Thứ Sáu, 30/9/2022
Báo cáo kết quả công tác tháng 4.2016
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

GIAO BAN HÀNG THÁNG
                    I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2016:

1. Công tác quản lý nhà nước:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành Báo cáo số 74/BC-SNN-BVTV ngày 13/4/2016, Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân năm 2015 - 2016. Công văn về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa Chiêm xuân 2015 - 2016; Văn bản số 331/SNN-BVTV ngày 24/3/2016 về việc thu gom, tiếp nhận, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, ngoài danh mục, kém chất lượng, hết hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Báo cáo Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 1183/UBND-KT5 ngày 04/4/2016 về việc thu gom, tiếp nhận, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, ngoài danh mục, kém chất lượng, hết hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Công tác Bảo vệ thực vật:

- Ban hành: 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 12 đến kỳ 15) gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định. Thông báo số 80/TB-BVTV ngày 25/3/2016, Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 03/2016 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 04/2016. Công văn số 91/BVTV-KT ngày 6/4/2016, về việc chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa chiêm xuân năm 2016. Thông báo số 96/TB-BVTV ngày 13/4/2016, Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 13/4/2016 Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ. Thông báo số 101/TB-BVTV ngày 22/4/2016, Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 22/4/2016 Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ

- Chỉ đạo tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng chính như lúa, ngô, chè, rau, cây ăn quả, cây lâm nghiệp; thực hiện 04 kỳ điều tra định kỳ 7 ngày; 01 kỳ điều tra bổ sung từ ngày 11 - 13/4; Duy trì hoạt động, theo dõi côn trùng vào đèn của 04 bẫy đèn.

2.2. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Ban hành báo cáo số 81/BC-BVTV ngày 25/3/2016 báo cáo kết quả công tác KDTV nội địa quý I; Báo cáo số 82/BC-BVTV ngày 25/3/2016 báo cáo kết quả điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 3, quý I năm 2016 theo quy định.

- Điều tra 04 kỳ sâu bệnh trên lúa, 04 kỳ trên ngô sau nhập khẩu. Kiểm tra sinh vật hại đối với 21,53 tấn giống, nông sản trong kho. Kết quả chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống của Việt Nam.

2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV tại huyện Yên Lập, Lâm Thao, kết quả: 13/15 hộ thực hiện tốt các quy định của pháp luật, trong đó: Phát hiện 02 hộ kinh doanh, buôn bán 3.086 gr và 1.710 ml thuốc hết hạn sử dụng (cụ thể: 960 ml Dogent 50SC, 2934 gr Asimo 10WP, 152 gr Topsin M 70WP, 750 ml Silsau 1.8EC); Đoàn thanh tra đã niêm phong, thu hồi để xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra lấy 04 mẫu thuốc BVTV (Acavin super 55SC, Dragoannong 585SC, Vilusa 5.5SC, Space loft 595EC) gửi phân tích kiểm định chất lượng.

- Cử 02 cán bộ học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tại Hà Nội. Cử 01 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cử 04 cán bộ tham gia lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản.

2.4. Công tác chuyển giao, ứng dụng KHCN:

- Chỉ đạo chăm sóc, bón phân đón đòng, làm cỏ 04 mô hình lúa SRI tại Sơn Dương, Tứ Xã - Lâm Thao, Đồng Cam - Cẩm Khê và Thu Ngạc - Tân Sơn. Tổng hợp tiến độ áp dụng SRI, tổng diện tích lúa cấy theo SRI là 13.272,3 ha; Theo dõi 02 mô hình diệt chuột tập trung tại xã Sơn Dương - Lâm Thao và xã Minh Tiến - Đoan Hùng; Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện khảo nghiệm 06 khảo nghiệm thuốc trên chè, thanh long, lúa, dưa hấu. Tổng hợp tiến độ gửi Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc đúng quy định.

- Mô hình IPM trên chè tại huyện Thanh Ba: Đã chọn mô hình tại khu 8 xã Đồng Xuân.

- Mô hình IPM trên bưởi tại huyện Đoan Hùng: Tiếp tục triển khai, theo dõi mô hình IPM trên cây bưởi tại xã Chí Đám. Chỉ đạo phun thuốc trừ nhện.

- Mô hình chuỗi sản xuất rau an toàn tại huyện Tam Nông đã phối hợp hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây rau đậu, cà chua, dưa leo, đu đủ ... tại 2 xã Hương Nộn và Dậu Dương. Chọn hộ dân xây dựng mô hình chuỗi sản xuất rau, quả an toàn quy mô 01 ha tại xã Hương Nộn.

- Tổng hợp nhanh thống kê tình hình thực hiện đề án IPM gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

2.5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật về sử dụng thuốc an toàn hiệu quả được 13 cuộc  cho 910 cán bộ khuyến nông và bà con nông dân.

- Viết, biên tập và gửi website Sở 01 bài kết quả diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân 2015 - 2016. Xây dựng kịch bản chuyên mục sâu bệnh hại chè tháng 4/2016. Xây dựng kịch bản và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông thực hiện 01 chuyên mục phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa chiêm xuân 2016.

- Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc cập nhật dữ liệu của các phòng, trạm trên trang Website của Chi cục đầy đủ kịp thời.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo văn bản khác cấp trên giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Không.

II/ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2016:

1. Nhận định, đánh giá tình hình sản xuất:

- Trên cây lúa: Chuột, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy các loại hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Sâu đục thân, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại nhẹ đến trung bình. Bọ xít dài, bệnh lem lép hại nhẹ. Sâu cuốn lá hại rải rác; Trên cây ngô: Sâu đục thân, chuột, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, rệp hại nhẹ. Sâu ăn lá hại rải rác; Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, nhện đỏ, bọ cánh tơ hại nhẹ đến trung bình. Bệnh thối búp, bệnh đốm nâu, bệnh phồng lá chè hại nhẹ; Trên cây ăn quả: Nhện đỏ hại nhẹ; các đối tượng bệnh chảy gôm, bệnh loét, sâu đục quả, ruồi đục quả, rệp sáp, sâu vẽ bùa hại rải rác trên cây bưởi; Trên cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục nở, di chuyển, có thể thiết lập những quần thể lớn gây hại trên rừng tre, luồng và trên lúa, ngô. Các huyện cần chú ý: Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa,Thanh Ba, ...  Bệnh khô lá, sâu ăn lá, mối hại gốc hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

- Tháng 5 sản xuất nông nghiệp, tập chung chăm sóc lúa cuối vụ, thị trường thuốc BVTV tập trung vào các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh, các loại thuốc trừ chuột, kích thích sinh trưởng, ... có thể xảy ra tình trạng buôn bán thuốc BVTV hết hạn sử dụng và thuốc vi phạm nhãn mác ...

2. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước cần thực hiện trong tháng:

- Ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 16 - kỳ 19) đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng  3, dự báo sâu bệnh tháng 4/2016 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Tổ chức tập huấn bổ sung định kỳ cho người kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016.

- Tổ chức thanh tra theo Quyết định số 12/QĐ-BVTV ngày 08/4/2016 về việc thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lâm Thao, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Ba và Tam Nông - tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV do tỉnh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (Cơ sở kinh doanh đến kỳ kiểm tra).

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV, tiếp nhận thủ tục một cửa báo cáo lãnh đạo Chi cục (nếu có).

3. Những nhiệm vụ chuyên môn:

- Tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại định kỳ 7 ngày/lần. Ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu bệnh hại trên các cây trồng chính. Theo dõi côn trùng vào đèn, tổng hợp số liệu hàng ngày. Theo dõi chặt diễn biến châu chấu tre lưng vàng để chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

- Ban hành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 05 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/3/2016; Báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 4 năm 2016 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/4/2016.

- Chỉ đạo chăm sóc 04 mô hình lúa SRI tại Sơn Dương và Tứ Xã - Lâm Thao, Đồng Cam - Cẩm Khê, Thu Ngạc - Tân Sơn. Theo dõi 02 mô hình diệt chuột tập trung tại huyện Lâm Thao và huyện Đoan Hùng.

- Tiếp tục triển khai mô hình IPM trên chè tại khu 8 xã Đồng Xuân huyện Thanh Ba.

- Tiếp tục triển khai, theo dõi mô hình IPM trên bưởi tại huyện Đoan Hùng

- Tiếp tục phối hợp theo dõi mô hình chuỗi sản xuất rau an toàn huyện Tam Nông.

- Triển khai 01 lớp TOT và 01 FFS trên chè  tại huyện Thanh Ba.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho, sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.                           

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các khảo nghiệm.

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Báo, Tạp chí và trang website Sở; 01 Chuyên mục phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh Phú Thọ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác cấp trên giao./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn