Thứ Sáu, 6/12/2019
Thông báo Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 15/5, dự báo cuối vụ và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

Hiện nay, trà lúa xuân trung đang thu hoạch, trà lúa xuân muộn đang chín sáp - chín, một số diện tích cấy sau của trà muộn đang chín sữa - chín sáp. Qua điều tra dịch hại tuần 20 (Ngày 13 - 14/5), Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo tình hình sâu bệnh trong kỳ, dự báo từ nay đến cuối vụ và đề xuất biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO CUỐI VỤ:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại cục bộ ở một số huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 2,1 - 9,4%, cao 11,6 - 28%, cục bộ 46,8% (Phù Ninh). Diện tích nhiễm 850,2 ha (Nhiễm nhẹ 648,3 ha, trung bình 184,3 ha, nặng 17,6 ha (Phù Ninh). Diện tích đã phòng trừ 192,5 ha; trong đó, lần 1 là 174,9 ha, lần 2 là 17,6 ha (Phù Ninh).

* Dự báo: Bệnh khô vằn tiếp tục gây hại trên trà muộn, mức độ hại nhẹ.

2. Rầy nâu, rầy lưng trắng:

* Hiện tại: Rầy gây hại cục bộ tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 44 - 61 con/m2, cao 105 - 910 con/m2, cục bộ 1.000 - 1.448 con/m2 (Đoan Hùng, Lâm Thao); Diện tích nhiễm 111,9 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ).

* Dự báo: Trong kỳ tới, thời tiết có nắng mưa xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho rầy tích lũy, gia tăng mật độ và gây hại nhẹ đến trung bình trên những diện tích lúa muộn, sau đó chuyển lứa gây hại trên mạ mùa. Các huyện cần chú ý: Đoan Hùng, Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Phù Ninh, Lâm Thao....

Ngoài ra: Cần theo dõi, phòng trừ bệnh bạc lá trên diện tích cấy sau của trà muộn sau mưa dông.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đôn đốc nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" để tránh điều kiện thời tiết xấu (mưa bão, ngập úng) làm giảm năng suất, chất lượng lúa gạo.

Trên diện tích cấy sau của trà muộn (Đang chín sữa - chín sáp) cần tiếp tục lưu ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh: 

- Rầy các loại: Khi ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ: Chersieu 75 WG, Excel Babsac 600 EC, Superista 25 EC, Nibas 50 EC, ....  Cần lưu ý trên diện tích lúa đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp cần phải rẽ băng từ 0,8 - 1m phun kỹ vào gốc lúa.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Chevin 5SC, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sau mưa dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP...).

* Chú ý: Chỉ sử dụng thuốc BVTV có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì; thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để đúng nơi quy định của địa phương.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn