Thứ Sáu, 22/9/2023
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 12/2013; Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01/2014
Gửi bài In bài

2. Trên ngô đông:

- Bệnh khô vằn: Gây hại trên diện rộng tại hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 725,9 ha (Nhẹ 600,4 ha, trung bình 125,5 ha); Diện tích phòng trừ 120,2 ha.

- Chuột: Gây hại nhẹ đến trung bình, diện tích nhiễm 490,5 ha (Nhẹ 418 ha, trung bình 72,5 ha); Diện tích phòng trừ 84,2 ha.

- Bệnh đốm lá lớn: Gây hại nhẹ đến trung bình, diện tích nhiễm 269,7 ha (Nhẹ 238,4 ha, trung bình 31,3 ha).

- Ngoài ra: Sâu đục thân, đục bắp, rệp cờ, bệnh đốm lá nhỏ gây hại nhẹ.

3. Trên rau:

- Sâu xanh: Gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích nhiễm 124,9 ha (Nhẹ 98,7 ha, trung bình 22,2 ha, nặng 4,0 ha); Diện tích phòng trừ 80,7 ha.

- Bọ nhảy: Gây hại mức độ nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 93,5 ha (Nhẹ 89,5 ha, trung bình 4,0 ha); Diện tích phòng trừ 42,3 ha.

- Bệnh sương mai: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 50 ha (Nhẹ 48,4 ha, trung bình 1,5 ha); Diện tích phòng trừ 13,9 ha.

- Các đối tượng: Sâu tơ, sâu khoang, rệp, bệnh thối nhũn, bệnh đốm vòng gây hại nhẹ.

4. Trên cây đậu tương: Chuột và sâu đục quả gây hại nhẹ tại Lâm Thao.

5. Trên cây khoai tây: Bệnh sương mai, bệnh héo xanh, bệnh lở cổ rễ gây hại nhẹ.

6. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh Greening, nhện đỏ, sâu vẽ bùa hại nhẹ trên cây bưởi; Nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

7. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh phấn trắng hại nhẹ trên các vườn ươm cây keo giống.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 01/2014:

1. Trên lúa xuân sớm:

 Bệnh sinh lý: Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại và khô hạn kéo dài, bệnh phát sinh và hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

2. Trên mạ xuân trung, xuân muộn:

- Bệnh sinh lý: Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài bệnh phát sinh và hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên mạ mới gieo và gieo không che phủ nilon.

- Chuột gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng ở các ruộng mạ ven gò, ven kênh mương, đường lớn và ruộng mới gieo.

3. Trên ngô: Bệnh khô vằn, bệnh đốm lá tiếp tục lây lan và gây hại tại hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Sâu đục thân, đục bắp, rệp hại nhẹ đến trung bình; Chuột gây hại cục bộ.

4. Trên rau:      

- Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy, bệnh đốm vòng, bệnh thối nhũn gây hại trên cây bắp cải, rau cải, su hào; Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Rệp muội phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết khô hanh.

- Bệnh héo xanh, bệnh sương mai, sâu đục quả hại nhẹ đến trung bình trên cây cà chua.

5. Trên cây khoai tây: Bệnh sương mai hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bệnh vi rút xoăn lá hại cục bộ. Rệp gây hại nhẹ.

6. Cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, sâu vẽ bùa, sâu đục thân cành, nhện đỏ, rệp sáp, hại cục bộ trên bưởi Đoan Hùng. Bệnh thán thư, bệnh sương mai, nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

7. Cây lâm nghiệp: Bọ hung, sâu xám, sâu ăn lá, bệnh phấn trắng, héo rũ, ... hại nhẹ cây con ở vườn ươm.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa xuân sớm: Duy trì đủ lượng nước trong ruộng, chống rét cho lúa để hạn chế bệnh sinh lý. Tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ sớm khi thời tiết ấm; không bón thúc đẻ vào những ngày trời rét, nhiệt độ dưới 150C.

2. Trên mạ xuân trung, xuân muộn: Gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, không gieo quá dày, bón lót đầy đủ phân chuồng hoai mục, phân lân, giữ đủ nước trong ruộng mạ. Theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng chống rét cho mạ bằng cách che phủ nilon. Tích cực diệt trừ chuột bằng biện pháp kỹ thuật tổng hợp.

3. Trên cây ngô: Tập trung thu hoạch những diện tích ngô đã chín, chú ý phun trừ các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ (Trên những diện tích ngô trồng muộn) bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

4. Trên cây rau: Phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các thuốc đặc hiệu có trong danh mục quy định cho rau, chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

5. Trên cây khoai tây: Phun phòng trừ bệnh sương mai bằng thuốc Score 250EC, ... Ngoài ra chú ý phun trừ các ổ sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục.

6. Trên cây ăn quả: Thực hiện cắt tỉa cành tăm, cành vượt, vệ sinh vườn, hạn chế nơi trú ẩn của sâu bệnh. Bón bổ sung phân chuồng hoai mục và NPK theo kỹ thuật chăm sóc vườn quả. Thường xuyên theo dõi và phun trừ các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì.

7. Trên cây lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây keo, bạch đàn; Chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, sương muối cho cây con trong vườn ươm./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn