Thứ Ba, 24/5/2022
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 18/4/2018
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại nhẹ tại các huyện Yên Lập, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, Cẩm Khê, Lâm Thao, Việt Trì; tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 0,4 - 2,7%, cao 4,0 - 5,8%, cục bộ ổ 20 - 40% (Phúc Khánh - Yên Lập; trên giống Thục Hưng 12); diện tích nhiễm 3,71ha (nhiễm nhẹ 2,71 ha; trung bình 0,4 ha; nặng 0,6 ha); diện tích đã phòng trừ 3,71 ha.

* Dự báo: Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, trong vài ngày tới trời tiếp tục nhiều mây, đêm và sáng trời se lạnh, có mưa, ẩm độ không khí cao; cây lúa được bổ sung đạm do bón đón đòng nên bệnh có điều kiện phát triển, lây lan nhanh cần hết sức chú ý, đặc biệt là đạo ôn cổ bông đối với diện tích lúa trỗ từ nay đến 25/4. Một số giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn như Nếp, J02, BC15, HT1, TBR 225, KD18, Nhị ưu,.... đặc biệt là giống Thục Hưng 12 có thể bị cháy ổ nếu không phòng trừ tốt. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Tam Nông, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Việt Trì,...

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh gây hại tại các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ bệnh phổ biến 5,5 - 10,4%, cao 16,7 - 30,0%, cục bộ 38,0 - 41,2% (Lâm Thao, Hạ Hòa, Tam Nông). Diện tích nhiễm 3.102,1 ha; trong đó nhiễm nhẹ 2.415,4 ha, nhiễm trung bình 669,4 ha, nhiễm nặng 17,3 ha (Lâm Thao, Hạ Hòa). Diện tích đã phòng trừ 671,5 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại, nhất là trên diện tích lúa làm đòng đến trỗ bông. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Phát sinh rải rác tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 16 - 48 con/m2, cao 160 - 320 con/m2; Phát dục chủ yếu tuổi 4, 5. Mật độ trứng rầy phổ biến 24 - 40 ổ/m2, cao 70 - 120 ổ/m2.

* Dự báo:  Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Các huyện cần chú ý: Tam Nông, Việt Trì, Lâm Thao, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Phù Ninh, Yên Lập,....

4. Châu chấu tre lưng vàng:

* Hiện tại: Châu chấu đã nở từ ngày 16/4/2018 tại 11 xã của 4 huyện (Tứ Mỹ, Cổ Tiết, Hiền Quan, Quang Húc, Văn Lương - Tam Nông; Chí Đám, Vân Đồn, Hùng Quan, Chân Mộng - Đoan Hùng; Ngọc Lập - Yên Lập; Yên Lãng - Thanh Sơn).

- Trên đồi rừng: Châu chấu tuổi 1 đang co cụm thành từng ổ trên bờ cỏ, bụi cây ven rừng với mật độ trung bình 10 - 50 con/m2, cao 100 - 500 con/m2, cục bộ 800 – 1000 con/m2 ( Hùng Quan – Đoan Hùng). Diện tích nhiễm 3,25 ha. Diện tích đã phòng trừ 1,05 ha.

- Trên lúa: Châu chấu tuổi 1 đang co cụm thành từng ổ, mật độ trung bình 10 - 60 con/m2, cao 100 - 200 con/m2, cục bộ 500 - 600 con/m2 (Hùng Quan – Đoan Hùng). Diện tích nhiễm 0,38 ha. Diện tích đã phòng trừ 0,13 ha.

* Dự báo: Trong 07 ngày tới, châu chấu tiếp tục nở rộ tại các xã đã có nguồn châu chấu những năm trước của huyện Đoang Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn... Mật độ tiếp tục tăng lên, di chuyển, thiết lập quần thể và gây hại trên tre, luồng, lúa, ngô, cây màu khác.

Ngoài ra: Các đối tượng khác như bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện tốt nội dung Công văn số 453/SNN-BVTV ngày 13/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân 2018.

- Chi cục yêu cầu các trạm BVTV huyện, thành, thị tăng cường công tác điều tra dự tính dự báo, bố trí cán bộ kỹ thuật trực, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ, tham mưu chỉ đạo phòng trừ triệt để diện tích nhiễm sâu, bệnh đến ngưỡng, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

2. Bệnh pháp phòng trừ:

- Đối với bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng bị bệnh cần dừng ngay việc bón phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ sớm bằng các loại thuốc đặc hiệu; đối với diện tích đã nhiễm đạo ôn lá hoặc gần nguồn bệnh, trỗ từ nay đến 25/4, nhất thiết phải phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu thấp tho trỗ, ruộng bị nặng phải phun kép (2 lần), lần 2 khi lúa trỗ thoát. Có thể sử dụng các loại thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn được đăng ký trong danh mục, ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP... Nếu

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Chấu chấu tre: Khi phát hiện châu chấu mới nở, dùng vợt bắt giết những ổ châu chấu đang co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ châu chấu trên đồi rừng, khó áp dụng biện pháp thủ công cần tổ chức tổ dịch vụ phun tập trung, dùng máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Sử dụng các loại thuốc trừ châu chấu tre đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, ví dụ: Victory 585EC, Lufen extra 100EC, Neretox 95WP,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

- Ngoài ra: Cần tiếp tục diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp tổng hợp, theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời các ổ rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm sọc vi khuẩn trên lúa và các đối tượng khác trên cây trồng...

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn