Thứ Ba, 24/5/2022
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 4. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 5 năm 2018
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 4/2018:

1. Trên lúa xuân:

- Bệnh khô vằn: Tỷ lệ hại 3,0 - 9,6%, cao 12,0 - 28,3%, cục bộ 34 - 45% (Cẩm Khê, Lâm Thao), cá biệt 50% (Lâm Thao); diện tích nhiễm 4.471,1 ha (nhiễm nhẹ 3.196,7 ha, nhiễm trung bình 1.233,4 ha, nhiễm nặng 41,0 ha); giảm so với CKNT 3.349,6 ha. Diện tích đã phòng trừ 1.766,7 ha.

- Bệnh đạo ôn lá: Tỷ lệ bệnh hại phổ biến 0,5 - 4,5%, cao 5,0 - 8,5%, cục bộ ổ 15 - 30% (Yên Lập, Đoan Hùng; trên giống J02, BC15), cá biệt 50% (Tiên Du - Phù Ninh; trên giống J03); diện tích nhiễm 90,63 ha (nhiễm nhẹ 89,91 ha; trung bình 10,03 ha; nặng 0,69 ha); giảm so với CKNT 282,26 ha. Diện tích đã phòng trừ 90,63 ha.

- Bệnh sinh lý: Tỷ lệ hại phổ biến 1,0 – 8,0%, cao 10,4 - 20%; diện tích nhiễm 262,3 ha (nhiễm nhẹ 239,3 ha, nhiễm trung bình 7,0 ha), tăng so với CKNT 6,6 ha.

- Chuột: Tỷ lệ hại phổ biến 0,4 - 2,0%, cao 4,0 – 5,6%; diện tích bị hại 191,9 ha(Chủ yếu nhiễm nhẹ); giảm so với CKNT 1.060,6 ha.

- Bọ xít dài: Mật độ hại phổ biến 0,1 - 4,0 con/m2; diện tích nhiễm 57,0 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ), tăng so với CKNT 34,1 ha.

- Sâu đục thân: Tỷ lệ hại phổ biến 0,2 - 2,7%; diện tích nhiễm 26,3 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ); tăng so với CKNT 9,8 ha.

Ngoài ra: Rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ hại rải rác. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn xuất hiện rải rác.

2. Trên cây chè:

- Rầy xanh: Tỷ lệ hại phổ biến 0,7 - 4,0%, cao 5,0 - 8,0%; diện tích nhiễm 1.107,8 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ); giảm so với CKNT 205,2 ha.

- Bọ xít muỗi: Tỷ lệ hại phổ biến 0,4 - 4,0%, cao 5,0 - 8,0%; diện tích nhiễm 815,3 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ); giảm so với CKNT 90,0 ha.

- Bọ cánh tơ: Tỷ lệ hại 0,6 - 4,0%, cao 5,0 - 8,0%; diện tích nhiễm 737,3 ha(Chủ yếu nhiễm nhẹ); giảm so với CKNT 516,6 ha.

- Nhện đỏ: Tỷ lệ hại phổ biến 2,0 - 5,0%, cao 8,0 - 15%; diện tích nhiễm 368,2 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ); giảm so với CKNT 205,3 ha.

- Ngoài ra: Bệnh đốm nâu, đốm xám phát sinh và gây hại rải rác.

3. Trên cây ăn quả: Bọ xít hại nhẹ. Nhện đỏ, rệp, sâu ăn lá, bệnh thán thư, bệnh chảy gôm phát sinh gây hại rải rác trên cây bưởi. Nhện lông nhung, bệnh thán thư hại rải rác trên cây nhãn, vải.

4. Trên cây lâm nghiệp:

- Châu chấu tre lưng vàng: đã nở tại 12 xã của 5 huyện (Tứ Mỹ, Cổ Tiết, Hiền Quan, Quang Húc, Văn Lương - Tam Nông; Chí Đám, Vân Đồn, Hùng Quan, Chân Mộng - Đoan Hùng; Ngọc Lập - Yên Lập; Yên Lãng - Thanh Sơn; Bằng Giã - Hạ Hòa).

- Trên đồi rừng: Châu chấu tuổi 1, 2 co cụm thành từng ổ trên bờ cỏ, bụi cây ven rừng với mật độ trung bình 10 - 50 con/m2, cao 100 - 600 con/m2, cục bộ 1.000  - 3.000 con/m2 (Hùng Quan - Đoan Hùng, Hiền Quan - Tam Nông). Diện tích nhiễm 11,23 ha. Diện tích đã phòng trừ 7,73 ha.

- Trên lúa: Châu chấu tuổi 1, 2 co cụm thành từng ổ, mật độ trung bình 10 - 60 con/m2, cao 100 - 300 con/m2, cục bộ 500 - 600 con/m2 (Hùng Quan, Chí Đám - Đoan Hùng). Diện tích nhiễm 2,27 ha. Diện tích đã phòng trừ 2,27 ha.

Ngoài ra: Bệnh phấn trắng, sâu cuốn lá, sâu ăn lá, bệnh đốm lá, bệnh khô cành khô lá gây hại nhẹ rải rác. Mối hại gốc gây hại cục bộ trên keo.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 5/2018:

1. Trên lúa xuân:

- Bệnh đạo ôn: Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, trong vài ngày tới trời tiếp tục nhiều mây, có mưa dông, ẩm độ không khí cao; cần đề phòng bệnh gây hại trên cổ bông trong đầu tháng 5 trên những ruộng đã bị nhiễm đạo ôn lá, cấy một số giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn như: Nếp, BC15, TBR 225, J02, HT1, KD18, Nhị ưu, .... Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Phù Ninh, Lâm Thao, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn.

- Bệnh khô vằn: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại, nhất là trên diện tích lúa đã trỗ bông. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

- Rầy các loại: Hiện tại rầy lứa 2 đang nở và tiếp tục tích lũy, gia tăng mật độ; Dự báo rầy lứa 3 sẽ gây hại mạnh từ giữa tháng 5 trở đi trên các trà lúa giai đoạn từ chín sữa - chín sáp; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ trên tràn thấp, trũng nếu không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Cẩm Khê, Tam Nông, Hạ Hòa, Phù Ninh, Yên Lập và TP. Việt Trì,....

- Bệnh Bạc lá: Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh có mưa to trên diện rộng, kèm theo dông, lốc cộng với điều kiện thời tiết chuyển nắng nóng; bệnh sẽ phát sinh, lây lan và gây hại bộ lá đòng trên tất cả các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng trên những diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm (Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, Hương Thơm, Khang dân 18, Kim Cương, ...).

Ngoài ra: Chuột hại cục bộ; sâu đục thân, bệnh sinh lý, bọ xít dài hại nhẹ rải rác.  

2. Trên ngô xuân: Rệp cờ, sâu đục thân, bắp, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá hại nhẹ. Chuột hại cục bộ.

3. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ, bệnh đốm nâu, đốm xám hại rải rác.

4. Trên cây ăn quả: Bọ xít hại nhẹ. Nhện đỏ, rệp, sâu ăn lá, bệnh thán thư, bệnh chảy gôm phát sinh gây hại rải rác trên cây bưởi. Bọ xít nâu, nhện lông nhung, bệnh thán thư hại rải rác trên cây nhãn, vải.

5. Trên cây lâm nghiệp:

- Châu chấu lưng vàng: Châu chấu tiếp tục nở tại các xã đã có nguồn châu chấu những năm trước của huyện Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn, Hạ Hòa, ... Mật độ tiếp tục tăng lên, di chuyển, thiết lập quần thể và gây hại trên tre, luồng, lúa, ngô, cây màu khác.

- Ngoài ra: Bệnh phấn trắng, sâu cuốn lá, sâu ăn lá, bệnh đốm lá, bệnh khô cành khô lá gây hại nhẹ rải rác. Mối hại gốc gây hại cục bộ trên keo.

III/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa: Tiếp tục tổ chức thực hiện theo văn bản số 453/SNN-BVTV ngày 13/4/2018 của Sở NN&PTNT về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân 2018, trong đó lưu ý:

- Bệnh vàng lụi, lùn sọc đen: Tiếp tục điều tra phát hiện rầy xanh đuôi đen, rầy lưng trắng. Nếu phát hiện cần tiến hành phòng trừ ngay bằng một số loại thuốc ví dụ như: Actara 25WG, Virtako 1.5RG, Hichespro 500WP, Admire 050 EC, Thiamax 25 WDG, Mã lục 250WP, Ba Đăng 500WP, Chersieu 75WG, ... .

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng bị bệnh cần dừng ngay việc bón phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ sớm bằng các loại thuốc đặc hiệu; Đối với các diện tích trỗ đầu tháng 5 trên ruộng đã nhiễm đạo ôn lá hoặc gần nguồn bệnh phải phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu thấp tho trỗ, ruộng bị nặng phải phun kép (2 lần), lần 2 khi lúa trỗ thoát. Có thể sử dụng các loại thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn được đăng ký trong danh mục, ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Bệnh bạc lá: Sau mưa dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần dừng ngay việc bón phân hóa học, nhất là đạm và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...). Những ruộng bị bệnh nặng cần phun kép (2 lần) cách nhau 5 - 7 ngày.

- Ngoài ra: Cần tiếp tục diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp tổng hợp, theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời các ổ rầy các loại, sâu đục thân, bọ xít dài.

2. Trên chè: Phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng.

3. Trên cây bưởi: Phun phòng trừ sâu bệnh gây hại có mật độ, tỷ lệ vượt ngưỡng.

4. Châu chấu tre lưng vàng:

- Khi phát hiện châu chấu mới nở, dùng vợt bắt giết những ổ châu chấu đang co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ châu chấu trên đồi rừng, khó áp dụng biện pháp thủ công cần tổ chức tổ dịch vụ phun tập trung, dùng máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Sử dụng các loại thuốc trừ châu chấu tre đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, ví dụ: Victory 585EC, Lufen extra 100EC, Neretox 95WP,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn