Thứ Sáu, 8/12/2023
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 20/8 Dự báo 5 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài
 * Hiện tại: Rầy gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng trên các trà; Mật độ phổ biến 100 - 180 con/m2, cao 700 - 1.200 con/m2, cục bộ 1.900 - 2.500 con/m2, cá biệt ổ 4.000 - 5.600 con/m2 (Cẩm Khê, Yên Lập). Phát dục chủ yếu tuổi 3, 4, 5.

* Dự báo: Rầy tiếp tục gây hại và tích luỹ chuẩn bị chuyển lứa, gia tăng mật độ gây hại mạnh vào cuối tháng 8; Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Ba, Tam Nông, ...

* Biện pháp phòng trừ: Chỉ phun thuốc trên ruộng có mật độ trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm), sử dụng một trong các loại thuốc như: Victory 585EC, F16 - 600EC, Fidur 220EC, Superista 25EC, Bassa 50EC, ... hỗn hợp với 01 trong các loại thuốc: Midan 10WP, Penalty 40WP, Sectox 10WP, Actara 25WP, ... pha theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì, phun kỹ vào gốc lúa.

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh tiếp tục gây hại trên trà mùa sớm, mùa trung, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ lá hại phổ biến 9 - 18%, cao 24 - 38%, cục bộ 50 - 70% (Thanh Sơn, Hạ Hoà, Thanh Ba, Cẩm Khê).

* Dự báo: Thời tiết nắng nóng xen kẽ với mưa bão sẽ làm bệnh lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà, làm khô bộ lá đòng gây tỷ lệ lửng lép cao, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Các huyện cần chú ý: Thanh Sơn, Hạ Hoà, Thanh Ba, Cẩm Khê, Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Thủy, Đoan Hùng, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng chớm bị bệnh, tuyệt đối không bón thêm phân, không phun phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng; Cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Starwiner 20WP, Novaba 68WP, Kozuma 3SL, Xanthomix 20WP, ... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 5 - 13%, cao 22 - 34%, cục bộ ổ 45 - 70% (Thanh Ba, Hạ Hoà, Tam Nông, Yên Lập).

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển gây hại mạnh do giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông rất mẫn cảm với bệnh; Đặc biệt lưu ý trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt, rậm rạp. Các huyện cần chú ý: Thanh Ba, Hạ Hoà, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Thủy, Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, ...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Cavil 50WP, Lervil 5SC, Hakivil 5SC, Anvil 5SC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

4. Ngoài ra: Phòng trừ các ổ bọ xít dài trên các ruộng trỗ sớm của trà trung; Tiếp tục phòng trừ chuột bằng các biện pháp thủ công, thuốc sinh học; Theo dõi sâu cuốn lá, sâu đục thân trên trà muộn.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn