Thứ Bảy, 4/2/2023
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 12 năm 2014, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01 năm 2015
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 12/2014:
1. Trên mạ xuân sớm:

- Bệnh sinh lý: Phát sinh gây hại tại các huyện Lâm Thao, Hạ Hòa, Phù Ninh, Việt Trì; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích nhiễm 10,3 ha, trong đó nhiễm nhẹ 3,7 ha, trung bình 4,3 ha, nặng 2,3 ha.

- Ngoài ra: Chuột gây hại nhẹ, rầy các loại gây hại rải rác.

2. Trên ngô:

- Bệnh khô vằn: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 480,7 ha, trong đó nhiễm nhẹ 420,4 ha, trung bình 60,3 ha. Diện tích phòng trừ 19,5 ha.

- Rệp cờ: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 31 ha, trong đó nhiễm nhẹ 23 ha, trung bình 8 ha. Diện tích phòng trừ 8 ha.

 Ngoài ra: Bệnh đốm lá lớn, bệnh đốm lá nhỏ, chuột, sâu đục thân đục bắp, bệnh gỉ sắt gây hại nhẹ.

3. Trên rau:

- Sâu xanh: Gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích nhiễm 124,1 ha, trong đó nhiễm nhẹ 84,7 ha, trung bình 22,1 ha, nặng 17,3 ha. Diện tích phòng trừ 161,7 ha.

- Bệnh sương mai: Gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích nhiễm 45 ha, trong đó nhiễm nhẹ 28,5 ha, trung bình 13,2 ha, nặng 3,3 ha. Diện tích phòng trừ 37,6 ha.

- Bọ nhảy: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 36,8 ha, trong đó nhiễm nhẹ 35,3 ha, trung bình 1,5 ha.

- Bệnh thối nhũn vi khuẩn: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 17,3 ha, trong đó nhiễm nhẹ 15,8 ha, trung bình 1,5 ha.

Ngoài ra: Bệnh đốm vòng, sâu khoang, sâu tơ gây hại nhẹ.

4. Trên chè tận thu:

- Bọ xít muỗi: Gây hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 1.949,6 ha, trong đó nhiễm nhẹ 1.680,8 ha, trung bình 268,8 ha. Diện tích phòng trừ 500 ha

- Ngoài ra: Bọ cánh tơ, rầy xanh gây hại nhẹ. Bệnh đốm nâu, bệnh đốm xám, bệnh thối búp gây hại rải rác.

5. Trên cây ăn quả: Bệnh sẹo, bệnh loét, rệp muội, sâu vẽ bùa phát sinh gây hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung gây hại nhẹ trên cây nhãn vải.

6. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá, bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác trên cây keo.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 01/2015:

1. Trên lúa xuân sớm:

- Bệnh sinh lý: Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại và khô hạn kéo dài, bệnh phát sinh và hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Ngoài ra: Chuột gây hại cục bộ.

2. Trên mạ xuân trung, xuân muộn:

- Bệnh sinh lý: Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài bệnh phát sinh và hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên mạ mới gieo và gieo không che phủ nilon.

- Chuột gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng ở các ruộng mạ ven gò, ven kênh mương, đường lớn và ruộng mới gieo.

3. Trên ngô đông:

- Bệnh khô vằn: gây hại trên diện rộng, mức độ hại nhẹ đến trung bình.

- Ngoài ra: Bệnh đốm lá lớn, bệnh đốm lá nhỏ, chuột, sâu đục thân đục bắp  hại nhẹ.

4. Trên rau:

- Sâu xanh, bệnh sương mai hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Bọ nhảy, bệnh thối nhũn vi khuẩn hại nhẹ đến trung bình.

- Ngoài ra: Bệnh đốm vòng, sâu khoang, sâu tơ gây hại nhẹ.

5. Cây ăn quả: Bệnh sẹo, bệnh loét, rệp muội, sâu vẽ bùa phát sinh gây hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung gây hại nhẹ trên cây nhãn vải.

6. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá, bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác trên cây keo. Bệnh phấn trắng, héo rũ,... hại nhẹ cây con ở vườn ươm.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ :

1. Trên lúa xuân sớm: Duy trì đủ lượng nước trong ruộng, chống rét cho lúa, để hạn chế bệnh sinh lý. Tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ sớm khi thời tiết ấm; không bón thúc đẻ vào những ngày trời rét, nhiệt độ dưới 150C.

2. Trên mạ xuân trung, xuân muộn: Gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, không gieo quá dày, bón lót đầy đủ phân chuồng hoai mục, phân lân, giữ đủ nước trong ruộng mạ. Theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng chống rét cho mạ bằng cách che phủ nilon. Tích cực diệt trừ chuột bằng biện pháp kỹ thuật tổng hợp.

3. Trên cây ngô: Tập trung thu hoạch những diện tích ngô đã chín, chú ý phun trừ các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ, trên những diện tích ngô trồng muộn bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.       

4. Trên rau: Phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các thuốc đặc hiệu có trong danh mục quy định cho rau, chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

5. Trên cây ăn quả: Thường xuyên theo dõi sâu bệnh trên các loại cây ăn quả, phun trừ các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn trên bao bì.

6. Trên cây lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi sâu bệnh trên keo, bạch đàn. Chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, chống sương muối cho cây con trong vườn ươm./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn