Thứ Hai, 10/8/2020
 • Thông báo sâu bệnh tháng 6, dự báo sâu bệnh tháng 7 năm 2016

  Do vụ xuân 2016 bị ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại kỷ lục, thời gian sinh trưởng lúa kéo dài và trỗ bông muộn hơn so với TBNN từ 7 - 15 ngày; do tính thời vụ gấp nên khi triển khai vụ mùa, một số diện tích mạ, lúa mùa sớm đan xen với lúa xuân muộn đang thu hoạch, lúa chét, ruộng rạ chưa làm đất; đặc biệt, do điều kiền thời tiết đầu vụ mùa nóng, ẩm thuận lợi cho sâu hại phát triển nên nguồn sâu cuốn lá nhỏ đã chuyển lứa với mật số lớn, gây hại trên trà mùa sớm và mùa trung mới cấy tại các huyện; mức độ hại nhẹ đến trung bình;

 • Thông báo sâu bệnh tháng 5. Dự báo sâu bệnh tháng 6 năm 2016

  Rầy các loại: gây hại diện hẹp tại tất cả các huyện, thành thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Tổng diện tích nhiễm 2.280,7 ha; trong đó nhiễm nhẹ 1.724,7 ha, trung bình 550,8 ha, nặng 5,3 ha. Diện tích phòng trừ 375 ha

 • Thông báo sâu bệnh kỳ 20/5/2016, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ

  Rầy các loại phát sinh gây hại diện hẹp ở các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Mật độ rầy phổ biến phổ biến 100 - 400 com/m2, cao 700 - 1.800 con/m2, cục bộ 2.000 - 3.000 con/m2 (Cẩm Khê, Việt Trì, Đoan Hùng); phát dục chủ yếu tuổi 4, 5. Mật độ ổ trứng trên trà trung và trà muộn phổ biến 11 - 25 ổ/m2, cao 80 - 160 ổ/m2

 • Thông báo sâu bệnh kỳ 11/5/2016, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ

  Rầy các loại phát sinh gây hại rải rác ở tất cả các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Mật độ rầy phổ biến phổ biến 34 - 118 com/m2, cao 180 - 400 con/m2, cục bộ 1.300 - 2.400 con/m2, cá biệt 3.000 - 3.500 con/m2 (Hạ Hòa, Việt Trì);

 • Thông báo sâu bệnh kỳ 04/5/2016, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ

  Rầy các loại phát sinh ở các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Mật độ rầy phổ biến phổ biến 40 - 120 com/m2, cao 200 - 400 con/m2, cục bộ 1.000 - 1.800 con/m2 (Việt Trì, Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Lâm Thao), cá biệt 5.400 con/m2 (Việt Trì); phát dục chủ yếu tuổi 1, 2

 • Thông báo sâu bệnh tháng 4, Dự báo sâu bệnh tháng 5 năm 2016

  Châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện tại 3 xã Minh Tiến, Tiêu Sơn và Vân Đồn của huyện Đoan Hùng. Tổng diện tích nhiễm là 21,27 ha, trong đó trên đồi rừng, bờ cỏ, bờ tre là 21,17 ha; trên lúa, ngô là 0,1 ha. Diện tích phòng trừ 20,77 ha.

 • Công văn về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân 2015 - 2016

  Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn đã phát sinh và gây hại tại hầu hết các huyện; tỷ lệ hại phổ biến 0,2 - 1,2%, cao 2,1 - 6%, cục bộ 9,6 (Phù Ninh). Diện tích nhiễm 96,5 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Ngoài ra, các đối tượng như bệnh khô vằn, sâu đục thân, rầy các loại, chuột, châu chấu tre,... đang gia tăng gây hại.

 • Thông báo sâu bệnh kỳ 22/4/2016, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ

  Hiện tại: Bệnh đạo ôn lá xuất hiện tại hầu hết các huyện. Tỷ lệ lá hại phổ biến 0,2 - 1,2%, cao 2,1 - 6%, cục bộ 9,6% (Phù Ninh). Diện tích nhiễm 96,5 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Diện tích phòng trừ 96,5 ha.

 • Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân năm 2015 - 2016

  Ngày 16/12/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ đã phát động chiến dịch diệt chuột tập trung bảo vệ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2015 - 2016 trên địa bàn toàn tỉnh theo 2 đợt; đợt 1 từ ngày 10/01/2016 đến ngày 30/01/2016, đợt 2 từ ngày 25/02/2016 đến ngày 25/3/2016

 • Thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 13/4/2016, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ

  Thời gian từ ngày 20/4 - 25/5/2016 là thời kỳ cao điểm sâu bệnh hại lúa vụ chiêm xuân, đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn huy động bà con nông dân tăng cường kiểm tra phát hiện và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, không để sâu bệnh lây lan, gây hại nặng. Đặc biệt không chủ quan, lơ là trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng và kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn