Thứ Bảy, 7/12/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 13/4/2016, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 96/TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 13 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 13/4/2016

Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ 


Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành điều tra bổ sung trên lúa từ ngày 11/4 đến 12/4/2016, kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Bệnh xuất hiện tại hầu hết các huyện. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 0,5 - 3%, cao 5 - 9%, cục bộ 35 - 50%, cá biệt gây cháy lá từng chòm nhỏ (Trên các giống Nếp, Xi23, BC15) tại xã Sơn Vi - Lâm Thao, xã Thanh Đình - Việt Trì và xã Thạch Kiệt - Tân Sơn. Diện tích nhiễm 127 ha, trong đó nhẹ 125,4 ha, trung bình 0,5 ha, nặng 1,1 ha; diện tích đã phòng trừ 22 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, theo dự báo, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời nắng nóng, tuy nhiên có xen kẽ những ngày trời âm u, có mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao, gió nhẹ, cây lúa được bổ sung đạm do bón đón đòng nên bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục lây lan và gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy chòm, ổ trên lá, gây hại trên cổ bông với diện tích lúa trỗ xung quanh 20/4 nếu không phòng trừ kịp thời. Cần lưu ý trên các giống nhiễm như Nếp, BC15, Xi23, X21, HT1, NƯ838, J02, KD18,...; chú ý đạo ôn cổ bông gây hại trên ruộng nhiễm đạo ôn lá. Diện tích cần phòng trừ kỳ tới khoảng 50 ha. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Việt Trì, Tân Sơn, Tam Nông, Phù Ninh, Hạ Hòa, Thanh Ba,...

2. Chuột:

* Hiện tại: Phát sinh gây hại trên diện rộng ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 0,4 - 0,8%, cao 5 -6%, cục bộ 11,6% (Phù Ninh). Tổng diện tích nhiễm 487 ha, nhẹ 430, trung bình 43, nặng 14 ha; diện tích phòng trừ 128 ha.

* Dự báo: Chuột sẽ tiếp tục gây hại mạnh trong giai đoạn lúa làm đòng đến chín. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng ven nghĩa trang, đồi gò, kênh mương, đường lớn,...

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Phát sinh gây hại trên diện rộng ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ. Tỷ lệ hại phổ biến 2 - 4,5%, cao 14 - 16%. Tổng diện tích nhiễm 453 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ; diện tích phòng trừ 128 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn sẽ tiếp tục phát triển lây lan nhanh và gây hại mạnh, nhất là trong giai đoạn lúa làm đòng đến chắc xanh. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Diện tích dự kiến cần phòng trừ kỳ tới khoảng 500 ha.

4. Các đối tượng khác: Rầy các loại, sâu đục thân, ruồi đục nõn, cuốn lá nhỏ,...  gây hại nhẹ rải rác.

II. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Thời gian từ ngày 20/4 - 25/5/2016 là thời kỳ cao điểm sâu bệnh hại lúa vụ chiêm xuân, đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn huy động bà con nông dân tăng cường kiểm tra phát hiện và  phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, không để sâu bệnh lây lan, gây hại nặng. Đặc biệt không chủ quan, lơ là trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng và kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5.

- Chi cục giao các Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tăng cường điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng; ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn cách điều tra phát hiện và kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cán bộ khuyến nông và bà con nông dân; viết bài tuyên truyền đọc trên hệ thống truyền thanh xã. Tăng cường thanh kiểm tra thị trường thuốc BVTV trong cao điểm, xử lý nghiêm các vi phạm.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học (Nhất là đạm) và thuốc kích thích sinh trưởng, cần giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có tỷ lệ lá hại trên 5%, tiến hành phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh đạo ôn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Sako 25WP, Funhat 40WP, Fu-army 30WP, Katana 20SC, Sieubem 777WP,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì. Nếu ruộng bị nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá; khi lúa vào giai đoạn trỗ bông, những ruộng đã bị đạo ôn lá cần phun phòng đạo ôn cổ bông, nếu thời tiết âm u và có ẩm độ cao.

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời rầy các loại, sâu đục thân, ruồi đục nõn,…; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ông Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục(s/i);

- Lưu: VT, KT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn