Thứ Sáu, 22/2/2019
TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ
Gửi bài In bài

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ

  

RUỘNG LÚA BỊ VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ
I. TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH VÀNG LÙN


  Cây lúa bị lùn xuống, Lá lúa ngả màu vàng


II. TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH LÙN XOẮN LÁ

1. Cây lúa bị lùn đi so với bình thường, rễ vẫn phát triển bình thường

2. Lá bị xoắn, mép lá có thể bị rách, gân lá bị sưng to giống như những u bướu
Lá lúa bị xoắn                                                Lá lúa bị nổi u, cục

III. TRIỆU CHỨNG BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ


1. Khóm lúa bị bệnh Vàng lùn và Lùn xoắn lá riêng biệt


2. Khóm lúa kết hợp cả 2 bệnh Vàng lùn và Lùn xoắn lá
    
 

Ruộng bị bệnh nặng, cây lúa bị lùn xuống, đẻ nhiều nhánh, có những đốm gỉ sắt trên bản lá vàng, lá bị xoắn, rách mép lá, gân lá nổi u, cục; lá đòng ngắn, lúa không trỗ được hoặc trỗ nhưng bông ngắn, tỷ lệ lép cao.

3. Triệu chứng bệnh Vàng lùn, lùn xoắn lá
Lá bị xoắn, lá đòng ngắn kết hợp với vàng lá

  
    Lúa non                        Lúa đẻ nhánh                    Lúa làm đòng


   
    Đòng lúa bị nghẹn, không trỗ được       Lá đòng ngắn, xoắn, nghẹn đòng

 
                    Lúa trỗ nhưng bông ngắn, tỷ lệ lép cao

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn