Thứ Bảy, 27/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 9 Năm 2015
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 09, năm 2015

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng làm việc cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tổ chức điều tra, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh theo quy định; Lưu ý các đối tượng: Sâu cuốn lá, sâu đục thân - trà trỗ trong tháng 9; Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy các loại trên tất cả các trà.

Tổ chức điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ; Viết báo cáo làm rõ nguyên nhân tăng, giảm mức độ thiệt hại sâu bệnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ sau.

2. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn CBKN, nông dân phương pháp điều tra, nhận biết các đối tượng sâu bệnh; Kỹ thuật phun phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả.

3. Phối hợp với thanh tra Chi cục kiểm tra việc buôn bán, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn.

4. Trạm Tam Nông phối hợp với phòng ban huyện để hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo nhiệm vụ Sở giao.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão.

- Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, 9 tháng theo quy định.

- Phối hợp với Công ty Hưng Thịnh thực hiện các quy trình để xây dựng nhà kho chứa thuốc BVTV. Giám sát sửa chữa trạm BVTV huyện Yên Lập theo hồ sơ đảm bảo chất lượng.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, chè, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Tăng cường công tác điều tra dự tính dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình sâu bệnh trước, trong và sau cao điểm. Tổng hợp diễn biến tình hình sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại, bệnh khô vằn, bạc lá, ... diện tích và kết quả chỉ đạo phòng trừ.

- Phối hợp với 4 trạm duy trì hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ. Tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc phòng trừ sâu bệnh mô hình SRI. Kiểm tra, đôn đốc công tác khảo nghiệm thuốc.

- Báo cáo Lãnh đạo Chi cục để trình Sở Kế hoạch triển khai áp dụng biện pháp tổng hợp phòng trừ sâu bệnh hại (IPM) trên các loại cây trồng.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tiếp tục thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định phê duyệt.

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Lấy mẫu rau, quả kiểm tra dư lượng thuốc BVTV. Lấy mẫu thuốc BVTV phân tích chất lượng.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ).

- Xây dựng 01 văn bản trình Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ ban hành: Công văn về việc tăng cường quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra thủ tục Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Phòng Kỹ thuật: Thực hiện 01 chuyên mục trên Đài PTTH tỉnh, 02 bài tuyên truyền trên báo Phú Thọ, Tạp chí Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

- Giao mỗi phòng, trạm ít nhất có 01 bài, tin, ảnh/tháng gửi về phòng Kỹ thuật để biên tập, đăng trên trang Web của Sở và của Chi cục./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn