Thứ Bảy, 27/2/2021
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa kỳ 02/8/2018
Gửi bài In bài

Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, trà trung trong giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành điều tra sâu bệnh ngày 30 - 31/7/2018, thông báo kết quả và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

- Trên trà sớm: Sâu non đã nở rộ, chủ yếu tuổi 1,2, mật độ phổ biến 4,0 - 16,0 con/m2, cao 24,0 - 40,0 con/m2, cục bộ 80 - 160 con/m2 (Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba); diện tích nhiễm 3.656,7 ha (Nhiễm nhẹ 764,3 ha, nhiễm trung bình 2.067,2 ha, nhiễm nặng 825,2 ha); diện tích nhiễm còn tiếp tục tăng lên do sâu non đang tiếp tục nở. Diện tích đã phòng trừ 1.347,4 ha/4.119,5 ha dự kiến phòng trừ.

- Trên trà trung: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đã ra rộ, mật độ phổ biến 0,2 - 1,0 con/m2, cao 2,0 - 5,0 con/m2, cá biệt 8,0 - 10 con/m2 (Lâm Thao, Yên Lập). Mật độ trứng phổ biến 8,0 - 24 quả/m2, cao 40 - 80 quả/m2, cục bộ 120 - 280 quả/m2 (Thanh Ba, Lâm Thao).

Như vậy về phát dục sâu cuốn lá nhỏ vẫn tiếp tục có sự phân ly giữa hai trà lúa.


* Dự báo:

- Trên trà sớm: Sâu non tiếp tục nở và gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích cần phòng trừ tiếp từ nay đến 05/8/2018 khoảng 2.772,1 ha tại các huyện: Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê,...

- Trên trà trung: Trưởng thành tiếp tục ra rộ, di chuyển và đẻ trứng, mật độ trứng tiếp tục tăng lên trên trà trung, sâu non nở rộ từ 06/8/2018 trở đi. Diện tích dự kiến cần phòng trừ khoảng 7.569 ha, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ để chỉ đạo phòng trừ. Các huyện có diện tích dự kiến cần phòng trừ cao như: Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Thanh Thủy, TP. Việt Trì, Tam Nông, Yên Lập, ....  

2. Bệnh sinh lý:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại nhẹ tại huyện Thanh Sơn, Thanh Ba, Đoan Hùng, Lâm Thao; tỷ lệ bệnh trung bình 0,1 - 1,1%; cao 8,0 - 16%; cục bộ 20% (Thanh Sơn); diện tích nhiễm 351,1 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ); giảm so với CKNT 545,6 ha).

* Dự báo: Trong thời gian tới, trời tiếp tục có mưa, cây lúa chuyển sang giai đoạn đứng cái - làm đòng rất mẫn cảm, bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những chân ruộng trũng ứ đọng nước, ruộng hẩu, ruộng dộc chua, ruộng ven đồi rừng, ….

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 2,1 - 6,2%, cao 8,0  - 16,9%, cục bộ 22 - 25% (Phù Ninh, Thanh Ba). Diện tích nhiễm 710,1 ha (Nhiễm nhẹ 583,0 ha, nhiễm trung bình 127,1 ha) tại các huyện Phù Ninh, Thanh Ba, Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tam Nông; giảm 983,0 ha so với CKNT. Diện tích đã phòng trừ 144,5 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Các huyện cần lưu ý: Thanh Ba, Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Thủy, Việt Trì.

4. Ngoài ra: Chuột gây hại nhẹ rải rác trên đồng ruộng, nhất là những diện tích ven gò, ven kênh mương, đường lớn, gần trang trại chăn nuôi. Sâu đục thân, rầy các loại, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại rải rác.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị:

Tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 796 /CV-SNN ngày 26 tháng 6 năm 2018,  Về việc tiếp tục chỉ đạo phòng trừ bệnh Lùn sọc đen và Vàng lụi hại lúa vụ mùa năm 2018; Văn bản số 946/SNN-QHKH ngày 30 tháng 7 năm 2018, về việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa Mùa 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn huy động cán bộ khuyến nông cơ sở, bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng trong thời gian cao điểm, phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh theo hướng dẫn của Chi cục; Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Giao trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả; tổng hợp kết quả phòng trừ và báo cáo về Chi cục (Phòng BVTV) vào 16h00 hàng ngày (trong thời gian chỉ đạo phòng trừ).

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kết hợp biện pháp thủ công để bắt, diệt trưởng thành, sâu non. Cần phân loại đồng ruộng, chỉ phun thuốc trên diện tích nhiễm sâu non vượt ngưỡng, tránh phun thuốc tràn lan để bảo vệ thiên địch và môi trường sinh thái. Khi ruộng lúa có mật độ sâu non cao trên 20 con/m2 thì cần phun trừ bằng các loại thuốc trừ sâu có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, (Ví dụ như: Clever 300 WG, Hd-Fortuner 150 EC, Rigell 800 WG, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5 WG, Alocbale 40 EC, Virtako 1.5 GR, Bemab 52 WG...).

Thời gian phun thuốc phòng trừ tốt nhất đối với trà sớm từ ngày 30/7 đến 05/8/2018; trà trung từ 06 - 12/8/2018.

- Bệnh sinh lý: Tiến hành làm cỏ sục bùn để cung cấp oxi cho bộ rễ lúa hoạt động, bón bổ sung lân và vôi bột để lúa nhanh hồi phục hoặc sử dụng các chế phẩm có trên thị trường ví dụ như: XO Sogan Siêu ra rễ, XO Siêu lân, hoặc một số loại phân bón qua lá, … để phun bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa. Nếu ruộng bị nặng sử dụng thuốc Antracol 70WP hoặc Anphacol 70 WP… pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Các đối tượng khác:  Cần chú ý theo dõi chặt chẽ và thực hiện phòng trừ theo thông báo, hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV.

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn