Thứ Bảy, 27/11/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2015
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

GIAO BAN HÀNG THÁNG

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2015:

1. Công tác quản lý nhà nước:

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ký ban hành 03 công văn, cụ thể: Công văn về việc kiểm tra và chủ động phòng chống bệnh chết héo cây keo; Các báo cáo về nội dung mà Đài truyền hình Việt Nam đã nêu về hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV tại tỉnh Phú Thọ và làm việc với Đài để trao đổi, định hướng dư luận; Công văn về việc xin ý kiến về hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh gửi Cục BVTV.

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 65/TB-SNN-BVTV ngày 04/09/2015 tiếp nhận bản công bố hợp quy cho 02 sản phẩm thuốc BVTV của Công ty Cổ phần Sunseaco Việt Nam.

- Ban hành thông báo số 249/TB-BVTV ngày 31/8/2015 công khai kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 8/2015; Kết luận số 256/KL-BVTV-TTra ngày 04/9/2015 về việc thanh tra hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Ba, Tân Sơn, Yên Lập và Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ.

- Ban hành Quyết định số 47/QĐ- BVTV ngày 07/09/2015 về việc thanh tra công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015 đối với chính quyền cấp xã trong cao điểm sâu bệnh trên địa bàn xã Văn Lung, Hà Thạch, Hà Lộc, Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Công tác Bảo vệ thực vật:

- Chỉ đạo các trạm BVTV các huyện, thành, thị tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng chính, đặc biệt trên lúa, chè; thực hiện 05 kỳ điều tra định kỳ 7 ngày.

- Tổng hợp, ban hành 05 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 35 đến kỳ 39) theo đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 08, dự báo sâu bệnh tháng 9/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ; 01 Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 03/9 dự báo cuối vụ và biện pháp phòng trừ.

- Chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng:

+ Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh khô vằn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; chuột, bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình; rầy các loại, bọ xít dài, bệnh bạc lá hại nhẹ. Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh 15.536,0 ha. Tổng diện tích phòng trừ 6.201,2 ha.

+ Trên cây chè: Bọ xít muỗi hại nhẹ đến trung bình. Rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ hại nhẹ, bệnh đốm nâu hại nhẹ. Bệnh chấm xám, bệnh thán thư gây hại rải rác. Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh 4.279,5 ha. Tổng diện tích phòng trừ 1.890,1 ha. Ngoài ra: Phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi 23,7 ha.

- Chỉ đạo các trạm BVTV huyện, thành, thị tổ chức đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên trà lúa mùa sớm, mùa trung. Đánh giá tỷ lệ thiệt hại trà mùa sớm là 0,53% (trong đó Thanh Thủy 0,92%, Thanh Ba 0,88%, Việt Trì 0,70%, Thanh Sơn 0,66%, Tam Nông 0,52%, Phù Ninh 0,46%, Hạ Hòa 0,44%, Cẩm Khê 0,43%, Lâm Thao 0,18%, Đoan Hùng 0,49%, Thanh Sơn 0,66%). 

- Chỉ đạo duy trì hoạt động của 03 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng và Thanh Thuỷ; tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định.

- Triển khai khảo nghiệm 02 loại thuốc trên lúa, tổng hợp tiến độ gửi Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc đúng quy định.

2.2. Công tác ứng dụng KHCN:

- Tổng hợp diện tích áp dụng SRI vụ mùa đạt 11.754,8  ha/11.800 ha kế hoạch Chi cục giao (đạt 99,6%); đạt 102,2% theo KH Sở giao (11.500 ha). Phối hợp tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình SRI huyện Thanh Sơn và huyện Đoan Hùng.

- Phối hợp với Công ty giống Thái Bình kiểm tra mô hình tại Cẩm Khê, Tân Sơn; Công ty giống Đại Thành kiểm tra mô hình tại Đoan Hùng.

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 03 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn chín - thu hoạch huyện Lâm Thao, Phù Ninh và Thành phố Việt Trì. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 1,3 tấn nông sản trong kho (0,8 tấn ngô giống; 0,2 tấn gạo; 0,3 tấn TĂGS) của 03 cá nhân, đơn vị trên địa bàn Thành phố Việt Trì. Qua kiểm tra phát hiện 02 loài mọt hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV và sinh vật gây hại lạ của Việt Nam.

- Kiểm tra thủ tục KDTV 0,5 tấn ngô giống sau nhập khẩu của 01 cá nhân trên địa bàn Thành phố Việt Trì. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV còn sống của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 9, quý III gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội. Báo cáo công tác KDTV quý III gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra:

- Thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV đối với 26 tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV tại huyện Thanh Ba, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Tân Sơn, Hạ Hòa, Yên Lập, Thành phố Việt Trì theo Quyết định số 44/QĐ-BVTV ngày 03/8/2015. Phát hiện 03 cơ sở vi phạm (01 tổ chức buôn bán 4.800 ml thuốc BVTV thuốc FM-TOX 25EC, NSX: 27/07/2013 hết hạn sử dụng; 02 cá nhân buôn bán thuốc BVTV không đúng địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bán thuốc BVTV tại chợ).

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với 16 cơ sở buôn bán thuốc BVTV tại huyện Đoan Hùng, Phù Ninh, Yên Lập, Lâm Thao theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT. Kết quả 05 cơ sở xếp loại A, 02 cơ sở xếp loại B, 06 cơ sở xếp loại C, 02 cơ sở tạm ngừng kinh doanh, 01 cơ sở không kinh doanh (đi bán thuốc BVTV thuê cho cửa hàng đại lý khác).

- Ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 48/QĐ-XPVPHC ngày 14/9/2015 và số 49/QĐ-XPVPHC ngày 14/9/2015. Tổng số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng chẵn) nộp Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

- Ban hành báo cáo số 243/BC-BVTV ngày 24/8/2015 rà soát thuốc BVTV sử dụng trong sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo số 257/BC-BVTV ngày 08/09/2015 báo cáo kết quả kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính 9 tháng năm 2015; Báo cáo số 258/BC-BVTV-TTra ngày 08/09/2015 về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2015: Báo cáo số 266/BC-BVTV ngày 21/9/2015 kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 9 năm 2015.

- Ban hành văn bản số 261/BC-BVTV ngày 14/9/2015 về báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2015;

- Thẩm định cấp 05 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại huyện Phù Ninh (03), Hạ Hòa (02).

- Lấy 07 mẫu thuốc bảo vệ thực vật gửi phân tích kiểm tra chất lượng (đang chờ kết quả).

2.5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên mục tháng 9 về đánh giá hiệu quả mô hình áp dụng đầy đủ các nguyên tắc SRI.

2.6. Công tác khác:

- Tham gia ý kiến vào dự thảo 02 quy hoạch của ngành: “Quy hoạch tổng thể phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng năm 2030” và “Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

- Ban hành Văn bản số 263/BVTV-TTra ngày 16/09/2015 về việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2013/NĐ-CP; Văn bản số 264/BVTV-TTra ngày 17/09/2015 về việc góp ý vào Dự thảo “Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

- Báo cáo hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc cập nhật dữ liệu của các phòng, trạm trên trang Website của Chi cục đầy đủ kịp thời.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Không.

II/ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THÁNG 10/2015:

1. Nhận định, đánh giá tình hình sản xuất:

- Trên lúa mùa muộn: Rầy các loại, bệnh khô vằn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng tại huyện Tân Sơn, Đoan Hùng. Chuột, sâu đục thân gây hại cục bộ. Ngoài ra: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bọ xít dài, nhện gié, bệnh lem lép, bệnh sinh lý,... gây hại nhẹ.

- Trên ngô đông: Sâu xám, sâu đục thân, chuột  hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Bệnh sinh lý, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, sâu ăn lá, châu chấu hại nhẹ.

- Trên cây chè: Bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đốm nâu, nhện đỏ, bệnh thối búp gây hại nhẹ.

- Trên cây rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ, bệnh thối nhũn hại nhẹ đến trung bình trên rau họ thập tự. Rệp muội, bệnh sương mai, lở cổ rễ, đốm lá hại nhẹ.  

- Trên cây ăn quả: Trên cây bưởi các đối tượng nhện đỏ, bệnh chảy gôm hại nhẹ; bệnh loét, ruồi đục quả hại rải rác. Bọ xít nâu, nhện lông nhung gây hại rải rác trên cây nhãn vải.

- Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, sâu đục cành, mối hại gốc, bệnh thối rễ, ... gây hại rải rác.

2. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước cần thực hiện trong tháng:

- Điều tra dự tính dự báo sâu bệnh, tổng hợp ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 40 - kỳ 43); 01 thông báo sâu bệnh tháng 09, dự báo sâu bệnh tháng 10/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Tiếp tục thực hiện thanh tra theo Quyết định số 47/QĐ- BVTV ngày 07/09/2015 về việc thanh tra công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015 đối với chính quyền cấp xã trong cao điểm sâu bệnh trên địa bàn huyện Thanh Thủy - Tỉnh Phú Thọ.

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ).

3. Những nhiệm vụ chuyên môn:

- Tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại định kỳ 7 ngày/lần. Ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp các trạm đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên trà trung, trà muộn. Tổng hợp báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên lúa vụ mùa.

- Duy trì hoạt động của 03 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng  và Thanh Thuỷ, tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Tổng hợp báo cáo kết quả các mô hình SRI vụ mùa. Tổ chức hội nghị đầu bờ các mô hình SRI.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh;  Kiểm tra thủ tục Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

- Ban hành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/10/2015.

- Lấy mẫu rau, quả phân tích kiểm tra dư lượng thuốc BVTV.

- Viết bài đăng báo, tạp chí về sâu bệnh hại cây vụ đông.

4. Kiến nghị, đề xuất:

 Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT cho phép Chi cục được ký 01 hợp đồng lao động để thay cho viên chức trạm BVTV huyện Hạ Hòa Chuyển công tác./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn