Thứ Hai, 10/8/2020
Thông báo sâu bệnh tháng 02, dự báo sâu bệnh tháng 3 năm 2017
Gửi bài In bài

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:   65  /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh tháng 02/2017

 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 03/2017 


I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 02/2017:

1.     Trên lúa xuân trung:

- Ốc bươu vàng: Phát sinh và gây hại nhẹ tại huyện Thanh Thủy. Diện tích nhiễm 28,5 ha; diện tích phòng trừ 28,5 ha.

- Chuột: Gây hại nhẹ đến trung bình tại huyện Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba. Diện tích nhiễm 362,4 ha.

- Bọ trĩ: Gây hại tại huyện Đoan Hùng; diện tích nhiễm 18,7 ha. Mức độ gây hại nhẹ.

- Bệnh sinh lý: Phát sinh và gây hại tại các huyện Tam Nông, Việt Trì, Thanh Thủy, Yên Lập, Thanh Ba, Đoan Hùng; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Diện tích nhiễm 259,8 ha.

Ngoài ra: Bệnh đạo ôn lá, ruồi đục nõn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại hại rải rác.

2. Trên lúa xuân muộn:

- Ốc bươu vàng: Phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê. Diện tích nhiễm 431,5 ha.

- Bệnh sinh lý: Phát sinh và gây hại tại nhẹ các huyện Tam Nông, Việt Trì, Thanh Thủy, Đoan Hùng. Diện tích nhiễm 715,2 ha.

Ngoài ra: Chuột hại cục bộ. Bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại hại rải rác.

3. Trên cây chè:

- Bọ cánh tơ: Phát sinh và gây hại tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn. Diện tích nhiễm 486,8 ha. Mức độ gây hại nhẹ.

- Bọ xít muỗi: Phát sinh gây hại tại huyện Thanh Sơn; diện tích nhiễm 187,8 ha. Mức độ gây hại nhẹ.

- Rầy xanh: Phát sinh gây hại tại huyện Tân Sơn; diện tích nhiễm 359,5 ha. Mức độ gây hại nhẹ.

- Nhện đỏ: Phát sinh và gây hại tại huyện Thanh Sơn; diện tích nhiễm 187,8 ha. Mức độ gây hại nhẹ.

Ngoài ra: Bệnh đốm nâu, đốm xám gây hại rải rác.

4. Trên cây ăn quả: Rệp sáp, sâu vẽ bùa, phát sinh gây hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư, bệnh sương mai,... hại rải rác trên cây nhãn vải.

 5. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh khô lá, bệnh chết ngược, ... gây hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

          II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 03/2017:

1. Trên lúa xuân trung:

- Bệnh đạo ôn: Trong điều kiện thời tiết âm u, ẩm độ không khí cao bệnh có thể bùng phát gây hại nhẹ, cục bộ hại nặng. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Cẩm Khê, Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Thủy, ...

- Chuột, bệnh khô vằn, bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình; Rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân,... hại rải rác.

2. Trên lúa xuân muộn:

- Bệnh đạo ôn: Trong điều kiện thời tiết âm u, ẩm độ không khí cao bệnh đạo ôn lá có thể bùng phát gây hại nhẹ, cục bộ hại nặng. Các huyện cần lưu ý: Tam Nông, Thanh Sơn, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Cẩm Khê, ... .

 Ngoài ra: Chuột gây hại cục bộ. Rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân cú mèo, bệnh sinh lý,... gây hại rải rác.

3. Trên cây chè: Bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, rầy xanh, bệnh đốm nâu, đốm xám hại rải rác.

4. Trên cây ăn quả: Rệp sáp, sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm, bệnh thối hoa, ... hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư, sương mai hại rải rác trên cây nhãn, vải.

5. Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, sâu xanh, bệnh chết ngược trên cây keo gây hại rải rác.

III/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT:

  1. Trên lúa xuân: Để đảm bảo năng suất lúa, cần hướng dẫn cho bà con nông dân cần tập trung chăm sóc, bón phân đủ lượng, đúng thời điểm, áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại (IPM), cụ thể:

  - Chuột hại: Tổ chức thực hiện tốt đợt diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 25/02 - 20/3/2017 theo nội dung công văn số 36/SNN-BVTV ngày 12/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Sau khi kết thúc các đợt diệt chuột tập chung thì cần tiếp tục thực hiện diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp tổng hợp.

  - Bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, cần giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có vết bệnh mới mà trong điều kiện thời tiết âm u, ẩm độ không khí cao thì tiến hành phòng trừ ngay bằng các loại thuốc ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sieubem 777WP, Funhat 40WP,... .

- Bệnh sinh lý: Khi ruộng lúa bị bệnh không bón phân đạm, tăng cường làm cỏ sục bùn. Khắc phục bằng cách bón 10-15 kg vối bột + 10-15 kg supe lân kết hợp với làm cỏ sục bùn, hoặc sử dụng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa như XO Sogan siêu ra rễ; XO siêu lân,...

- Ốc bươu vàng: Áp dụng biện pháp thủ công bắt thu gom ốc, trứng đưa ra khỏi ruộng. Khi mật độ ốc cao trên 3 con/m2; hoặc ruộng lúa có trên 10% dảnh bị hại thì xử lý bằng thuốc ví dụ như: Boxer 15GR; StarPumper 800WP; Clodansuper 700 WP; Pazol 700WP, ....

2.Trên chè: Phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng:

          - Rầy xanh: Khi nương chè có tỷ lệ búp hại trên 10%, có thể sử dụng các loại thuốc được đăng ký trừ rầy xanh hại chè, ví dụ như: Comda gold 5WG, Eska 250EC, Emaben 3.6WG, Actara 25WG, Dylan 2EC,... .

- Bọ cánh tơ: Khi nương chè có tỷ lệ búp hại trên 10%; có thể sử dụng luân phiên các loại thuốc được đăng ký trừ bọ cánh tơ trên chè, ví dụ như: Dylan 2EC (10WG), Javitin 36EC, Aremec 36EC, Reasgant 3.6EC, Proclaim 1.9EC, Kuraba 3.6EC, Emaben 2.0EC (3.6WG), Agri-one 1SL,...

- Bọ xít muỗi: Khi nương chè có tỷ lệ búp hại trên 10%; có thể sử dụng luân phiên các loại thuốc được đăng ký trừ bọ xít muỗi trên chè, ví dụ như: Novimec 1.8EC, Dylan 2EC, Emaben 2.0EC (3.6WG), Voliam targo 063SC, Oshin  100SL,....

          3. Trên cây bưởi:

          - Sâu vẽ bùa: Khi cây có trên 20% lá hại, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu, ví dụ như thuốc: Catex 1.8EC 3.6EC, Chip 100 SL, Fimex 36EC, Soka 24.5EC, Altivi 0.3EC, Trutat 0.32EC, Dantotsu 16 SG, Agri-one 1SL, ...

- Rệp sáp: Khi cây có trên 25% cành, lá hại sử dụng các loại thuốc đặc hiệu, ví dụ như thuốc: Biomax 1EC, Applaud 25SC, Hello 700WG, Map - Judo 25WP, Taron 50EC, Actara 25WG, ...

- Bệnh chảy gôm: Đối với vết hại cục bộ ở phần thân gốc cạo sạch vết bệnh và quét vào vết bệnh, nếu cây bị nhẹ có thể phun sử dụng các loại thuốc đặc hiệu ví dụ như thuốc: Stifano 5.5SL, Tungsin-M 72 WP, Alpine 80 WP, Sat 4 SL, ...  

4. Ngoài ra: Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh trên cây ăn quả khác (nhãn, vải, chuối,..), cây lâm nghiệp chỉ phun trừ các ổ sâu, bệnh đến ngưỡng.

          Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên nhãn; khi sử dung thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định của địa phương./.

 

Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ; PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Phòng TT Sở;

- Lãnh đạo CC; các phòng, trạm BVTV (s/i);

- Tổ Website Chi cục (để đăng);

- Lưu: VT, KT (18b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Trường Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH 
(Từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 đến ngày 28 tháng 02 năm 2017)

TT

Đối tượng

Cây trồng

Mật độ (con/m2), Tỷ lệ (%)

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Phân bố

Phổ biến

Cao

Tổng số

Nhẹ - TB

Nặng

Mất trắng

1

Bệnh sinh lý

Lúa trung

1-4

6-14;CB30(VT)

259,8

259,8

 

 

 

 

Tam Nông, Việt Trì, Thanh Thủy, Yên Lập, Thanh Ba, Đoan Hùng

2

Chuột

0,5-2

3-5,1;CB 7,9-10,7(LT)

362,4

362,4

 

 

 

 93,6

Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba.

3

Ốc bươu vàng

0,2-0,4

1-2

28,5

28,5

 

 

 

28,5

Thanh Thủy

4

Bọ trĩ

0,9-1,2

6-8,6

18,7

18,7

 

 

 

 

Đoan Hùng

5

Bệnh sinh lý

Lúa muộn

1,2-4,5

8-12;CB20(VT)

715,2

715,2

 

 

 

 

Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê

6

Ốc bươu vàng

0,3-1

2-3

431,5

431,5

 

 

 

 

Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê

7

Bọ cánh tơ

Chè

1-2,6

5-8

486,8

486,8

 

 

 

 

Tân Sơn, Thanh Sơn

8

Bọ xít muỗi

1-2

4-5

187,8

187,8

 

 

 

 

Thanh Sơn

9

Rầy xanh

2-3

8

395,5

395,5

 

 

 

 

Tân Sơn

10

Nhện đỏ

1,3

10

187,8

187,8

 

 

 

 

Thanh Sơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn