Thứ Hai, 10/8/2020
Thông báo tình hình bệnh đạo ôn hại lúa xuân năm 2017
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 78/TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 22 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Tình hình bệnh đạo ôn hại lúa xuân năm 2017

 

Từ ngày 20 – 22 tháng 3 năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành điều tra sâu bệnh hại trên lúa xuân. Chi cục thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo thời gian tới và đề xuất biện pháp phòng trừ như sau:

1. Tình hình dịch hại:

Các đối tượng sâu, bệnh gây hại có chiều hướng gia tăng, gồm: Chuột, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh sinh lý, .... đặc biệt là bệnh đạo ôn (Gây hại sớm hơn cùng kỳ năm 2016).

Hiện tại, bệnh đạo ôn phát sinh ở hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5 - 1,7%, cao 2,0 - 6%, cục bộ 10,0 - 13% (Thị trấn Yên Lập, xã Xuân Viên - Yên Lập; xã Sơn Vy - Lâm Thao) cá biệt chòm, ổ 20% (xã Mai Tùng - Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 129 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ), diện tích phòng trừ 129 ha.

2. Dự báo trong thời gian tới:

Theo dự báo, trong tuần tới có một đợt không khí lạnh, kèm theo mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao; cây lúa được bổ sung đạm do bón đón đòng nên mẫn cảm với bệnh; nguồn bệnh sẵn có trên ruộng sẽ tiếp tục lây lan ra diện rộng và gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy chòm, cháy ổ trên lá. Cần lưu ý trên các giống nhiễm như Nếp, J02, BC15, Xi23, X21, HT1, KD18,.... Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Yên Lập, Lâm Thao, Cẩm Khê, Việt Trì, Tân Sơn, Phù Ninh,...

3. Đề xuất các biện pháp phòng trừ:

* Để chỉ đạo phòng trừ triệt để bệnh đạo ôn, bảo vệ năng suất lúa xuân, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành, thị:

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động lực lượng khuyến nông cơ sở và nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ triệt để bệnh đạo ôn. Lưu ý tới những ruộng, khu đồng thường bị đạo ôn từ vụ trước, ruộng cấy các giống nhiễm.

- Về biện pháp kỹ thuật phòng trừ: Khi phát hiện bệnh đạo ôn trên ruộng, cần dừng ngay việc bón các loại phân hoá học, nhất là những loại phân bón có chứa nhiều đạm, tuyệt đối không phun phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng. Những ruộng có tỷ lệ lá bệnh trên 5%, tiến hành phun trừ ngay bằng các loại thuốc đã đăng ký trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ như: Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Katana 20SC, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP.... Nếu ruộng bị bệnh nặng phải phun kép (2 lần), cách nhau 5 - 7 ngày, chú ý phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá. Khi lúa vào giai đoạn trỗ bông, nếu thời tiết âm u hoặc có mưa ẩm kéo dài, những ruộng đã bị đạo ôn lá cần phun phòng đạo ôn cổ bông, tốt nhất phun thuốc khi lúa bắt đầu thấp tho trỗ.

- Ngoài ra, cần tiếp tục chỉ đạo diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp; theo dõi chặt chẽ và phòng trừ kịp thời những ổ bệnh khô vằn, sâu đục thân, rầy các loại, châu chấu tre lưng vàng,...

* Chi cục Bảo vệ thực vật giao các trạm BVTV huyện, thành, thị phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh đạo ôn và các đối tượng dịch hại khác, ra thông báo 7 ngày/lần, tham mưu cho UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ trân trọng thông báo và đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./. 

Nơi nhận:

- Sở NN và PTNT: Ô. Anh - PGĐ (báo cáo);

- UBND các huyện thành thị;

- Phòng TT, TTKN;

- Các Trạm BVTV huyện, thành, thị (s/i);

- Website Chi cục;

- Lưu: VT (19 bản).

 CHI CỤC TRƯỞNG

 

  (đã ký)

 

 

 

Phan Văn Đạo




THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn