Thứ Năm, 30/6/2022
Thông báo cao điểm sâu bệnh trong tháng 8 và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

Hiện nay, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa mùa và có nguy cơ gây hại diện rộng trong thời gian tới. Căn cứ kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ và kết quả điều tra bổ sung trên toàn tỉnh từ ngày 28 - 29/7/2014, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo cao điểm sâu bệnh gây hại lúa mùa trong tháng 8, cụ thể như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Sâu lứa 4 gây hại nhẹ trên các trà, mật độ phổ biến 8 - 16 con/m2, cao 28 - 30 con/m2, cục bộ 48 - 52 con/m2 (Đoan Hùng, Việt Trì, Phù Ninh); Phát dục chủ yếu tuổi 5, nhộng. Trưởng thành bắt đầu ra rải rác, mật độ trung bình 0,2 - 0,6 con/m2, cao 2 - 6 con/m2 (Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Yên Lập).

* Dự báo: Bướm cuốn lá nhỏ ra rộ từ ngày 31/7 - 6/8/2014 và đẻ trứng trên các trà lúa, sâu non lứa 5 nở rộ từ 06/8 và gây hại mạnh từ ngày 08/8 trở đi, mức độ hại trung bình đến nặng, có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 13.000 ha. Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông, Hạ Hoà, Thanh Ba, Việt Trì, Đoan Hùng, Phù Ninh, ...

2. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Sâu non lứa 3 gây hại nhẹ trên trà mùa sớm, mùa trung; Tỷ lệ hại phổ biến 1,1 - 2,6%, cao 3,3 - 4,7%, cục bộ 7,8 - 9,8% (Thanh Sơn, Phú Thọ), phát dục chủ yếu tuổi 5, nhộng. Bướm sâu đục thân 2 chấm bắt đầu ra rộ với mật độ trung bình 0,1- 0,2 con/m2, cao 0,3 - 0,5 con/m2, cục bộ 1 - 3 con/m2 (Phù Ninh, Tam Nông, Cẩm Khê, Việt Trì); Mật độ ổ trứng trung bình 0,05 - 0,1 ổ/m2, cao 0,3 - 0,5 ổ/m2.

* Dự báo: Bướm tiếp tục ra rộ trong thời gian tới và đẻ trứng trên các trà lúa, sâu non lứa 4 nở rộ và gây hại mạnh từ ngày 8/8/2014 trở đi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 4.000 ha. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Tam Nông, Cẩm Khê, Việt Trì, TX Phú Thọ, Lâm Thao, ...

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại nhẹ trên các trà lúa; Tỷ lệ dảnh hại trung bình 1,6 - 2,4%, cao 9,6 - 12,7%, cục bộ 19,1% (Tam Nông); Cấp bệnh chủ yếu: Cấp 1.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan gây hại mạnh trên các trà lúa từ giữa tháng 8 trở đi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng rậm rạp, xanh tốt, bón nhiều đạm, ruộng khô hạn, ... Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Cẩm Khê, Tam Nông, Việt Trì, Hạ Hoà, Thanh Thủy, ...

4. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Nguồn bệnh đã xuất hiện tại các huyện Phù Ninh, Thanh Ba, Lâm Thao; Tỷ lệ bệnh trung bình 0,1 - 0,3%, cao 1,8 - 4,0%.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa bão, kết hợp với việc bà con bón phân đón đòng, bệnh phát sinh, lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà, mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy bộ lá đòng làm ảnh hưởng lớn đến năng suất. Các huyện đã có nguồn bệnh cần chú ý trên các giống lúa lai, trên ruộng xanh tốt, lá rậm rạp.

5. Biện pháp phòng trừ:

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phòng trừ khi ruộng có mật độ sâu trên 20 con/m2 giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng (2 khóm có 1 con) và trên 50 con/m2 giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ - cuối đẻ (1 khóm có 1 con).

- Đối với sâu đục thân 2 chấm: Phòng trừ khi ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2.

 Do thời gian sâu non cuốn lá lứa 5 và sâu đục thân lứa 4 nở tương đối trùng nhau và đa phần những ruộng bị đục thân đều trùng với sâu cuốn lá gây hại, vì vậy thời gian phun thuốc cần tập trung từ ngày 08 - 14/8/2014, trà trung có thể kéo dài đến 17/8. Sử dụng 01 trong các loại thuốc: Vitory 585 EC, Wavotox 585 EC, Nicata 95 SP, Rigell 800 WG, ... phun diệt trừ cả sâu cuốn lá và sâu đục thân; Pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

 Lưu ý: Khi phun thuốc phòng trừ trong thời gian 4 giờ mà gặp mưa thì nhất thiết phải phun lại, nhưng cần kết thúc chậm nhất là 17/8/2014.

- Đối với bệnh khô vằn: Khi ruộng có tỷ lệ bệnh hại trên 20% sử dụng các loại thuốc như Cavil 50 SC, Lervil 5 SC, Jinggangmeisu 10 WP, Kansui 21.2 WP, ... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

- Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi ruộng chớm bị bệnh phải ngừng bón phân hóa học, phân bón qua lá, các chất kích thích sinh trưởng và cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Starwiner 20 WP, Xanthomix 20 WP, Kamsu 2 SL, ...  pha và phun kỹ theo hướng dẫn trên vỏ bao bì. Ruộng bị nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng bọ xít dài, rầy các loại, … Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn