Thứ Hai, 6/4/2020
Thông báo sâu bệnh kỳ 30 tháng 8. Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra sâu bệnh tại Lâm Thao

1. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy các loại gây hại trên cả trà 1 và trà 2. Mật độ trung bình 120 - 360 con/m2, cao 1.200 -  2.500 con/m2, cục bộ 3.500 con/m2 (Yên Lập, Cẩm Khê). Phát dục chủ yếu tuổi 3, 4.

* Dự báo: Rầy trưởng thành đẻ trứng và trứng nở rộ từ ngày 12 - 18/9/2011 gây hại diện rộng trên các trà lúa giai đoạn trỗ - chắc xanh, mức độ hại trung bình đến nặng, có thể gây cháy chòm ổ từ 22/9 trở đi. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Ba, Việt Trì, Lâm Thao, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, ..

* Biện pháp phòng trừ: Chỉ phun thuốc trên ruộng có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 con/khóm). Cần hỗn hợp cả 2 loại thuốc nội hấp, lưu dẫn như Victory 585EC, Ba Đăng 300 WP, Midan 10 WP, Sectox 10WP, Actara 25 WP và thuốc tiếp súc như Tasodant 600 EC, Bassa 50 EC, Superista 25 EC, Penalty Gold 50 EC để tăng hiệu quả phòng trừ; Khi phun phải rẽ băng rộng 0,8 - 1m và phun kỹ vào gốc lúa.

2. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Sâu non gây hại nhẹ, cục bộ ổ nặng trên các ruộng chưa phun hoặc phun kém hiệu quả; Mật độ trung bình 5 - 8 con/m2, cao 10 - 18 con/m2 , cục bộ 40 - 60 con/m2 (Phù Ninh, Việt Trì, Phú Thọ, Tân Sơn). Phát dục chủ yếu tuổi 5.

* Dự báo: Bướm cuốn lá nhỏ ra rộ từ ngày 5 - 9/9/2011 di chuyển và đẻ trứng trên diện tích trỗ sau 10/9, sâu non nở rộ từ ngày 13/9/2011 trở đi, mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng trên các ruộng cấy muộn của trà 2. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 2.000 ha, các huyện cần chú ý: Tân Sơn, Đoan Hùng, Thanh Sơn, ...

* Biện pháp phòng trừ: Ruộng có mật độ sâu non trên 20 con/m2, sử dụng các loại thuốc Finico 800 WG; Ammate 30 WDG; Rigell 800 WG; Rambo 800 WG; Oncol 25 WP hỗn hợp với Silsau 4.5 EC, Catex 3.6 EC, Pertox 5 EC, ...   pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì. Thời gian phun thuốc tốt nhất từ ngày 15 - 20/9/2011.

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại diện rộng trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng trên những ruộng rậm rạp, bón phân không cân đối. Tỷ lệ dảnh hại trung bình 10 - 20%, cao 25 - 40%, cục bộ 50 - 60% (Lâm Thao, Việt Trì, Tam Nông, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phú Thọ).

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển và gây hại bộ lá đòng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt rậm rạp, ruộng bị hạn, ... Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Việt Trì, Tam Nông, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phú Thọ, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, dùng thuốc Lervil 5SC, Validacin 5SL, Anvil 5SC, Tilt Super 300ND, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

4. Ngoài ra các đối tượng: Sâu đục thân 2 chấm gây hại cục bộ tại Phù Ninh, Việt Trì. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại cục bộ tại Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Phù Ninh. Bệnh lùn sọc đen gây hại cục bộ tại Lâm Thao, Cẩm Khê và Đoan Hùng. Chuột, châu chấu, bọ xít dài, bệnh sinh lý gây hại rải rác.

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn