Thứ Bảy, 29/1/2022
Thông báo khẩn tình hình sâu cuốn lá nhỏ hại lúa kỳ 22/7/2015. Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

Căn cứ kết quả  điều tra sâu bệnh trên toàn tỉnh từ ngày 20 - 21/7/2015, hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ đang chuyển lứa và có nguy cơ gây hại nặng trên diện rộng trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Diễn biến tình hình sâu cuốn lá nhỏ và dự báo:

* Hiện tại: Bướm sâu cuốn lá nhỏ đang ra rộ và bắt đầu di chuyển đẻ trứng trên các trà lúa:

- Trên trà sớm: Mật độ bướm phổ biến từ 2 - 8 con/m2, cao 10 - 20 con/m2, cục bộ 30 - 40 con/m2 (Cẩm Khê, Phù Ninh, Thanh Ba, Việt Trì), cá biệt 60 con/m2 (Cẩm Khê). Mật độ trứng phổ biến 10 - 20 quả/m2, cao 40 - 60 quả/m2, cục bộ 80 - 120 quả/m2 (Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba), cá biệt 300 - 400 quả/m2 (Thanh Ba).

- Trên trà trung: Mật độ Bướm phổ biến 1 - 3 con/m2, cao 5 - 10 con/m2, cục bộ 30 con/m2 (Cẩm Khê, Thanh Ba). Mật độ trứng phổ biến 2 - 8 quả/m2, cao 16 - 24 quả/m2, cá biệt 120 quả/m2 (Thanh Ba).

* Dự báo: Bướm sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục vũ hóa gia tăng mật độ, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa. Mật độ trứng tiếp tục tăng nhanh trong vài ngày tới. Dự kiến, sâu non nở rộ từ ngày 30/7/2015 trở đi và gây hại mạnh trong đầu tháng 8/2015; mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây trắng lá hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa nếu không phòng trừ kịp thời. Quy mô gây hại tương đương, song mật độ cao gấp 4 - 5 lần cùng kỳ năm 2014 và trung bình nhiều năm. Dự kiến diện tích cần phòng trừ 15.600 ha; trong đó trà sớm 8.000 ha, trà trung 7.600 ha. Các huyện cần chú ý: Thanh Ba, Cẩm Khê, Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Hạ Hòa, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Thuỷ,....

2. Biện pháp phòng trừ:

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ triệt để những diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ vượt ngưỡng (Trên 20 con/m2 với giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng và trên 50 con/m2 với giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ - cuối đẻ).

Thời gian phun thuốc tập trung từ ngày 30/7 - 3/8/2015 (đối với trà mùa sớm); từ ngày 3/8 - 7/8/2015 (đối với trà mùa trung). Sử dụng 01 trong các loại thuốc: Clever 300 WG, Dylan 10WG, Rigell 800 WG, Tasieu 5 WG, Alocbale 40 EC,... để phun phòng trừ theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

 Lưu ý: Những diện tích có mật độ sâu cao trên 100 con/m2 , sau phun 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại, nếu ruộng vẫn còn mật độ vượt ngưỡng thì cần phun trừ lần 2 để đảm bảo an toàn.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu đục thân, bệnh khô vằn, rầy các loại…; Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn