Chủ Nhật, 16/8/2020
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 22/3/2017)
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:  87 /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 29 tháng 3 năm 2017

                                   

THÔNG BÁO

Tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa

 (Từ ngày 22/3 đến 28/3/2017 và dự báo trong 7 ngày tới) 


Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Ngày 27 - 28 tháng 3 năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành điều tra bổ sung sâu bệnh hại lúa xuân. Chi cục thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục phát sinh và gây hại nhẹ tại các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Đoan Hùng. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5 - 2,4%; cao 4,0 - 6,0%; Cục bộ 10% (Tân Sơn); Diện tích nhiễm 346,2 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ); diện tích đã phòng trừ 88 ha. Trên những diện tích phòng trừ đúng kỹ thuật, bệnh đã dừng, chưa thấy vết bệnh mới xuất hiện.

* Dự báo: Trong tuần tới, theo dự báo, trên địa bàn tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kèm theo mưa, ẩm độ không khí cao; cây lúa được bổ sung đạm do bón đón đòng nên mẫn cảm với bệnh; nguồn bệnh sẵn có trên ruộng sẽ tiếp tục lây lan và gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy chòm, cháy ổ trên lá. Trên những ruộng lúa đã nhiễm đạo ôn lá cần theo dõi chặt chẽ bệnh đạo ôn cổ bôngCần lưu ý trên các giống nhiễm như Nếp, J02, BC15, Xi23, X21, HT1, KD18, .... Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Yên Lập, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Tân Sơn, ...  

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại tại các huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Lâm Thao, Tam Nông, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Việt Trì, Thanh Ba, Hạ Hòa. Thời gian phát sinh sớm hơn cùng kỳ năm 2016; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại phổ biến 1,9 - 9,4%, cao 14 - 23,1%, cục bộ 46,3% (Phù Ninh). Diện tích nhiễm 1.104,6 ha, trong đó nhiễm nặng  99,6 ha (Phù Ninh); diện tích đã phòng trừ 278,7 ha.

* Dự báo: Bệnh khô vằn sẽ tiếp tục phát triển lây lan nhanh và gây hại mạnh, nhất là trong giai đoạn lúa làm đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

3. Chuột:

* Hiện tại: Chuột gây hại tại các huyện Yên Lập, Thanh Ba, Tam Nông, Việt Trì, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Lâm Thao, Phù Ninh; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ hại phổ biến 0,4 - 2%, cao 3,1 - 6%. Diện tích bị chuột hại 476,1 ha, trong đó hại trung bình 22,9 ha.

* Dự báo:  Chuột sẽ tiếp tục gây hại trong giai đoạn lúa làm đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng ven nghĩa trang, đồi gò, kênh mương, đường lớn, ...

4. Các đối tượng khác: Rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, ...  gây hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn huy động bà con nông dân tăng cường kiểm tra phát hiện và  phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, không để sâu bệnh lây lan, gây hại nặng. Đặc biệt không chủ quan, lơ là trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng (10/3 âm lịch).

- Chi cục yêu cầu các Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tăng cường điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng; ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Tăng cường hướng dẫn kỹ thuật tới các xã, thị trấn tập huấn, bà con nông dân nhận biết và phòng trừ sâu bệnh kịp thời; viết bài hướng dẫn kỹ thuật để đọc trên hệ thống truyền thanh xã, khu dân cư. Phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường thanh kiểm tra thị trường thuốc BVTV trong cao điểm, xử lý nghiêm các vi phạm.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh đạo ôn: Trên những diện tích đã phòng trừ, nếu có vết bệnh mới thì cần phun lại. Đối với những diện tích mới xuất hiện bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng. Khi tỷ lệ bệnh trên 5%, điều kiện trời âm u, ẩm độ cao cần phun trừ ngay bằng các loại thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP... Nếu ruộng bị nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá; khi lúa vào giai đoạn trỗ bông, những ruộng đã bị đạo ôn lá cần phun phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa thấp tho trỗ.

- Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi các đối tượng: Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, … trên lúa; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp; theo dõi chặt chẽ và phòng trừ triệt để các ổ châu chấu tre lưng vàng,...

Chi cục BVTV trân trọng thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Sở NN và PTNT: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện thành thị;

- Phòng TTr, TTKN;

- Các Trạm BVTV huyện, thành, thị (t/h);

- Website Chi cục;

- Lưu: VT (18 bản).

 CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn