Thứ Bảy, 20/7/2024
Thông báo khẩn tình hình sâu bệnh kỳ 25/7, Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:  Bướm lứa 5 đang ra rộ và bắt đầu đẻ trứng trên các trà lúa, mật độ bướm phổ biến 0,1 - 0,5 con/m2, cao 2 - 4 con/m2, cục bộ 10 - 13 con/m2 (Cẩm Khê, Yên Lập); Mật độ trứng phổ biến 8 - 16 quả/m2, cao 25 - 50 quả/m2, cục bộ 70 - 100 quả/m2 (Thanh Ba, Việt Trì), cá biệt 270 quả/m2 (Tam Nông).

* Dự báo: Bướm tiếp tục ra và đẻ trứng, mật độ trứng sẽ tiếp tục tăng trong một vài ngày tới; Sâu non nở rộ và gây hại mạnh từ ngày 02/8/2013 trở đi, mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 7.000 ha, chủ yếu tập trung trên trà sớm. Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông, Hạ Hoà, Thanh Ba, Thanh Thuỷ, Việt Trì, ...

* Biện pháp phòng trừ: Ruộng có mật độ sâu trên 20 con/m2 với trà sớm đứng cái - làm đòng (2 khóm có 1 con) và trên 50 con/m2 với trà trung đẻ nhánh rộ (1 khóm có 1 con); Sử dụng 01 trong các loại thuốc: Tasodant 600EC, F16 600EC, Victory 585EC,... có thể hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc: Dylan 10WG, Rigell 800WG, ... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.
                   Thời gian phun thuốc tốt nhất từ ngày 01 đến 07/8/2013

2. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Bướm lứa 4 đang ra rải rác và đẻ trứng trên các trà lúa, mật độ bướm phổ biến 0,1 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Việt Trì, Thanh Thuỷ, Lâm Thao); mật độ trứng phổ biến 0,1 - 0,3 con/m2, cao 0,5 - 1 con/m2 (Việt Trì).

* Dự báo: Bướm tiếp tục ra trong thời gian tới và đẻ trứng trên các trà lúa, sâu non gây dảnh héo từ ngày 5/8/2013 trở đi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 4.000 ha. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Thuỷ, TX Phú Thọ, Lâm Thao,  ...

* Biện pháp phòng trừ:

   - Đa phần các ruộng bị đục thân đều trùng với bị sâu cuốn lá, do vậy tập trung phun sâu cuốn lá bằng các thuốc trên sẽ tiêu diệt luôn sâu đục thân.

   - Một số ít ruộng không phòng trừ sâu cuốn lá, khi có mật độ ổ trứng đục thân trên 0,3 ổ/m2 bằng các loại thuốc phun trừ sâu cuốn lá ở trên.

3. Chuột hại:

* Hiện tại: Chuột gây hại trên tất cả các trà; Tỷ lệ hại trung bình 0,3 – 0,9%; Cao 4,1 – 5,2%; Cục bộ ổ: 13 – 14% (Tam Nông, Thanh Thủy, Lâm Thao.

* Dự báo: Chuột tiếp tục tích lũy và gia tăng gây hại mạnh giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng - trỗ; Mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng ven đồi, ven làng, các ruộng lúa chất lượng cao,.. Các huyện cần chú ý: Thanh Thuỷ, Lâm Thao, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Trì, ...

* Biện pháp phòng trừ: Tiếp tục tổ chức diệt chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn; Sử dụng thuốc Rat-K, Rat-Kill phối trộn với thóc luộc nứt vỏ để đánh chuột, vừa có hiệu quả cao, rẻ tiền và an toàn với môi trường.

4. Ngoài ra: Tiếp tục theo dỗi và phòng trừ các ổ rầy, châu chấu, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn bằng các thuốc đặc hiệu.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn