Thứ Sáu, 22/9/2023
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 10/9 dự báo cuối vụ và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Chi cục kiểm tra sâu bệnh tại Thành phố Việt Trì

    Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang giai đoạn chín và thu hoạch, trà trung ngậm sữa - chắc xanh, trà muộn chưa trỗ còn khoảng 700 ha. Để đảm bảo an toàn sâu bệnh cho lúa từ nay đến cuối vụ, các địa phương cần tiếp tục quan tâm một số đối tượng sau:

1. Rầy các loại:

    * Hiện tại: Rầy đang gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng; Mật độ phổ biến 100 - 400 con/m2, cao 1.200 - 2.800 con/m2, cục bộ 3.200 - 4.800 con/m2, cá biệt ổ nhỏ 8.000 con/m2 (Tam Nông); Phát dục chủ yếu tuổi 2, 3, 4.

    * Dự báo: Rầy tiếp tục gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy chòm, cháy ổ; Các huyện cần chú ý: Tam Nông, Yên Lập, Hạ Hoà, Cẩm Khê, Việt Trì, Lâm Thao, ...

    * Biện pháp phòng trừ: Chỉ phun thuốc trên ruộng có mật độ trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm), sử dụng các loại thuốc tiếp xúc để phòng trừ như: Victory 585EC, F16 - 600EC, Fidur 220EC, Superista 25EC, Bassa 50EC,... pha theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì, rẽ hàng phun kỹ vào gốc lúa.

                        Thời gian phun thuốc không kéo dài quá ngày 15/9/2013.

2. Bệnh khô vằn:

    * Hiện tại: Bệnh hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng; Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 4,7 - 10%, cao 20 - 40%, cục bộ 50 - 60%, cá biệt ổ nhỏ 80 - 90% (Phù Ninh, Thanh Ba).

    * Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển và gây hại bộ lá đòng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt rậm rạp. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Thanh Ba, Yên Lập, Thanh Sơn,...

    * Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Cavil 50WP, Lervil 5SC, Hakivil 5SC, Anvil 5SC, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên bao bì.

3. Ngoài ra: Kiểm tra và phòng trừ sâu đục thân, bọ xít dài trên trà muộn trỗ sau ngày 15/9 bằng các loại thuốc đặc hiệu.

     Thời gian từ nay đến cuối vụ không còn dài, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đôn đốc tổ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn