Thứ Năm, 30/6/2022
Thông báo khẩn tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 07/8/2014, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Chi cục BVTV kiểm tra sâu bệnh tại huyện Phù Ninh

Tiếp theo văn bản số 131/TB - BVTV, ngày 31/7/2014, Thông báo cao điểm sâu bệnh hại lúa mùa trong tháng 8; căn cứ kết quả  điều tra sâu bệnh trên toàn tỉnh từ ngày 04 - 06/8/2014 của Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ, hiện nay sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân đang chuyển lứa và có nguy cơ gây hại nặng trên diện rộng, cụ thể như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Bướm đã ra rộ và đẻ trứng trên các trà lúa, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 4 - 6 con/m2, cục bộ 8 - 10 con/m2 (Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh); mật độ trứng phổ biến 10 - 20 quả/m2, cao 30 - 50 quả/m2, cục bộ 80 - 160 quả/m2 (Lâm Thao, Thanh Sơn, Tam Nông, Thanh Ba); mật độ sâu non phổ biến 5 - 10 con/m2, cao 24 - 32 con/m2, cục bộ 40 - 48 con/m2 (Yên Lập, Tân Sơn, Việt Trì, Tam Nông). Diện tích nhiễm 6.566,7 ha, trong đó nhẹ 3.072,5 ha, trung bình 3.218,7 ha, nặng 275,5 ha.

* Dự báo: Sâu non tiếp tục nở rộ, mật độ tăng nhanh và gây hại mạnh từ ngày 08/8 trở đi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Thanh Sơn, Tam Nông, Thanh Ba, Việt Trì, Phù Ninh, Yên Lập, Thanh Thuỷ,....Diện tích dự kiến cần phòng trừ là 13.000ha.

2. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Mật độ bướm phổ biến 0,1 - 0,3 con/m2, cao 0,5 - 0,8 con/m2, cục bộ 8 con/m2 (Việt Trì); Mật độ trứng phổ biến 0,1 - 0,3 ổ/m2, cao 0,5 - 0,9 ổ/m2. Diện tích nhiễm 2.864,9 ha, trong đó nhẹ 1.644,8 ha; trung bình 1.090,5 ha; nặng 129,6 ha. Diện tích phòng trừ 595,9 ha.

* Dự báo:  Bướm tiếp tục đẻ trứng trên các trà lúa, sâu non tiếp tục nở rộ và gây hại mạnh từ ngày 8/8 trở đi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng nếu không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Phù Ninh, Phú Thọ, Thanh Ba, Lâm Thao, Cẩm khê, Tam Nông,...Diện tích cần phòn trừ là 4.000ha.

3. Biện pháp phòng trừ:

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phòng trừ khi ruộng có mật độ sâu trên 20 con/m2 (2 khóm có 1 con).

- Đối với sâu đục thân 2 chấm: Phòng trừ khi ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2.

 Do thời gian sâu non cuốn lá lứa 5 và sâu đục thân lứa 4 nở tương đối trùng nhau và đa phần những ruộng bị đục thân đều trùng với sâu cuốn lá gây hại, vì vậy thời gian phun thuốc cần tập trung từ ngày 08 - 14/8/2014, trà trung có thể kéo dài đến 17/8. Sử dụng 01 trong các loại thuốc: Vitory 585 EC, Wavotox 585 EC, Nicata 95 SP, Rigell 800 WG, ... phun diệt trừ cả sâu cuốn lá và sâu đục thân; Pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

 Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ sau khi phun đến 4 tiếng nếu gặp mưa thì phải phun lại và thời gian phun thuốc kết thúc chậm nhất là 17/8/2014.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời bệnh  bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, bọ xít dài,…; Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn