Thứ Bảy, 19/9/2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA SÂU BỆNH ĐẦU VỤ MÙA 2012
Gửi bài In bài
Điều tra sâu bệnh tại Thành phố Việt Trì

 

Từ ngày 09 - 13/7/2012, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ tổ chức tổng điều tra đánh giá nguồn sâu bệnh vụ xuân chuyển gây hại vụ mùa với kết quả cụ thể như sau:

1. Bệnh sinh lý:

* Hiện tại: Bệnh xuất hiện và gây hại nhẹ đến trung bình trên các trà; Tỷ lệ nhiễm phổ biến 4 - 8%, cao 20 - 40%; Diện tích nhiễm: 144,1 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ đến trung bình; Các huyện cần chú ý: Thanh Ba, Việt Trì, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Yên Lập.

* Dự báo trong tháng 7: Bệnh sẽ giảm trong thời gian tới. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, bệnh sẽ gây hại trên những ruộng dộc chua, ruộng cao hạn thiếu nước.

* Biện pháp phòng trừ: Thay đổi môi trường (Tưới đủ nước trên ruộng hạn, tháo phơi ruộng trên ruộng chua lầy), kết hợp bón bổ sung vôi, sục bùn. Ruộng bị nặng, phun thuốc Antracol 70WP hoặc phân bón lá như: K-H, Pomior, Seaweed XO,... theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

2. Ốc bươu vàng:

* Hiện tại: Ốc bươu vàng xuất hiện trên các trà lúa của hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ; Mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cục bộ ổ 6 - 8 con/m2 (Việt Trì, Thanh Sơn, Đoan Hùng); Diện tích nhiễm 1.996,5 ha, trong đó nhiễm nặng 123,7 ha. Diện tích đến ngưỡng đều đã được phòng trừ là 424,4 ha.

* Dự báo trong tháng 7: Ốc bươu vàng tiếp tục phát triển xong khả năng gây hại giảm do lúa giai đoạn đẻ nhánh không là mồi ăn phù hợp; Lưu ý trên các ruộng gieo, cấy muộn.

* Biện pháp phòng trừ: Áp dụng các biện pháp thủ công như bắt ốc, thu gom, tiêu diệt ổ trứng. Hạn chế phun thuốc tránh tốn kém, độc hại do ốc ít có khả năng gây hại thời gian tới.

3. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Sâu non xuất hiện trên tất cả các trà lúa, mức độ hại nhẹ. Mật độ phổ biến 4 - 8 con/m2, cao 20 - 32 con/m2, cục bộ ổ nhỏ 40 - 50 con/m2 (Tam Nông, Yên Lập, Cẩm Khê); Phát dục chủ yếu tuổi 2. Diện tích nhễm 2.356,7 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ đến trung bình..

* Dự báo trong tháng 7: Sâu non tiếp tục gây hại nhẹ và chuẩn bị chuyển lứa. Dự kiến bướm cuốn lá ra rộ từ ngày 25 - 31/7/2012, sâu non gây hại mạnh từ ngày 05/8/2012 trở đi; Cần lưu tâm tới đợt sâu cuốn lá này.

* Biện pháp phòng trừ: Không nên phun thuốc đợt này (Cả những ruộng có thể bị trắng lá rải rác) do: Mật độ sâu thấp dưới ngưỡng phòng trừ, lúa ra lá nhanh có khả năng đền bù thiệt hại tốt, không ảnh hưởng tới năng suất; Phun thuốc sớm đầu vụ dễ sảy ra bùng phát rầy cuối vụ, gây tốn kém, độc hại tới sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường.

4. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Sâu non gây hại nhẹ trên các trà lúa. Tỷ lệ hại phổ biến 1,7 - 2,5%, cao 5,3 - 9,3 %, cục bộ ổ nhỏ 12 - 14% (Thanh Ba, Phù Ninh, Tam Nông); Phát dục chủ yếu tuổi 2, 3. Diện tích nhiễm 773,7 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ đến trung bình.

* Dự báo trong tháng 7: Sâu non tiếp tục phát triển (Không gây hại thêm dảnh héo); Dự kiến bướm lứa 4 ra rộ từ ngày 01 - 10/8/2012, sâu non gây dảnh héo trên các trà lúa từ ngày 14/8/2012 trở đi.

* Biện pháp phòng trừ: Không phun thuốc trừ sâu đục thân đợt này do mật độ sâu thấp, dưới ngưỡng phòng trừ, hiệu quả phun thấp.  Khi bón phân, làm cỏ tiến hành cắt sát gốc các dảnh héo đem phơi khô.

5. Chuột hại:

* Hiện tại: Chuột gây hại rải rác trên các trà lúa khu vực ven làng, ven đồi gò, ven bờ trục lớn; tỷ lệ hại trung bình 0,01 - 0,03%.

* Dự báo trong tháng 7: Chuột tiếp tục tích lũy và gia tăng gây hại thời gian tới; Lưu ý các ruộng lúa thơm, ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương, đường lớn.

* Biện pháp phòng trừ: Hiện tại đang là thời điểm đánh chuột hiệu quả mặc dù mật độ chuột thấp do: Chuột dễ ăn mồi bả (Lúa làm đòng chuột sẽ ít ăn mồi bả), làm giảm số chuột sinh sản ngay từ đầu vụ,… Sử dụng thuốc Rat K 2%D để diệt chuột, vừa có hiệu quả cao, rẻ tiền và an toàn.

Phương thức: Tổ chức đánh đồng loạt trên toàn bộ diện tích lúa: Nông dân góp lúa và nhận lại mồi bả về đánh chuột; Xã hỗ trợ tiền mua thuốc và tổ chức phối trộn mồi bả với chi phí khoảng 1.500 đ/sào/đợt đánh.

6. Ngoài ra: Rầy các loại, châu chấu, bọ trĩ, ruồi đục nõn, bệnh khô vằn gây hại nhẹ rải rác, chưa đến ngưỡng phòng trừ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn