Thứ Tư, 15/7/2020
Thông báo kết quả tổng điều tra sinh vật gây hại đầu vụ, dự báo tình hình sinh vật gây hại vụ mùa 2019
Gửi bài In bài

Ngày 08 - 10/7/2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ tổ chức tổng điều tra SVGH trên lúa nhằm đánh giá nguồn SVGH và dự báo tình hình SVGH trong vụ, kết quả cụ thể như sau:

I. Tình hình sinh vật gây hại và dự báo:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

- Trên trà lúa mùa sớm: Sâu non lứa 4 gây hại rải rác tại các huyện, thành, thị. Mật độ phổ biến 4,0 - 16 con/m2, cao 24 - 32 con/m2 (Việt Trì, Tam Nông, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Ba) diện tích nhiễm 200,2 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ); tăng so với CKNT 158,8 ha. Phát dục chủ yếu tuổi 2,3,4.

- Trên trà lúa mùa trung: Sâu non gây hại rải rác tại các huyện, thành, thị. Mật độ phổ biến 4,0 - 16 con/m2, cao 24 - 40 con/m2; diện tích nhiễm 250,2 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ); tăng so với CKNT 250,2 ha. Phát dục chủ yếu tuổi 2,3.

* Dự báo: Trưởng thành ra rộ từ ngoài 20/7 trở đi trên các trà lúa, di chuyển và đẻ trứng. Sâu non lứa 5 nở rộ từ tuần cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích dự kiến cần phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 trên hai trà khoảng gần 7 nghìn haCác huyện cần chú ý: Lâm Thao, Yên Lập, Việt Trì, Tam Nông, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Ba, Phù Ninh,....  Ảnh: Cán bộ kỹ thuật điều tra sâu bệnh tại huyện Phù Ninh

2. Chuột hại:

* Hiện tại: Chuột đã di chuyển và gây hại rải rác trên trà lúa mùa sớm.

* Dự báo: Chuột tiếp tục di chuyển, sinh sản và gia tăng gây hại trên các trà lúa ở tất cả các huyện, thành, thị. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa thơm, lúa chất lượng cao, ruộng gần khu dân cư, khu trang trại chăn nuôi, ven đồi gò, kênh mương, đường lớn, khu vực nghĩa trang, khu vực trồng cỏ, ... . Các huyện cần chú ý như: Lâm Thao, Yên Lập, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Ba, Hạ Hòa, TP. Việt Trì và TX Phú Thọ, ...

3. Bệnh khô vằn:

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, bón phân không cân đối, bón thừa đạm, ruộng cấy dầy, bệnh sẽ phát sinh phát triển và gây hại trên các trà lúa từ giai đoạn cuối đẻ nhánh trở đi ở tất cả các huyện, thành, thị, gây hại mạnh ở giai đoạn cây lúa đứng cái, làm đòng - chắc xanh từ đầu tháng 8 đến cuối vụ.

4. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Trưởng thành sâu đục thân hai chấm lứa 4 ra rải rác, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa.

* Dự báo: Trưởng thành lứa 5 ra rộ từ giữa đến cuối tháng 8, sâu non gây bông bạc trên các trà lúa, mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng. Đây là lứa sâu hại chính trong vụ cần phòng trừ.

5. Rầy các loại:

* Hiện tại: Xuất hiện rải rác tại tất cả các huyện, thành, thị.

* Dự báo: Trong vụ có 2 lứa rầy cần phải quan tâm và chỉ đạo phòng trừ.

- Rầy lứa 6: Rầy cám ra rộ đầu - giữa tháng 8, gây hại diện rộng trên lúa mùa giai đoạn làm đòng. Mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng có thể gây cháy ổ, cháy chòm vào cuối tháng 8.

- Rầy lứa 7: Rầy cám rộ từ đầu tháng 9, gây hại trên lúa giai đoạn trỗ - chín mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng có thể gây cháy chòm vào giữa - cuối tháng 9.

Dự kiến diện tích và mức độ gây hại cao hơn năm 2018. Các huyện cần chú ý: Yên Lập, Cẩm Khê, Tân Sơn, Phù Ninh, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Lâm Thao, Thanh Ba, Thanh Sơn, ...

- Ngoài ra cần tiếp tục bắt mẫu rầy xanh đuôi đen và rầy lưng trắng để giám định bệnh virus.

6. Ngoài ra các đối tượng khác:

- Bệnh vàng lá sinh lý do ngộ độc hữu cơ xuất hiện rải rác.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn sẽ phát sinh từ giữa vụ trở đi.

- Bọ xít dài, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 gây hại cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.

II. Biện pháp chỉ đạo phòng trừ:

1. Nhận định cao điểm phòng trừ sâu bệnh vụ mùa 2019:

Dự kiến trong vụ có 02 đợt cần tập trung chỉ đạo:

Đợt 1: Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2019: Cần quyết liệt tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và diệt chuột tập trung.

Đợt 2: Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2019: Cần tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, sâu đục thân, rầy các loại,...

2. Biện pháp chỉ đạo:

* Đề nghị UBND các huyện, thành, thị kiện toàn BCĐ sản xuất của địa phương, phân công thành viên BCĐ và cán bộ các phòng, trạm chuyên môn đến cơ sở kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chăm sóc bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại ở các xã, phường, thị trấn, cụ thể:

- Đẩy mạnh chăm sóc lúa theo chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) giúp cây khoẻ, hạn chế tác hại của sâu bệnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 873/SNN-TT&BVTV ngày 25 tháng 6 năm 2019, về việc tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ mùa năm 2019; Văn bản số 909/SNN-TT&BVTV, ngày 03 tháng 7 năm 2019, về việc phát động  diệt chuột tập trung vụ  mùa 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lụi hại lúa (vàng lá di động). Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến dịch hại và phòng trừ kịp thời những ổ sâu bệnh vượt ngưỡng.

- Tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là bán thuốc không có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, thuốc cấm sử dụng, thuốc hết hạn sử dụng và lợi dụng cao điểm sâu bệnh để nâng giá thuốc BVTV,....

* Chi cục giao Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị tăng cường điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác về quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng, ra thông báo hàng tuần theo quy định; tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả trên địa bàn./.


THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn