Thứ Ba, 24/5/2022
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (Kỳ 30/8/2017)
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,5 - 6,3%, cao 8,0 - 22%, cục bộ 25 - 30,5% (Yên Lập, Lâm Thao), cá biệt 43,5% (Việt Trì). Diện tích nhiễm 1.178,6 ha (Nhiễm nhẹ 816,6 ha; nhiễm trung bình 352,2 ha; nhiễm nặng 9,8 ha). Diện tích đã phòng trừ 333,6 ha (lần 1 là 320,9 ha; lần 2 là 12,7 ha).

* Dự báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 trên địa bàn tỉnh có mưa to trên diện rộng, kèm theo dông, lốc. Bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm (Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, Hương Thơm, Khang dân 18, Kim Cương, ...).  Các huyện cần lưu ý: Việt Trì, Yên Lập, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Thủy.

2. Rầy các loại:

* Hiện tại: Mật độ phổ biến 100 - 490 con/m2, cao 600 - 960 con/m2, cục bộ 1.200 - 1.800 con/m2 (Yên Lập, Thanh Ba, Tam Nông), cá biệt 3.200 con/m2 (Thanh Ba); phát dục chủ yếu tuổi 3, 4. Diện tích nhiễm 1.202,9 ha (Nhiễm nhẹ 922,8 ha; nhiễm trung bình 275,1 ha; nhiễm nặng 4,97 ha); diện tích đã phòng trừ 280,1 ha.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại chủ yến trên trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Thanh Ba, Yên Lập, Phù Ninh, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Sơn.

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh ở hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3,4 - 10,9%, cao 16 - 28,5%, cục bộ 30,7 - 46% (Thanh Ba, Việt Trì, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Lâm Thao). Diện tích nhiễm 5.933,5 ha (Nhiễm nhẹ 3.499,2 ha; nhiễm trung bình 2.248,2 ha; nhiễm nặng 186,1 ha); diện tích đã phòng trừ 2.101,6 ha (lần là 1.772,8 ha; lần 2 là 328,8 ha).

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh và gây hại về cuối vụ, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa xanh tốt, rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập, Thanh Sơn,...

4. Ngoài ra: Cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng khác như sâu đục thân, bệnh đen lép hạt, bọ xít dài, chuột hại, ...

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo: Đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, không lơ là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại và thời tiết, mưa bão; chỉ đạo, đôn đốc nông dân phòng trừ theo hướng dẫn của Chi cục và Trạm Bảo vệ thực vật. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh xã, khu dân cư về công tác chỉ đạo và hướng dẫn phòng trừ.

- Chi cục yêu cầu các Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tăng cường điều tra; ra thông báo hàng tuần, hướng dẫn phòng trừ cụ thể cho từng đối tượng; phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Điều tra phát hiện kịp thời bệnh lùn sọc đen, vàng lụi (vàng lá di động).

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, nhất là sau mưa dông, lốc. Phun khi bệnh mới xuất hiện, không phun thuốc cùng với phân qua lá, thuốc kích thích sinh trưởng; giữ đủ nước trong ruộng. Sử dụng các loại thuốc như: Starwiner 20 WP, Kamsu 2 SL, Xanthomix 20 WP, Sasa 25 WP, ... 

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ rầy (Ví dụ: Babsac 600 EC, Superista 25EC, Victory 585 EC, Rockfos 550 EC, Hichespro 500WP, Excel Basa 50EC, Nibas 50EC...). Đối với lúa ở giai đoạn ngậm sữa đến trắc xanh, khi phun phải rẽ băng rộng từ 0,6 - 0,8 mét; phun kỹ vào gốc lúa.

 - Bệnh khô vằn: Khi phát hiện ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn (Ví dụ:  Chevil 5SC, Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, ...).

- Ngoài ra: Tiếp tục theo dõi và phòng trừ kịp thời các ổ sâu đục thân, bọ xít dài, ... khi vượt ngưỡng; tích cực chăm bón, khắc phục bệnh sinh lý (vàng lá).

Lưu ý: Đối với diện tích đã chín đỏ đuôi không tiến hành phun phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo an toàn cho nông sản.Chỉ sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn