Thứ Hai, 17/2/2020
 • Kết quả bước đầu triển khai dự án VM005

  Với sự giúp đỡ của Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) Hà Nội, ngày 12/6/2006 đã diễn ra lễ ký thoả thuận dự án: “Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng nhằm hỗ trợ xoá đói giảm nghèo và quản lý cộng đồng ở tỉnh Phú Thọ” VM005, giai đoạn 2006 -2009.

 • Đào tạo giảng viên dự án thâm canh lúa cải tiến

 • BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ

 • KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO CAO ĐIỂM SÂU BỆNH VỤ MÙA NĂM 2009

  Đến nay, hầu hết diện tích các trà lúa mùa đã vào giai đoạn chắc xanh đến chín xáp, chuẩn bị cho thu hoạch. Nhìn chung công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa trong cao điểm đã đạt kết quả tốt, các địa phương đều tích cực, quyết liệt chỉ đạo phòng trừ, hầu hết các diện tích nhiễm đến ngưỡng đều được phòng trừ đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp. Vật tư thuốc BVTV đầy đủ, không sảy ra hiện tượng thiếu thuốc hay nâng giá bán trong cao điểm.

 • DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH CUỐI VỤ MÙA NĂM 2009

  Hiện nay, phần lớn diện tích lúa mùa trên địa bàn tỉnh đã trỗ hết và chuẩn bị thu hoạch, thời gian từ nay đến cuối vụ không còn dài, để đảm bảo an toàn sâu bệnh cho lúa từ nay đến cuối vụ các địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc tổ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân, tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ triệt để các đối tượng sâu bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất, trong đó cần chú ý một số đối tượng sâu, bệnh như:

 • CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA MÙA ĐẾN NGÀY 23/8/2009

  Tính đến ngày 23/8/2009, tổng diện tích phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ là 11.451,8 ha; rầy các loại là 22 ha; bệnh khô vằn là 2.955,1 ha; bọ xít dài là 503,4 ha và 175 ha chuột hại, 558,3 ha sâu đục thân 2 chấm

 • CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA MÙA ĐẾN NGÀY 17/8/2009

  Tính đến ngày 17/8/2009: Tổng diện tích nhiễm Sâu cuốn lá nhỏ là 3.427,1 ha, trong đó nhiễm nhẹ 1.497,6 ha, nhiễm trung bình 497,2 ha, nhiễm nặng 1.432,6 ha

 • THÔNG BÁO KHẨN TÌNH HÌNH SÂU BỆNH KỲ 18/8/2009

   

 • THÔNG BÁO KHẨN TÌNH HÌNH SÂU BỆNH KỲ 8 THÁNG 8 VÀ DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI

  Hiện tại: Bướm cuốn lá đã ra rải rác và đẻ trứng, mật độ bướm trung bình 0,5 - 1con/m2, cao 3 - 6 con/m2, cục bộ 10 - 18 con/m2 (Thanh Ba, Thanh Thuỷ). Mật độ trứng trung bình 10 - 20 quả/m2, cao 40 - 67 quả/m2, cục bộ trên 100 quả/m2 (Phú Thọ, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ).

 • DỰ BÁO SÂU BỆNH CUỐI VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2009

  Hiện nay, các trà lúa đã trỗ hết, trong đó có khoảng 80% diện tích đang giai đoạn chắc xanh - chín, thu hoạch; 20% giai đoạn ngậm sữa. Thời gian từ nay đến cuối vụ không còn dài, Chi cục BVTV đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo các xã phường, thị trấn đôn đốc tổ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân, tránh tư tưởng chủ quan khi thấy lúa đã trỗ- chắc xanh, tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ triệt để các đối tượng sâu bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất trong đó cần chú ý một số đối tượng sâu, bệnh hại chính như sau.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn