Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2014
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 11, năm 2014I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, DTDB và ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông; Lưu ý bệnh sinh lý trên cây ngô, sâu đục thân trên đỗ tương.

2. Tập trung chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn các địa phương chăm sóc, gieo trồng cây vụ đông; Lưu ý rau màu các loại.

3. Phối hợp với Thanh tra kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ 26 cơ sở buôn bán thuốc BVTV (Loại A, B kỳ trước). Phối hợp thanh kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật các loại giống cây trồng vụ đông nhập nội; Theo dõi sâu bệnh trên cây trồng sau nhập nội.

4. Đôn đốc các cơ sở buôn bán thuốc BVTV làm cam kết môi trường, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác bảo vệ quản lý tài sản cơ quan.

- Tổng hợp báo cáo Chi cục trưởng nguồn kinh phí còn lại tháng 11 và tháng 12 để thực hiện đảm bảo chi tiêu có hiệu quả.

- Phối hợp với Thanh tra rà soát thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ xử phạt vi phạm hành chính.

- Tiếp và làm việc, phục vụ Đoàn thanh tra tài chính theo yêu cầu đến khi Đoàn kết thúc làm việc.

- Xây dựng quy chế quản lý tài sản. Xây dựng đề án chức năng nhiệm vụ của Chi cục theo luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

2. Phòng Kỹ thuật - IPM:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên ngô, rau, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên ngô, rau tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá các mô hình trình diễn SRI vụ mùa tại các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Yên Lập, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Tân Sơn, Thanh Sơn.

- Xây dựng, giao kế hoạch thâm canh cải tiến lúa (SRI) vụ chiêm, vụ mùa năm 2015 trên 22.000 ha.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web của Chi cục và của Sở; Lưu ý: Gửi đăng các tin, bài về hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn trên cây rau.

3. Công tác Thanh tra:

- Kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 11, tổng 26 cơ sở (Loại A, B kỳ trước) buôn bán thuốc BVTV, cụ thể: Đoan Hùng 06 cơ sở; Thanh Ba 10 cơ sở; Thanh Sơn 01 cơ sở; Tân Sơn 01 cơ sở; Hạ Hòa 04 cơ sở, Tam Nông 04 cơ sở. Đánh giá phân loại lần đầu đối với các cơ sở đang kinh doanh nhưng chưa được kiểm tra đánh giá.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý trên địa bàn toàn tỉnh. Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định. Giám sát các cuộc hội thảo thuốc BVTV (Nếu có hồ sơ).

- Đôn đốc các cơ sở buôn bán thuốc BVTV làm cam kết môi trường, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

- Dự thảo Đề án xây dựng kho chứa thuốc BVTV tồn đọng, thu giữ trong thanh, kiểm tra để trình Sở NN và PTNT báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn