Thứ Năm, 21/9/2023
Báo cáo giao ban tháng 01 năm 2016
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

GIAO BAN HÀNG THÁNG

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2016:

1. Công tác quản lý nhà nước:

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 89/PA-SNN-BVTV ngày 19/01/2016, phương án ứng phó với sinh vật gây hại cây trồng trong điều kiện thời tiết bất thuận.

- Tham gia đoàn công tác theo Quyết định số 01/QĐ-SNN ngày 04/01/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra sản xuất tại huyện Đoan Hùng, Yên Lập, Cẩm Khê và Thị xã Phú Thọ.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp ban hành Công văn số 1710/SNN-BVTV ngày 25/12/2015 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tiếp tục phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm Khuyến nông huyện Tam Nông hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây rau su hào, bắp cải, cà chua, đậu cove, ... tại 2 xã Hương Nộn và Dậu Dương.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Công tác Bảo vệ thực vật:

- Ban hành: 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 53 đến kỳ 03) gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định. Thông báo số 389/TB-BVTV ngày 24/12/2015, thông báo tình hình sâu bệnh tháng 12/2015 dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01/2016.

- Chỉ đạo các trạm BVTV các huyện, thành, thị tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng chính như mạ, ngô, chè, rau, cây ăn quả, cây lâm nghiệp; thực hiện 04 kỳ điều tra định kỳ 7 ngày.

2.2. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và sinh vật hại kho đối với 46,299 tấn giống, nông sản trong kho. Qua kiểm tra, hàng hóa có đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định; Không có giống cây trồng mới nhập khẩu. Tại thời điểm kiểm tra không có giống cây trồng mới nhập khẩu, chưa  phát hiện sinh vật gây hại cũng như đối tượng KDTV còn sống của Việt Nam.

- Ban hành báo cáo số 392/BC-BVTV ngày 28 tháng 12 năm 2015 về Báo cáo tổng kết cây trồng nhập nội năm 2015 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I Hà Nội theo quy định.

2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Thực hiện thanh tra về việc chấp hành các quy định về kiểm dịch thực vật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê và Thành phố Việt Trì được 07 hộ kinh doanh giống cây trồng (Phù Ninh 03; Tp Việt Trì 03 hộ; Thanh Thủy 01 hộ) với tổng lượng nhập là: Lúa nhập nội: 19.879 kg, ngô nhập nội: 2.580 kg, lúa sản xuất trong nước: 16.340 kg. Các giống lúa ngô nhập nội có đầy đủ hóa đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật, sinh vật gây hại lạ.

- Ban hành Thông báo số 398/TB-BVTV ngày 30/12/2015 thông báo công khai kết quả kiểm tra đánh giá phân loại tháng 12 năm 2015; Kết luận thanh tra số 396/KL-BVTV ngày 30/12/2015 về việc thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo số 05/BC-BVTV ngày 08/01/2016 báo cáo thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các đơn vị HCSN thuộc Sở theo Công văn số 21/SNN-VP ngày 06/01/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo số 10/BC-BVTV ngày 15/01/2016 về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng  01 năm 2016 gửi thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ban hành báo cáo số 395/BC-BVTV ngày 28/12/2015 báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; Báo cáo số 396/BC-BVTV ngày 28/12/2015 báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2015; Văn bản số 07/BVTV-Ttra  ngày 12/01/2016 về việc đăng ký in Sổ nhật ký Đoàn thanh tra gửi Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT.

2.4. Công tác KHCN:

- Lựa chọn địa điểm triển khai 02 mô hình nâng cao chất lượng áp dụng SRI tại xã Tứ Xã - Lâm Thao và Thu Ngạc - Tân Sơn. Cấp 4.400 bản tài liệu hướng dẫn kỹ thuật SRI cho các trạm BVTV huyện, thành, thị phục vụ tập huấn nông dân.

- Xây dựng đề xuất đề tài khoa học công nghệ cơ sở: “Xây dựng mô hình sản xuất chè búp tươi an toàn theo hướng VIETGAP tại xã Văn Luông huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ”.

2.5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền năm 2016 trên Đài PT-TH, Báo Phú Thọ gửi Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện 01 Chuyên mục về sản xuất rau an toàn tại Việt Trì. Viết 01 bài về làm lúa SRI đơn giản cho hiệu quả cao.

 

2.6. Công tác khác:

- Chi cục phối hợp với Sở Xây dựng, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế, kiểm tra đưa công trình xây dựng kho lưu chứa thuốc BVTV vào sử dụng.

- Thực hiện báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015 gửi Chi cục Đê điều và PCLB (Báo cáo số 12/BC-BVTV ngày 18/01/2016).

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo văn bản khác cấp trên giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Không.

II/ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2016:

1. Nhận định, đánh giá tình hình sản xuất:

- Trên mạ, lúa mới cấy: Chuột, bệnh sinh lý, ốc bươu vàng hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên mạ không che phủ nilon và trên lúa mới cấy bị hạn.  Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy hại nhẹ đến trung bình. Bệnh sương mai, bệnh đốm vòng, bệnh thối nhũn hại nhẹ. Rệp, sâu khoang hại rải rác. Trên cây ăn quả: Các đối tượng bệnh chảy gôm, bệnh loét, sâu vẽ bùa, rệp sáp. Bệnh thán thư, nhện lông nhung gây hại rải rác trên cây nhãn vải. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá, sâu ăn lá, mối hại gốc hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

Tháng 02 sản xuất nông nghiệp, tiếp tục thu hoạch cây rau, màu vụ đông và chuẩn bị giống và đất gieo cấy lúa vụ xuân 2016, thị trường thuốc BVTV vẫn tập trung chủ yếu vào các loại phòng trừ đối tượng trên rau màu, thuốc chuột, thuốc trừ cỏ lúa, kích thích sinh trưởng, … có thể xảy ra tình trạng buôn lậu giống, thuốc BVTV, giống không đảm bảo chất lượng, giống nhập khẩu không qua kiểm dịch thực vật, thuốc BVTV giả, thuốc ngoài danh mục, thuốc BVTV hết hạn sử dụng ...

2. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước cần thực hiện trong tháng:

- Tiếp tục thực hiện thanh tra về việc chấp hành các quy định về kiểm dịch thực vật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê và Thành phố Việt Trì.

- Ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về kiểm dịch thực vật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê và Thành phố Việt Trì.

- Ban hành Quyết định kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV do tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Ban hành Quyết định thành lập đoàn đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ).

- Tiếp nhận thủ tục một cửa báo cáo lãnh đạo Chi cục (nếu có).

3. Những nhiệm vụ chuyên môn:

- Ban hành 03 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 04 - kỳ 06) gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 01, dự báo sâu bệnh tháng 02/2016 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại định kỳ 7 ngày/lần, ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định. Tổng hợp số liệu viết báo cáo kết quả diệt chuột đợt 01 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo, theo dõi tiến độ cấy lúa theo SRI theo kế hoạch giao. Chỉ đạo triển khai 04 mô hình lúa SRI tại Sơn Dương và Tứ Xã - Lâm Thao, Đồng Cam - Cẩm Khê, Thu Ngạc - Tân Sơn; 02 mô hình đánh chuột tập trung tại xã Sơn Dương - Lâm Thao và xã Đồng Cam - Cẩm Khê.

- Xây dựng tham mưu cho lãnh đạo ban hành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 02 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/02/2016.

- Ban hành báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 02 năm 2016 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/02/2016.

- Điều tra sinh vật hại ngô sau nhập khẩu, điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Báo, Tạp chí và trang web Sở; 01 Chuyên mục phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh Phú Thọ. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web Chi cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác cấp trên giao./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn