Thứ Hai, 4/3/2024
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 05/8 Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Trên những diện tích đã phun thuốc, mật độ sâu non trung bình  3 - 8 con/m2, đảm bảo an toàn dưới ngưỡng phòng trừ. Trên diện tích chưa phun hoặc phun xong gặp mưa, mật độ sâu non trung bình 10 - 15 con/m2, cao 20 - 40 con/m2, cục bộ 50 - 80 con/m2 (Yên Lập, Thanh Ba). Phát dục chủ yếu tuổi 2, 3.

* Dự báo: Sâu non tiếp tục gây hại mạnh trong những ngày tới do sâu vào tuổi phá hại mạnh, có thể gây trắng lá nếu không được phòng trừ. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Thanh Ba, Hạ Hoà, Phú Thọ, Tam Nông, ...

* Biện pháp phòng trừ: Trên ruộng có mật độ sâu trên 20 con/m2 sử dụng 01 trong các loại thuốc: F16 - 600 EC, Vitory 585 EC, Tasodant 600 EC, ... có thể hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc Dylan 10 WG, Rigell 800 WG, Tanwin 5.5 DG,... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

Thời gian phun thuốc không kéo dài quá ngày 12/8/2013

2. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Bướm lứa 4 đã ra rộ và tiếp tục ra rải rác trong vài ngày tới, mật độ bướm phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 1 con/m2, cục bộ 3 - 4 con/m2 (Phù Ninh); Mật độ ổ trứng phổ biến 0,1 - 0,2 ổ/m2, cao 0,5 - 1 ổ/m2 , cục bộ 3 ổ/m2 (Phù Ninh).

* Dự báo: Sâu non tiếp tục nở và gây dảnh héo trên các trà, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ hại nặng nếu không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao,  TX Phú Thọ, ...

* Biện pháp phòng trừ:

  - Đa phần các ruộng bị đục thân đều trùng với bị sâu cuốn lá gây hại, do vậy tập trung phun sâu cuốn lá bằng các thuốc nêu trên sẽ tiêu diệt luôn cả sâu đục thân.

   - Lưu ý: Trên các ruộng trỗ xung quanh 15/8/2013 (Cực sớm), phải phun phòng trừ sâu đục thân gây bông bạc; Thời gian phun trước trỗ 4 - 6 ngày (Nứt ống lam) bằng các loại thuốc như phun sâu cuốn lá nêu trên. Các huyện lưu ý có trà này: Lâm Thao, Thanh Thủy, Phù Ninh, Việt Trì,...

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Nguồn bệnh đã xuất hiện trên trà mùa sớm tại các huyện Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Ba, Thanh Thuỷ, ... mức độ hại nhẹ, cục bộ ổ nhỏ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 0,6 - 2,2%, cao 12,5%, cục bộ 40 - 42 % (Phù Ninh, Thanh Ba).

* Dự báo: Điều kiện thời tiết có mưa bão, bệnh phát sinh, lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng xanh tốt, lá rậm rập. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Thanh Ba, Thanh Thuỷ, Cẩm Khê, Phù Ninh, Việt Trì, Hạ Hoà, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Starwiner 20WP, Novaba 68WP, Kozuma 3 SL, Xanthomix 20WP, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

4. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh hại nhẹ đến trung bình trên trà mùa sớm, mùa trung; Tỷ lệ hại phổ biến 2 - 4%, cao 10 - 20%, cục bộ 26 - 32% (Phù Ninh, Lâm Thao).

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển gây hại mạnh do giai đoạn lúa làm đòng - trỗ rất mẫn cảm với bệnh; Đặc biệt lưu ý trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt, rậm rạp. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Sơn, Tam Nông, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba,...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, dùng thuốc Lervil 5SC, Validacin 5SL, Anvil 5SC, Tilt Super 300ND, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

Lưu ý: Nếu trên ruộng có cả sâu và bệnh thì hỗn hợp cả 2 loại thuốc sâu và bệnh phòng trừ luôn cho đỡ tốn công.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn