Thứ Bảy, 27/2/2021
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa, ngày 14/8/2018
Gửi bài In bài

Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn trỗ bông - phơi màu; trà lúa mùa trung đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, một số diện tích cấy muộn hơn đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh (Thanh Sơn, Tân Sơn, Đoan Hùng). Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành điều tra sâu bệnh ngày 13 - 14/8/2018, thông báo kết quả và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Trong kỳ các địa phương đã tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, kết quả: Đã phòng trừ được 11.688,5/11.688,5 ha, đạt 100% (trà sớm 4.119,5/4.119,5 ha; trà trung 7.569/7.569 ha). Trên diện tích đã phòng trừ, mật độ phổ biến là 2,0 - 4,0 con/m2, cá biệt 20 con/m2 (Do phun xong gặp mưa), phát dục chủ yếu tuổi 4, 5. Một số diện tích nhỏ, rải rác mật độ trên 20 con/m2 do phun xong gặp mưa không được phun lại, có tỷ lệ lá cuốn 15 - 20%.

* Dự báo: Sâu non tiếp tục gây hại nhẹ và chuyển lứa. Cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ để phòng trừ kịp thời sâu non lứa 6 gây hại vào đầu tháng 9 trên một số diện tích trà lúa mùa trung trỗ sau 05/9.

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại nhẹ rải rác tại huyện Hạ Hòa, Tam Nông, Lâm Thao, Yên Lập, Thanh Ba, TP Việt Trì, tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5 - 3,3%, cao 5,0 - 8,0%, cục bộ 16 - 18% (Hạ Hòa, Việt Trì, Lâm Thao). Diện tích nhiễm 198,3 ha, giảm so với CKNT 85,4 ha; diện tích đã phòng trừ 198,3 ha.

* Dự báo: Trong kỳ tới, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kèm theo giông, lốc xoáy, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh và gây hại bộ lá đòng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đang trong giai đoạn đòng - trỗ, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm (Nhị ưu số 7, Nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, Hương Thơm, TBR 225, ...).  Các huyện cần lưu ý: Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Ba, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thủy.

3. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 1,4 %, cao 2,0 - 4,8%, cục bộ 8,8 - 10,4 % (Việt Trì); phát dục chủ yếu tuổi 4, 5. Diện tích nhiễm 250,9 ha (Nhiễm nhẹ 241,6 ha, nhiễm trung bình 9,3 ha); tăng so với CKNT 250,9 ha. Diện tích đã phòng trừ 24,3 ha.

* Dự báo: Trưởng thành lứa 5 ra rộ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.

4. Rầy các loại:

* Hiện tại: Phát sinh rải rác tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 19 - 80 con/m2, cao 120 - 400 con/m2, cục bộ 600 - 640 con/m2 (Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn).  Phát dục chủ yếu tuổi 4, 5, trưởng thành. Mật độ trứng rầy phổ biến 25 - 80 ổ/m2, cao 200 - 300 ổ/m2.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Cẩm Khê, Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh và TP. Việt Trì, ....

5. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 5,4 - 16,0%, cao 21,0  - 38,7%, cục bộ 40 - 45% (Lâm Thao, Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 5.085,0 ha (Nhiễm nhẹ 3.099,2 ha, nhiễm trung bình 1.820,4 ha, nhiễm nặng 165,3 ha tại Hạ Hòa, Lâm Thao), giảm 4.780,8 ha so với CKNT. Diện tích đã phòng trừ 1.803,0 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển. Các huyện cần lưu ý: Thanh Ba, Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Thủy, Việt Trì.

6. Ngoài ra: Bệnh sinh lý gây hại nhẹ tại Việt Trì, Lâm Thao, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Ba; tỷ lệ bệnh trung bình 0,5 - 3,2%; cao 6,4 - 10%; cục bộ 16 - 20% (Việt Trì, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba); diện tích nhiễm 522,5 ha, giảm so với CKNT 730,3 ha. Chuột gây hại nhẹ rải rác trên đồng ruộng, nhất là những diện tích ven gò, ven kênh mương, đường lớn, gần trang trại chăn nuôi.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị:

+ Tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 796/CV-SNN ngày 26 tháng 6 năm 2018, về việc tiếp tục chỉ đạo phòng trừ bệnh Lùn sọc đen và Vàng lụi hại lúa vụ mùa năm 2018; Văn bản số 946/SNN-QHKH ngày 30 tháng 7 năm 2018, về việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn huy động cán bộ khuyến nông cơ sở, bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng trong thời gian cao điểm, phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh theo hướng dẫn của Chi cục; Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Giao trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả; phân công cán bộ kỹ thuật trực và làm việc cả thứ bảy, chủ nhật trong cao điểm tháng 8/2018.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, nhất là sau mưa dông, lốc. Khi ruộng chớm bị bệnh, cần dừng ngay việc bón phân hóa học, nhất là đạm và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...).

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevin 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.          

- Bệnh sinh lý: Bón bổ sung lân và vôi bột để lúa nhanh hồi phục hoặc sử dụng các chế phẩm có trên thị trường ví dụ như: Lục diệp tố 1 SL, XO Siêu lân, hoặc một số loại phân bón qua lá để phun bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa. Nếu ruộng bị nặng sử dụng thuốc Antracol 70WP hoặc Anphacol 70 WP…

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ: Babsax 400WP, Chersieu 75 WG, Excel Babsac 600 EC, Victory 585 EC, Superista 25 EC, Rockfos 550 EC, Bassa 50 EC, Nibas 50 EC, ....

- Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp thủ công như cắt dảnh héo, ngắt ổ trứng để tiêu hủy diệt sâu và trứng, diệt trưởng thành vào đèn. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ trưởng thành cao trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ sâu đục thân đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585EC, Nicata 95SP, Rigell 800 WG, Wavotox 585EC, F16 600EC,...) pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

- Các đối tượng khác: Cần chú ý theo dõi chặt chẽ và thực hiện phòng trừ theo thông báo, hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV.

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn