Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 8 N2014
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 08, năm 2014

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật để thực hiện tổ chức điều tra, DTDB và ra thông báo (7 ngày/kỳ) chỉ đạo phòng trừ cao điểm sâu bệnh tháng 8, trước mắt là đợt phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân từ 08 - 17/8. Ngoài ra cần lưu ý theo dõi chặt chẽ các đối tượng rầy, bệnh khô vằn và bệnh bạc lá.

Viết bài hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ gửi tất cả các xã đọc trên hệ thống đài phát thanh.

2. Chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thành, thị thành lập các đoàn thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trong cao điểm, xử lý nghiêm các vi phạm.

3. Phối hợp kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 8, tổng 23 cơ sở (Loại B kỳ trước) buôn bán thuốc BVTV, cụ thể: Phù Ninh 15 cở sở; Hạ Hòa 01 cơ sở; Thanh Thủy 02 cơ sở, Cẩm Khê 03 cơ sở, TX Phú Thọ 02 cơ sở. Đánh giá phân loại lần đầu đối với các cơ sở đang kinh doanh nhưng chưa được kiểm tra đánh giá.

4. Hoạt động Dự án, KHCN: Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và theo dõi phòng trừ sâu bệnh các mô hình SRI vụ mùa tại các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Yên Lập, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Tân Sơn, Thanh Sơn.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão.

- Cử cán bộ làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật để phối hợp thực thi công vụ trong cao điểm.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tập trung lực lượng làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật để phối hợp  các trạm nắm bắt chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh chính sác trong cao điểm.

- Thực hiện điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh 03 điểm trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh để làm cơ sở đưa ra phương án chỉ đạo sâu bệnh có hiệu quả nhất.

- Tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh định kỳ 7 ngày/lần của các trạm, tham mưu cho lãnh đạo Chi cục ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh chính sác, kịp thời.

- Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV tham khảo.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chủ trì, phối hợp với các trạm kiểm tra, đánh giá phân loại buôn bán thuốc BVTV theo định kỳ tháng 8, tổng 23 cơ sở (Loại B kỳ trước).

- Tiếp tục phối hợp với UBND Thành phố Việt Trì, UBND Phường Tiên Cát, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an tỉnh, xử lý giải quyết dứt điểm vụ việc bà Phùng Thị Phượng có hành vi nhân nuôi, lữu giữ dịch hại nguy hiểm đối với tài nguyên thực vật.

- Thẩm định đánh giá điều kiện, hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo quy định (Nếu có hồ sơ).

- Phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tập huấn cho nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo quy định của pháp luật (Khi có yêu cầu).

- Đôn đốc các Trạm BVTV huyện, thành, thị tăng cường kiểm tra sử dụng thuốc BVTV trong cao điểm.

4. Trạm KDTV:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá; Kỹ thuật bón đón đòng cho lúa theo SRI.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn