 ha, Tân Sơn 750 ha/750 ha, Đoan Hùng 1.062,3 ha/800 ha, Yên Lập 626,8 ha/600 ha, Việt Trì 570/550 ha.

2. Chương trình KHCN:

- Chỉ đạo xây dựng 13 mô hình giống mới + SRI tại 13 huyện, thành, thị: Hiện tại các mô hình sinh trưởng phát triển tốt và đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, số dảnh phổ biến 5 - 10 dảnh/ khóm; Các đối tượng sâu bệnh (Ốc bươu vàng, bệnh sinh lý, rầy các loại, ruồi đục nõn, bọ trĩ) gây hại nhẹ.

 - Tiếp tục theo dõi các mô hình thuốc Atranex 80WP trừ cỏ ngô và thuốc Fenrim 18.5 WP trừ cỏ lồng vực trên lúa.

- Thực hiện khảo nghiệm 06 loại thuốc trên lúa, ngô, rau.

- Dự án VECO:

+ Tại Tân Đức (SO1): Lấy 8 mẫu giếng khoan, 2 mẫu nước sông, 5 mẫu đất gửi phân tích; Tiến hành 1 đợt thanh tra giám sát tại các điểm chợ.

+ Tại Vĩnh Phúc (SO3): Hội nghị triển khai dự án và nâng cao hiểu biết về PGS; Tập huấn kỹ năng lãnh đạo; Tập huấn VietGAP, PGS, quy trình RAT cho các hộ chưa được tập huấn; Tham gia 1 cuộc hội thảo nâng cao nhận thức người tiêu dùng do Vinastas tổ chức tại Hà Nội.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Chỉ đạo trạm Kiểm dịch phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị thống kê diện tích và xây dựng điểm điều tra DTDB trên lúa sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Điều tra 12 kỳ sâu bệnh trên lúa; 11 kỳ trên ngô sau nhập khẩu và 5 ha cây trồng khác. Phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 415,713 tấn nông sản trong kho (412,738 tấn thóc; 2,075 tấn ngô; 0,9 tấn gạo các loại) của 15 cá nhân, đơn vị. Trong đó kiểm tra thủ tục KDTV 381,777 tấn lúa giống, ngô giống của 09 cá nhân, đơn vị. Qua kiểm tra phát hiện các loài mọt hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam, các lô hàng đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định.

- Viết báo cáo cây trồng sau nhập khẩu hàng tháng, quý gửi trung tâm KDTV SNK I - Hà Nội và Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

4. Công tác thanh tra:

- Kiểm tra các hộ kinh doanh thuốc BVTV được 88 hộ, phát hiện 02 hộ vi phạm (không có bảng giá thuốc), xử lý nhắc nhở.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP của tỉnh, kiểm tra được 10 cơ sở kinh doanh thực phẩm, không có hộ vi phạm.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 51 hộ, phát hiện 28 hộ vi phạm (thiếu bảo hộ lao đông, hỗn hợp nhiều loại thuốc).

- Tổ chức tập huấn định kỳ buôn bán thuốc BVTV được 04 lớp có 253 hộ tham gia.

- Thẩm định hồ sơ cấp 06 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế một cửa.

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật bảo vệ thực vật được 50 buổi cho 2.657 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Công tác tuyên truyền: Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện và đưa 04 tin về hội nghị đầu bờ mô hình xử lý môi trường chăn nuôi, mô hình gà ri lai, hướng dẫn bón phân thúc đẻ cho lúa và diệt chuột tập trung, 01 phóng sự về chỉ đạo mô hình cánh đồng mẫu lớn tại Cẩm Khê.   

- Viết và biên tập gửi 04 bài đăng báo Phú Thọ về hướng dẫn bón phân thúc đẻ nhánh, hướng dẫn phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh sinh lý, bệnh đạo ôn hại lúa.

 6. Công tác khác:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tổ chức tốt công tác đón Tết; vệ sinh, trang trí cơ quan, đảm bảo an ninh trong dịp Tết. Toàn Chi cục không có người vi phạm về tham gia giao thông.

- Tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo hiến pháp năm 1992.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÍ I NĂM 2013: (Có biểu kèm theo).

III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2013:

- Chỉ đạo điều tra sâu bệnh định kỳ trên lúa, rau, ngô, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, ra thông báo và hướng dẫn biện pháp phòng trừ theo qui định. Căn cứ tình hình diễn biến sâu bệnh tổ chức điều tra bổ sung ra thông báo kỳ 10 ngày trong các cao điểm phòng trừ sâu bệnh.

- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi cánh đồng mẫu lớn ở huyện Cẩm Khê.

- Chỉ đạo, theo dõi diện tích áp dụng và các mô hình áp dụng SRI. Tiếp tục triển khai chương trình dự án rau VECO theo kế hoạch.

- Kiểm tra thủ tục KDTV nông sản nhập khẩu. Điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu và sinh vật hại nông sản trong kho, giám định mẫu, ra thông báo.

- Thanh kiểm tra các đại lý buôn bán, sử dụng thuốc BVTV. Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra thuốc BVTV trên các cây trồng. Phối hợp các huyện, thành, thị thanh kiểm tra 1 số điểm nóng buôn bán thuốc BVTV ở các chợ. Cấp chứng chỉ hành nghề cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV theo đúng quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền: Phối hợp với  Đài PTTH tỉnh, Trung tâm Khuyến nông xây dựng các phóng sự, chuyên mục phát trên đài truyền hình tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Phú Thọ và tập huấn về phòng trừ sâu bệnh trên các cây trồng nhất là trên lúa chiêm xuân.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn