Thứ Năm, 20/1/2022
Thông báo sâu bệnh hại lúa kỳ 20/8/2015, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Chi cục BVTV kiểm tra sâu bệnh trên lúa tại huyện Lâm Thao

Căn cứ kết quả điều tra sâu bệnh trên toàn tỉnh từ ngày 17 - 19/8/2015, hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trỗ bông - phơi màu, trà mùa trung đang đứng cái - đòng trỗ. Nhìn chung, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, một số đối tượng sâu bệnh hại lúa đang tiếp tục gia tăng mật độ và có nguy cơ gây hại trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã vũ hóa rộ, di chuyển và bắt đầu đẻ trứng, cụ thể:

- Trà sớm: Mật độ bướm phổ biến 5 - 10 con/m2, cao 20 - 30 con/m2, cục bộ 50 - 60 con/m2 (Cẩm Khê). Mật độ trứng phổ biến 10 - 20 quả/m2, cao 40 - 50 quả/m2, cục bộ 140 - 150 quả/m2 (Lâm Thao, Phù Ninh), cá biệt 350 quả/m2 (Cẩm Khê). Trà này lúa đã trỗ sâu cuốn lá chủ yếu hại dảnh vô hiệu, không phải phòng trừ.

- Trà trung:  Mật độ Bướm phổ biến 5 - 10 con/m2, cao 20 - 30 con/m2, cục bộ 60 - 80 con/m2 (Cẩm Khê, Yên Lập), cá biệt 100 - 200 con/m2 (Việt Trì, Cẩm Khê). Mật độ trứng phổ biến 10 - 20 quả/m2, cao 30 - 40 quả/m2, cục bộ 60 - 80 quả/m2 (Cẩm Khê, Phù Ninh, Đoan Hùng, Phú Thọ), cá biệt 300 - 400 quả/m2 (Cẩm Khê).

* Dự báo: Bướm sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục vũ hóa gia tăng mật độ, di chuyển và đẻ trứng trên diện tích trà trung cấy muộn và trà mùa muộn. Mật độ trứng tiếp tục tăng nhanh trong vài ngày tới. Dự kiến, sâu non nở rộ từ ngày 28/8/2015 trở đi và gây hại mạnh trong đầu tháng 9/2015 trên lúa đang giai đoạn đứng cái - làm đòng; mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng đến rất nặng, có thể ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ 4.654 ha, các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Phù Ninh, ....

2. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Trưởng thành sâu đục thân  đã vũ hóa trên các trà lúa, mật độ phổ biến 0,01 - 0,02 con/m2, cao 0,1 - 0,5 con/m2 (Việt Trì, Phù Ninh, Đoan Hùng, Cẩm Khê).

* Dự báo: Bướm tiếp tục vũ hóa gia tăng mật độ, di chuyển và đẻ trứng trên trà trung và trà muộn. Sâu non lứa 5 gây hại mạnh từ 31/8/2015 trở đi trên trà trung và trà muộn (giai đoạn làm đòng - trỗ). Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Dự kiến diện tích cần phòng trừ 1.048 ha.  Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Việt Trì, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Tam Nông...

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh đã xuất hiện và gây hại nhẹ trên các trà lúa tại Thanh Thủy, Việt Trì,  Lâm Thao, Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông, Phù Ninh. Tỷ lệ hại phổ biến 0,3 - 0,8%, cao 4 - 8%, cục bộ 10 - 19% (Lâm Thao, Việt trì).

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa bão, bệnh dễ phát sinh, lây lan nhanh và gây hại mạnh trên các trà lúa; mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng trên các giống lúa có bản lá to, trên ruộng xanh tốt, rậm rạp. Các huyện đã có nguồn bệnh cần chú ý: Thanh Thủy, Việt Trì, Lâm Thao, Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông, Phù Ninh, Đoan Hùng ...

4. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Gây hại trên các trà lúa ở hầu hết các huyện. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại trên trà sớm phổ biến 3 - 12%, cao 17 - 28%, cục bộ 40 - 42% (Cẩm Khê, Thanh Thủy, Thanh Ba); trên trà trung phổ biến 2 - 7%, cao 10 - 30%.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng rậm rạp, xanh tốt, bón nhiều đạm, ruộng khô hạn. Dự kiến diện tích cần phòng trừ 5.100 ha. Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Lâm Thao, Thanh Ba, Thanh Thủy, Việt Trì, Yên Lập, ...

5. Biện pháp phòng trừ:

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ triệt để những diện tích nhiễm sâu bệnh vượt ngưỡng:

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phòng trừ khi ruộng có mật độ sâu trên 20 con/m2 với lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng. Sử dụng một trong các loại thuốc có trong danh mục đăng ký trừ sâu cuốn lá nhỏ trên lúa. Có thể sử dụng thuốc trong nhóm hoạt chất: Indoxacarb, Emamectin benzoate, Fipronil, Chlorpyrifos ethyl, Alpha-Cypermethrin .... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

- Đối với sâu đục thân 2 chấm: Phòng trừ khi ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2 với lúa giai đoạn làm đòng đến trỗ. Sử dụng một trong các loại thuốc có trong danh mục đăng ký trừ sâu đục thân trên lúa. Có thể sử dụng thuốc trong nhóm hoạt chất: Cartap, Fipronil, Chlorpyrifos ethyl, Alpha-Cypermethrin .... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

Do thời gian sâu non cuốn lá nhỏ lứa 6 và sâu đục thân lứa 5 tương đối trùng nhau vì vậy thời gian phun thuốc cần tập trung từ ngày 28/8 - 3/9/2015.

Trên diện tích nhiễm cả sâu cuốn lá và sâu đục thân, sử dụng 01 trong các  thuốc thuộc nhóm hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl, Cartap, .... phối hợp với 01 trong các loại thuốc thuộc nhóm hoạt chất: Fipronil, Alpha-Cypermethrin, Emamectin benzoate, ... để phun trừ theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

  Lưu ý: Những diện tích có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao trên 100 con/m2, hay mật độ ổ trứng sâu đục thân cao trên 1,0 ổ/m2, hoặc diện tích phun gặp mưa, sau phun 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại, nếu ruộng vẫn còn mật độ vượt ngưỡng thì cần phun trừ lần 2 để đảm bảo an toàn.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi ruộng có tỷ lệ trên 20% lá hại sử dụng một trong các loại thuốc có trong danh mục đăng ký trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Có thể sử dụng các thuốc thuộc nhóm hoạt chất: Oxolinic acid, Bismerthiazol, Kasugamycin, ...pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng có tỷ lệ trên 20% dảnh hại sử dụng một trong các loại thuốc có trong danh mục đăng ký trừ bệnh khô vằn. Có thể sử dụng các thuốc thuộc nhóm hoạt chất: Carbendazim, Hexaconazole, Validamycin, ... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng rầy các loại, bọ xít dài, nhện gié, … bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục; Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn