Thứ Hai, 6/4/2020
THÔNG BÁO KHẨN TÌNH HÌNH RẦY CÁC LOẠI KỲ 15/9, DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Gửi bài In bài

 

1. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy các loại gây hại trên cả trà 1 và trà 2. Mật độ trung bình 100 - 360 con/m2, cao 800 - 1.700 con/m2, cục bộ 2.700 - 4.500 con/m2 (Thanh Ba, Lâm Thao). Phát dục chủ yếu trưởng thành, tuổi 1. Mật độ trứng trung bình 100 - 250 ổ/m2, cao 300 - 720 ổ/m2, cục bộ 1.200 ổ/m2 (Hạ Hòa).

* Dự báo: Rầy tiếp tục đẻ trứng và trứng tiếp tục nở rộ gia tăng mật độ từ nay đến ngày 22/9/2011, rầy non gây hại diện rộng trên các trà lúa giai đoạn trỗ - chắc xanh, chín. Mật độ trung bình 800 - 1.600 con/m2, cao 2.000 - 3.000 con/m2, cục bộ 6.000 - 9.000 con/m2, có thể gây cháy chòm ổ từ 27/9 trở đi nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ trên 7.000 ha. Các huyện cần chú ý: Tân Sơn, Thanh Ba, Yên Lập, Đoan Hùng, Phú Thọ, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Phù Ninh, ... (Có phụ biểu kèm theo)

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 con/khóm) thì phải phòng trừ. Cần hỗn hợp cả 2 loại thuốc nội hấp, lưu dẫn và tiếp súc như Victory 585 EC, Tasodant 600 EC, Bassa 50 EC, Superista 25 EC với Ba Đăng 300 WP, Sectox 10 WP, Actara 25 WP để tăng hiệu quả phòng trừ; Khi phun phải rẽ băng rộng 0,8 - 1m và phun kỹ vào gốc lúa.

Thời gian phun thuốc tốt nhất từ ngày 20 - 25/9/2011.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại diện rộng trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng trên những ruộng rậm rạp, bón phân không cân đối. Tỷ lệ dảnh hại trung bình 10 - 20%, cao 30 - 45%, cục bộ ổ hẹp 60 - 80% (Hạ Hòa, Lâm Thao).

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển và gây hại bộ lá đòng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt rậm rạp, ruộng bị hạn, ... Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Sơn, Phù Ninh, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, dùng thuốc Lervil 5SC, Validacin 5SL, Anvil 5SC, Tilt Super 300ND, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh đã xuất hiện và gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ lá hại trung bình 1,2 - 4,2%, cao 20%, cục bộ ổ hẹp 40 - 80% (Lâm Thao, Thanh Thủy).

* Dự báo: Điều kiện thời tiết có mưa bão, bệnh tiếp tục phát triển và lây lan trên diện rộng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng lúa lai, ruộng bón nhiều đạm. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng bị bệnh không phun phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng, dùng thuốc PN-Balacide 32WP, Sansai 20WP, Sasa 20WP, Starner 20WP, Xanthomix 20WP, ... phun phòng trừ theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì.

4. Ngoài ra:

- Các huyện có diện tích lúa cấy muộn hiện tại lúa chưa trỗ bông cần chú ý phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, khi kiểm tra có mật độ > 20 con/m2 thì phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu đã được khuyến cáo.

- Chú ý phòng trừ bọ xít dài, châu chấu, sâu đục thân bằng các loại đặc hiệu; Theo dõi chặt chẽ và phát hiện kịp thời bệnh lùn sọc đen hại lúa; Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp kỹ thuật.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn