Thứ Năm, 28/1/2021
 • Thông báo sâu bệnh tháng 2, Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 3 năm 2018

  Tổ chức đợt diệt chuột tập trung, đồng loạt trong thời gian từ ngày 25/02 đến 15/3/2018 bằng bả sinh học, thuốc trừ chuột hóa học có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ như thuốc Ranpart 2%D, Cat 0.25WP, Rat K 2% DP, Rat-kill 2% DP, ... hoặc bả trộn sẵn Broma 0.005AB, ....

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 01/2018 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 02/2018

  Chỉ sử dụng các thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương./.

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 12 năm 2017. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01 năm 2018

  Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 16/8/2017)

  Ngày 14 - 15/8/2017, Chi cục BVTV tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng dịch hại trên lúa. Chi cục thông báo tình hình dịch hại trong tuần qua, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ

 • Thông báo sâu bệnh tháng 11, dự báo sâu bệnh tháng 12 năm 2017

  Đối với mạ xuân sớm: Điều tra phát hiện và phòng trừ kịp thời đối với rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen phương Nam và rầy xanh đuôi đen là môi giới truyền bệnh vàng lụi (vàng lá di động).Trên ngô đông: Tiến hành rà soát để xử lý kịp thời bệnh Lùn sọc đen phương Nam (nếu có); các đối tượng khác chỉ phun phòng trừ khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng. Tích cực diệt chuột bằng biện pháp kỹ thuật tổng hợp.

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 10, dự báo sâu bệnh tháng 11 năm 2017

  Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly: Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 9, dự báo sâu bệnh tháng 10 năm 2017

  Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly: Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương

 • Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (Kỳ 13/9/2017). Dự báo đến cuối vụ và biện pháp phòng trừ

  Hiện nay, trà mùa sớm đang thu hoạch rộ; trà mùa trung trong giai đoạn chín sữa - chín sáp, một số ít diện tích đang trong giai đoạn phơi màu - chín sữa. Ngày 11 - 12/9, Chi cục BVTV tiến hành điều tra mở rộng tình hình sâu bệnh trên lúa và thông báo kết quả như sau

 • Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (Kỳ 06/9/2017)

  Hiện nay, trà mùa sớm đang trong giai đoạn chín - thu hoạch; trà mùa trung trong giai đoạn chín sữa - chín sáp; bên cạnh đó vẫn còn một số diện tích lúa trà trung cấy muộn hiện đang trong giai đoạn đòng già - trỗ bông. Ngày 04 - 05/9, Chi cục BVTV tiến hành điều tra mở rộng tình hình sâu bệnh trên lúa và thông báo kết quả như sau:

 • Thông báo sâu bệnh tháng 8, dự báo sâu bệnh tháng 9 năm 2017

  Để đảm bảo năng suất từ nay đến cuối vụ, đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, không chủ quan, lơ là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại và thời tiết, mưa bão; chỉ đạo, đôn đốc nông dân phòng trừ theo hướng dẫn của Chi cục và Trạm Bảo vệ thực vật.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn