Thứ Năm, 28/1/2021
 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 05/4/2017)

  Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại.

 • Thông báo sâu bệnh tháng 3, Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 4 năm 2017

  Bệnh đạo ôn lá: Phát sinh và gây hại sớm hơn cùng kỳ năm 2016; mức độ chủ yếu hại nhẹ tại các huyện Hạ Hòa, Yên Lập, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tân Sơn, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Phù Ninh, ... Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,4 - 2,4%, cao 4,0 - 7,0%, cục bộ 10 - 13%, cá biệt ổ, chòm 20% (Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 526,3 ha (Tăng so với cùng kỳ năm trước 526,3 ha); diện tích đã phòng trừ 526,3 ha.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 22/3/2017)

  Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Ngày 27 - 28 tháng 3 năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành điều tra bổ sung sâu bệnh hại lúa xuân. Chi cục thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau

 • Thông báo tình hình bệnh đạo ôn hại lúa xuân năm 2017

  Hiện tại, tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5 - 1,7%, cao 2,0 - 6%, cục bộ 10,0 - 13% (Thị trấn Yên Lập, xã Xuân Viên - Yên Lập; xã Sơn Vy - Lâm Thao) cá biệt chòm, ổ 20% (xã Mai Tùng - Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 129 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ), Diện tích phòng trừ 129 ha

 • Thông báo sâu bệnh tháng 02, dự báo sâu bệnh tháng 3 năm 2017

  Bệnh đạo ôn: Trong điều kiện thời tiết âm u, ẩm độ không khí cao bệnh đạo ôn lá có thể bùng phát gây hại nhẹ, cục bộ hại nặng. Các huyện cần lưu ý: Tam Nông, Thanh Sơn, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Cẩm Khê, ...

 • Thông báo Kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa chiêm xuân 2017

  Từ ngày 20 - 22/02/2017, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tổ chức tổng điều tra sâu bệnh hại lúa chiêm xuân trên toàn tỉnh nhằm đánh giá nguồn sâu bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu bệnh trong vụ

 • Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân 2016 - 2017

  Các biện pháp diệt chuột được sử dụng trong đợt 1 chủ yếu là đánh bắt thủ công bằng các loại bẫy, hun khói, đào bắt, ...; sử dụng đàn mèo hiện có; một số ít thực hiện đặt bả sinh học và hóa học. Theo thống kê, toàn tỉnh đã tiêu diệt được 346.494 con chuột bằng biện pháp thủ công; Số tiền chi hỗ trợ diệt chuột đợt 1 là 140.256.000 đồng. Đàn mèo tiếp tục được duy trì, nhân nuôi với số lượng hiện có là 118.282 con

 • Thông báo sâu bệnh tháng 01, Dự báo sâu bệnh tháng 02 năm 2017

  Duy trì đủ lượng nước trong ruộng lúa. Tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ khi lúa đã bén rễ hồi xanh và thời tiết ấm; không bón thúc đẻ nhánh vào những ngày trời rét, nhiệt độ dưới 150C.

 • Thông báo sâu bệnh tháng 12 năm 2016, Dự báo sâu bệnh tháng 01 năm 2017

  Trong tháng 12 một số địa phương bà con nông dân đã gieo mạ trước khung lịch thời vụ trà xuân trung, do đó các Trạm BVTV cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh như: Chuột, cào cào, châu chấu, sâu cuốn lá, rầy các loại, ... diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp khi đã thu hoạch xong cây vụ đông

 • Thông báo sâu bệnh tháng 11, Dự báo sâu bệnh tháng 12 năm 2016

  Trên cây rau: Bệnh sương mai: Phát sinh và gây hại tại các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Phù Ninh, Lâm Thao, Việt Trì; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng (Tam Nông). Diện tích nhiễm 76,3 ha; trong đó nhiễm nặng 1,4 ha. Diện tích đã phòng trừ 40,3 ha.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn