Thứ Bảy, 13/8/2022
Thông báo cao điểm sâu bệnh hại lúa vụ Chiêm xuân và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ bông, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Bên cạnh đó, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại và có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới, cụ thể:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Nguồn bệnh đã xuất hiện trên các trà lúa, tỷ lệ hại phổ biến 0,1 - 0,5 %, cao 4,0 -  7,5%, cục bộ ổ 30 - 60% (Hạ Hoà, Cẩm Khê). Diện tích nhiễm 384,1 ha, trong đó nhiễm nhẹ 383,3 ha, trung bình 0,3 ha, nặng 0,5 ha. Diện tích đã phòng trừ 242,9 ha.

* Dự báo: Điều kiện thời tiết mát, trời âm u, có mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại. Đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện và gây hại trà lúa trỗ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 trên ruộng đã nhiễm đạo ôn lá, nhất là các giống Nếp, Xi23, X21, KD18, HT, NƯ838,... Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Ba, Hạ Hoà, Lâm Thao,...

* Biện pháp kỹ thuật  phòng trừ: Khi ruộng chớm bị bệnh, không được bón bổ sung các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, cần giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có tỷ lệ lá hại trên 5% phòng trừ ngay bằng các thuốc Katana 20SC, Bemsuper 75WP, Fuji - one 40WP, Fu-army 30WP,... phun theo hướng dẫn trên vỏ bao bì. Trên khu ruộng đã có đạo ôn lá, phải phun phòng đạo ôn cổ bông trước khi lúa trỗ 5 - 7 ngày bằng các loại thuốc đặc hiệu trên.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ bệnh hại phổ biến từ 1,6 - 4,8%, cao 14,6 - 27,8%, cục bộ ổ 40,9 -  57,1% (Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Sơn). Diện tích nhiễm 3.917,5 ha, trong đó nhẹ 2.786 ha, trung bình 1.064,1 ha, nặng 67,4 ha; diện tích đã phòng trừ 967,5 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan và gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng rậm rạp, xanh tốt, bón nhiều đạm, ruộng khô hạn.... Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Sơn, Hạ Hoà, Phù Ninh, Cẩm Khê, Yên Lập,...

* Biện pháp kỹ thuật phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ bệnh hại trên 20% sử dụng các loại thuốc như Cavil 50WP, Lervil 5SC, Jinggangmeisu 10WP,... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

3. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Sâu đục thân cú mèo, sâu đục thân 5 vạch gây dảnh héo trên các trà lúa; tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 – 0,6%, cao 2,2 -  4,8%; phát dục chủ yếu tuổi 4, 5, nhộng; diện tích nhiễm 523,5 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Bướm sâu đục thân 2 chấm ra rải rác.

* Dự báo: Bướm sâu đục thân 2 chấm tiếp tục ra rải rác; đục thân cú mèo, 5 vạch ra rộ từ ngày 27/4 – 03/5/2014 di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa, sâu non nở rộ từ ngày 05/5 trở đi và gây bông bạc trên diện tích lúa trỗ từ 05 -  15/5/2014, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng nếu không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, Yên Lập,...

* Biện pháp kỹ thuật phòng trừ: Khi ruộng có mật độ bướm cao trên 0,3 con/m2 hoặc mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Victory 585EC, Finico 800WG, Patox 95SP,... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì. Thời gian phun tốt nhất là sau khi bướm rộ 5 - 7 ngày hoặc khi lúa bắt đầu trỗ thấp thoi.

4. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Nguồn bệnh đã xuất hiện tại các huyện Cẩm Khê, Hạ Hoà, Phù Ninh, Phú Thọ, Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Thuỷ, Việt Trì; Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,1 - 0,4%, cao 3,7 - 8,8%.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa bão, bệnh phát sinh, lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà, mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy bộ lá đòng làm ảnh hưởng lớn đến năng suất. Các huyện đã có nguồn bệnh cần chú ý trên các giống lúa lai, trên ruộng xanh tốt, lá rậm rạp.

* Biện pháp kỹ thuật phòng trừ: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Xanthomix 20WP, Sansai 200WP, Sasa 25WP, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

5. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy gây hại nhẹ trên các trà lúa; mật độ phổ biến 50 - 100 con/m2, cao 600 - 800 con/m2; phát dục chủ yếu tuổi 2, 3.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích luỹ và gia tăng mật độ, gây hại mạnh từ giữa đến cuối tháng 5 trên các trà lúa giai đoạn trỗ - ngậm sữa. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng (Có thể gây cháy ổ từ khoảng 15/5 trở đi). Các huyện cần chú ý: Tam Nông, Lâm Thao, Yên Lập, Phù Ninh, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Ba,…

* Biện pháp kỹ thuật phòng trừ: Khi ruộng có mật độ trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm), sử dụng một trong các loại thuốc như: Victory 585EC, Midan 10WP, Sectox 10WP,... (phun không cần rẽ băng); hoặc sử dụng thuốc  Bassa 50EC, Nibas 50ND,... (rẽ băng rộng 0,8 - 1,2 m, phun kỹ vào gốc lúa), pha theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

  6. Ngoài ra: Chú ý phòng trừ các ổ bọ xít dài. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn