Thứ Tư, 28/2/2024
Thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 05/9, dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

Hiện nay, trà lúa mùa sớm, mùa trung đang giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh, một số diện tích cấy sớm lúa đã đỏ đuôi; trà trung cấy muộn và trà muộn chưa trỗ còn khoảng trên 2.000 ha. Để đảm bảo an toàn sâu bệnh cho lúa từ nay đến cuối vụ, các địa phương cần tiếp tục quan tâm một số đối tượng sau:

1. Rầy các loại:

* Hiện tại:  Rầy các loại gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Mật độ rầy phổ biến 162 - 768 con/m2, cao 1.800 - 2.800 con/m2, cục bộ ổ 3.200 - 6.000 con/m2 (Yên Lập, Việt Trì, Đoan Hùng); phát dục chủ yếu tuổi 2, 3. Mật độ ổ trứng trung bình 20 - 40 ổ/m2, cao 120 - 250 ổ/m2, cục bộ 720 ổ/m2 (Cẩm Khê). Diện tích nhiễm 3.044,7 ha, trong đó nhẹ 1.989,9 ha, trung bình 905,5 ha, nặng 149,3 ha; Diện tích đã phòng trừ 385,3 ha.

* Dự báo: Rầy tiếp tục gia tăng mật độ và gây hại mạnh từ ngày 08/9 trở đi trên các trà lúa giai đoạn ngậm sữa - đỏ đuôi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy chòm, cháy ổ từ khoảng 15/9 trở đi; Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Việt Trì, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Tam Nông, Hạ Hòa,...

* Biện pháp phòng trừ: Những diện tích nhiễm có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm), sử dụng một trong các loại thuốc như: Victory 585EC, Babsac 600EC, Nibas 50ND,... pha theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì. Lưu ý: Khi phun phải rẽ băng rộng 0,8 - 1,2 m và phun kỹ vào gốc lúa.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng; Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 3,2 - 10,3 %, cao 20,5 - 38,2 %, cục bộ 41,2 -  56,0 % (Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Thủy, Việt Trì, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba). Diện tích nhiễm 7.543,3 ha, trong đó nhẹ 4.645,1 ha, trung bình 2.371,2 ha, nặng 527 ha; Diện tích đã phòng trừ 1.365 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục lây lan, phát triển nhanh và gây hại bộ lá đòng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng bón nhiều đạm, lá xanh tốt rậm rạp. Các huyện cần chú ý: Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Thủy, Việt Trì, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba,...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, dùng thuốc Cavil 50SC, Lervil 5SC, Jinggangmeisu 10WP, Kansui 21.2 WP,... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh xuất hiện và gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Tỷ lệ lá hại phổ biến 0,3 - 11,2 %, cao 23,1 - 32 %, cục bộ ổ 43,4 - 48 % (Phù Ninh,Việt Trì, Cẩm Khê). Diện tích nhiễm 776,1 ha trong đó nhẹ 506 ha, trung bình 195 ha, nặng 75,1 ha; Diện tích đã phòng trừ 261,6 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa, gió to, bệnh phát sinh, lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy khô toàn bộ lá, ảnh hưởng đến năng suất. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Việt Trì, Cẩm Khê, Hạ Hòa,...

* Biện pháp phòng trừ: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Starwiner 20WP, Xanthomix 20WP, Kamsu 2SL, ... pha và phun kỹ theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

4. Ngoài ra: Chú ý phòng trừ sâu đục thân 2 chấm, bọ xít dài gây hại trên những diện tích lúa trỗ sau ngày 05/9; đặc biệt, tại các huyện (Lâm Thao, Cẩm Khê,...) có cấy giống lúa J02 cần lưu ý chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm bằng biện pháp ngắt ổ trứng và sử dụng các loại thuốc đặc hiệu: Vitory 585 EC, Wavotox 585 EC, Nicata 95 SP,... phun khi lúa thấp tho trỗ. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

Thời gian từ nay đến cuối vụ không còn dài, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đôn đốc tổ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn