Thứ Ba, 27/9/2022
THÔNG BÁO SÂU BỆNH THÁNG 2, DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG 3 NĂM 2014
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 02/2014:

1. Trên lúa:

- Bệnh nghẹt rễ sinh lý: Phát sinh và gây hại hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích nhiễm 7.722,3 ha (Nhẹ 3.582,9 ha; trung bình 2.494,5 ha, nặng 1.644,9 ha), diện tích phòng trừ 30 ha.

- Ốc bươu vàng: Phát sinh và gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 618,7 ha (Nhẹ 532,7 ha; trung bình 86 ha), diện tích đã phòng trừ 282,9 ha.

- Ngoài ra: Chuột, bọ trĩ hại rải rác.

2. Trên ngô xuân: Sâu xám, bệnh sinh lý gây hại nhẹ; Chuột hại cục bộ.

3. Trên rau:

- Bệnh sương mai: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 55,3 ha (Nhẹ 44,1 ha; trung bình 11,2 ha). Diện tích phòng trừ 22,4 ha.

- Bệnh đốm vòng: Hại nhẹ đến trung bình; Diện tích nhiễm 31,3 ha (Nhẹ 20,1 ha; trung bình 11,2 ha); Diện tích phòng trừ 11,2 ha.

- Sâu xanh: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 22,1 ha (Nhẹ 20,1 ha; trung bình 2,0 ha); Diện tích phòng trừ 8,0 ha.

- Bọ nhảy: Hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 13 ha (Nhẹ 9,9 ha; trung bình 3,1 ha); Diện tích phòng trừ 3,1 ha.

- Các đối tượng: Sâu tơ, sâu khoang, rệp, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ.

4. Trên chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bệnh phồng lá chè gây hại nhẹ.

5. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, sâu nhớt, sâu vẽ bùa hại nhẹ trên cây bưởi; Nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

6. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 03/2014:

1. Trên lúa:

- Bệnh sinh lý: Trong điều kiện thời tiết có rét đậm, rét hại kéo dài, bệnh phát sinh và gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

 - Ốc bươu vàng: Tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ruộng trũng nước, lúa mới cấy, lúa gieo sạ còn non của trà xuân muộn, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn: Gây hại trên trà xuân muộn giai đoạn lúa bén rễ - hồi xanh, đẻ nhánh; mức độ hại nhẹ đến trung bình.

- Bệnh đạo ôn: Trong điều kiện thời tiết ấm, trời âm u, ẩm độ không khí cao, bệnh đạo ôn lá xuất hiện và gây hại trên các trà lúa. Đặc biệt lưu ý trên các giống nếp, Xi23, X21, KD18, ...; các ruộng lúa xanh tốt, bón nhiều đạm.

Ngoài ra: Chuột hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng ở những ruộng ven gò, ven kênh mương, đường lớn. Rầy các loại, cào cào, châu chấu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại nhẹ.

2. Trên ngô xuân: Bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình; Sâu ăn lá, châu chấu, chuột gây hại nhẹ.

3. Trên rau:      

- Sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy, rệp, bệnh đốm vòng, thối nhũn tiếp tục gây hại trên bắp cải, su hào, rau cải; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

 - Bệnh sương mai, bệnh héo xanh, xoăn lá, sâu đục quả gây hại trên cây cà chua; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng.

4. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ, bệnh phồng lá chè gây hại nhẹ đến trung bình.

5. Cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, sâu vẽ bùa, sâu đục thân cành, nhện đỏ, rệp sáp hại cục bộ trên bưởi Đoan Hùng. Bệnh thán thư, bệnh sương mai, nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

6. Cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, bệnh đốm lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn. Bệnh phấn trắng, héo rũ, lở cổ rễ, ... hại cây con ở vườn ươm.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa: Tập trung chăm sóc lúa, bón phân thúc đẻ kết hợp làm cỏ sục bùn; bón cân đối NPK; Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, cần chú ý các đối tượng sau:

- Bệnh sinh lý: Khi ruộng lúa bị bệnh không bón phân đạm, tăng cường làm cỏ sục bùn kết hợp sử dụng các chế phẩm phun bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa như: DANA 08 - Siêu lân, SOGAN, … ; Nếu ruộng bị nặng sử dụng thuốc Antracol 70WP, Hydrophos, … phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Ốc bươu vàng: Thu bắt ốc non, ốc trưởng thành, trứng trên ruộng, kênh mương đem tiêu huỷ. Khi mật độ ốc > 3 con/m2, sử dụng thuốc hoá học: StarPumPer 800WP; Boxer 15GR; Clodansuper 700WP, Mossade 700WP, Dioto 250EC; Aladin 700WP, ...  phun, rắc theo hướng dẫn trên bao bì.

- Bọ trĩ: Khi mật độ bọ trĩ non trên 3.000 con/m2 (15% dảnh hại)  phòng trừ bằng các loại thuốc: Rigell 800WG; Regent 800WG; Actara 25WG, ... phun theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

- Bệnh đạo ôn lá: Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, cần giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có tỷ lệ lá hại trên 5%, tiến hành phòng trừ ngay bằng các thuốc Bemsuper 75WP; Beam 75WP; Fuji - one 40WP; New Hinosan 30EC; Fu-army 30WP; Kasai 21,2WP; One - Over  40EC, ... phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì.

- Ngoài ra: Thường xuyên diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

2. Trên cây rau: Phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các thuốc đặc hiệu có trong danh mục quy định cho rau, chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

3. Trên cây ngô: Chăm sóc, phun trừ các ổ sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

4. Trên cây ăn quả: Thường xuyên theo dõi và phun trừ các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì.

5. Trên cây lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây keo, bạch đàn; Chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, sương muối cho cây con trong vườn ươm. Thực hiện quy trình đảo bầu và hãm cây trước khi xuất vườn để đảm bảo tỷ lệ sống cao sau trồng./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn