Thứ Bảy, 27/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 4 nam 2015
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 04/2015, kế hoạch công tác tháng 05/2015

 

 


I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 04/2015:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 04/2014:

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các trạm thuộc Chi cục thực hiện cho công tác phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm.

- Đi kiểm tra tình hình sản xuất tại các huyện Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Ba và kiểm tra tình hình phát sinh và gây hại châu chấu tại huyện Tam Nông.

- Chỉ đạo Trạm BVTV các huyện, thành, thị thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại. Duy trì 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ;

- Tổng hợp chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 2 báo cáo số liệu diệt chuột vụ chiêm xuân 2014 - 2015. Kết quả: Toàn tỉnh đã tiêu diệt được 837.939 con chuột; số tiền chi hỗ trợ diệt chuột là 1.072.849.500 đồng, số lượng thuốc hóa học sử dụng 2.171,6 kg, số lượng thuốc sinh học 691,4 kg.

- Thanh tra theo Quyết định số 13/QĐ-BVTV ngày 16/3/2015 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV về diệt chuột huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê và TP. Việt Trì. Kết quả đã thanh tra 13 tổ chức và cá nhân, trong đó:

+ Đối với 07 UBND xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện văn bản cấp trên về việc tổ chức diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân năm 2014 - 2015, cụ thể: Ban hành công văn, kế hoạch tổ chức diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân năm 2014 - 2015; tổ chức cấp phát thuốc và trộn mồi bả tập trung. Thuốc diệt chuột sử dụng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

+ Đối với 06 cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể: Cung ứng cho bà con nông dân các loại thuốc diệt chuột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

+ Đoàn thanh tra tiến hành lấy 02 mẫu thuốc diệt chuột để gửi phân tích kiểm định chất lượng (đang chờ kết quả).

- Kiểm tra điều kiện 07 cơ sở buôn bán thuốc BVTV tại huyện Thanh Ba, Phù Ninh. 07/07 sơ sở xếp loại A.

* Đánh giá chung: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 04/2015 được Giám đốc Sở giao tại Hội nghị giao ban tháng 04/2015.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Tình hình sâu bệnh, công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Trên lúa: Chuột, đạo ôn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Bệnh khô vằn, ruồi đục nõn gây hại nhẹ đến trung bình. Sâu đục thân, bọ trĩ gây hại nhẹ; Trên ngô xuân: Bệnh khô vằn gây hại nhẹ. Chuột, sâu đục thân, sâu xám gây hại nhẹ, bệnh đốm lá, sâu cắn lá gây hại nhẹ rải rác; Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ, bệnh thối búp, bệnh đốm nâu gây hại nhẹ; Trên cây ăn quả: Sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, nhện đỏ, rệp gây hại rải rác trên cây bưởi. Bọ xít nâu gây hại nhẹ rải rác trên cây nhãn, vải; Trên cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục nở và di chuyển gây hại trên rừng tre, luồng, trên lúa, ngô tại huyện Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn, Cẩm Khê, ...

- Chi cục đi kiểm tra tình hình sản xuất tại các huyện Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Ba và kiểm tra tình hình phát sinh và gây hại châu chấu tại huyện Tam Nông.

- Chỉ đạo Trạm BVTV các huyện, thành, thị thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại. Duy trì 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ;

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra ban hành 4 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 03, dự báo sâu bệnh tháng 4/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Thực hiện 02 kỳ tổng điều tra sâu bệnh bổ sung ngày 16 - 17/3 và 13 - 15/4/2015, ra thông báo kết quả điều tra và dự báo tình hình sâu bệnh vụ chiêm xuân 2015, thông báo khẩn tình hình sâu bệnh dự báo 7 ngày tới và biện pháp chỉ đạo phòng trừ.

- Tổng hợp chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 2 báo cáo số liệu diệt chuột vụ chiêm xuân 2014 - 2015. Kết quả: Toàn tỉnh đã tiêu diệt được 837.939 con chuột; số tiền chi hỗ trợ diệt chuột là 1.072.849.500 đồng, số lượng thuốc hóa học sử dụng 2.171,6 kg, số lượng thuốc sinh học 691,4 kg.

- Tổng hợp tiến độ hàng ngày tình hình phát sinh và gây hại của châu chấu tre lưng vàng trên địa bàn tỉnh: Hiện nay châu chấu đã xuất hiện tại 31 xã trên địa  bàn 7 huyện: Đoan Hùng (12 xã), Yên Lập (2 xã), Cẩm Khê (4 xã), Tam Nông (7 xã), Thanh sơn (4 xã), Hạ Hòa (1 xã), Thanh Ba (1 xã). Tổng diện tích nhiễm: 72,08 ha, diện tích đã phòng trừ 62,76 ha.

- Chi cục và Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam tiến hành kiểm tra, lấy mẫu gửi phân tích giám định để xác minh nguyên nhân chết cây keo mới trồng tại xã Ngọc Lập - huyện Yên Lập (đang chờ kết quả phân tích).

2.2. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Thanh tra theo Quyết định số 13/QĐ-BVTV ngày 16/3/2015 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV về diệt chuột huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê và TP. Việt Trì. Kết quả đã thanh tra 13 tổ chức và cá nhân, trong đó:

+ Đối với 07 UBND xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện văn bản cấp trên về việc tổ chức diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân năm 2014 - 2015, cụ thể: Ban hành công văn, kế hoạch tổ chức diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân năm 2014 - 2015; tổ chức cấp phát thuốc và trộn mồi bả tập trung. Thuốc diệt chuột sử dụng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

+ Đối với 06 cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể: Cung ứng cho bà con nông dân các loại thuốc diệt chuột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

+ Đoàn thanh tra tiến hành lấy 02 mẫu thuốc diệt chuột để gửi phân tích kiểm định chất lượng (đang chờ kết quả).

- Thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Quyết định số 15/QĐ-BVTV ngày 26/3/2015 của Chi cục trưởng. Kết quả đã thanh tra được 02 cửa hàng, đại lý buôn bán thuốc BVTV tại huyện Phù Ninh. 02 cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc BVTV đều có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thuốc có trong doanh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng. Đoàn thanh tra tiến hành lấy 03 mẫu thuốc BVTV để gửi đi phân tích, kiểm định chất lượng (đang chờ kết quả).

- Thẩm định đánh giá điều kiện cấp 10 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho các cửa hàng, đại lý kinh doanh buôn bán thuốc BVTV tại huyện Phù Ninh, Thanh Ba.

- Kiểm tra điều kiện 07 cơ sở buôn bán thuốc BVTV tại huyện Thanh Ba, Phù Ninh. 07/07 sơ sở xếp loại A.

 - Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 04 năm 2015 gửi Thanh tra Sở.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, lao động về Dự thảo Bộ luật Dân sự (Sửa đổi) gửi Sở Nông nghiệp & PTNT Phú Thọ.

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện điều tra 04 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn đứng cái - làm đòng; 04 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn 7 - 9 lá tại huyện Lâm Thao, Yên Lập, Thành phố Việt Trì và T.X Phú Thọ. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Ra 01 công văn gửi các Trạm BVTV về tổng điều tra đối tượng KDTV trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra sinh vật hại kho đối với 24,538 tấn nông sản trong kho (19,22 tấn gạo; 3,9 tấn ngô; 1,166 tấn đậu đỗ; 0,252 tấn lạc) của 24 cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện Lâm Thao, Thành phố Việt Trì và T.X Phú Thọ. Qua điều tra phát hiện thấy 06 loài sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 04 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

2.4. Công tác KHCN:

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao. Tổng hợp tiến độ SRI hàng tuần báo cáo lãnh đạo Chi cục. Kết quả đến ngày 5/4/2015 tổng diện tích lúa cấy theo SRI là 13.395 ha (Đạt 111,6% kế hoạch vụ xuân).

 - Theo dõi 8 mô hình trình diễn SRI lúa tổng diện tích 13,3 ha, 8 mô hình sinh trưởng phát triển tốt, đang trong giai đoạn đứng cái -  làm đòng.

2.5. Công tác tập huấn:

- Phối hợp tổ chức tập huấn được 05 cuộc cho 250 người về kỹ thuật tổng hợp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên các loại cây trồng; Tổ chức 01 cuộc tập huấn cho 30 cán bộ về các loài trong họ mọt đậu. Tổ chức 01 buổi tập huấn hướng dẫn phòng trừ chuột hại cho 80 người gồm Lãnh đạo UBND, chủ nhiệm hợp tác xã và trưởng khuyến nông các xã, phường trên địa bàn Thành phố Việt Trì.

- Viết 02 tin bài tuyên truyền trên báo và tạp chí Nông nghiệp: Chủ động phòng trừ châu chấu tre lưng vàng và kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa vụ chiêm xuân.

- Phối hợp với Trung tâm khuyến nông thực hiện chuyên mục tháng 4: Sâu bệnh hại lúa chiên xuân và biện pháp phòng trừ.

(Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2015:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo dự tính dự báo phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm tháng 5 trên lúa và châu chấu trên tre mai luồng.

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Thanh tra về hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Sơn và Tam Nông - tỉnh Phú Thọ.

- Lấy mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng thuốc BVTV.

- Điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1.  Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp kết quả điều tra bổ sung, ban hành văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Duy trì hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ, tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

2.2. Công tác Thanh tra:

- Tiếp tục Thanh tra theo Quyết định số 15/QĐ-BVTV ngày 26/3/2015 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV về việc thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Sơn và Tam Nông - tỉnh Phú Thọ.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh Phú Thọ.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (Nếu có hồ sơ).

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Lấy mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng thuốc BVTV.

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho. Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đợt tổng điều tra phát hiện đối tượng KDTV.

- Kiểm tra thủ tục Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

2.4. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

Tiếp tục tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa trong cao điểm./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn