Thứ Bảy, 30/5/2020
Thông báo Tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa (Từ ngày 24/7 đến 31/7/2019, dự báo trong 7 ngày tới và biện pháp phòng trừ)
Gửi bài In bài

Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đòng, trà trung trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, qua điều tra tình hình SVGH ngày 29 - 30/7/2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo kết quả và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

Trong kỳ vừa qua, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 theo tiến độ. Tính đến ngày 30/7/2019, diện tích đã phòng trừ là 2.985,6 ha/6.595 ha dự kiến. Trên diện tích đã phòng trừ, mật độ sâu cuốn lá nhỏ giảm dưới ngưỡng gây hại. Tuy nhiên, trên diện tích chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ kém hiệu quả, mật độ sâu còn cao. Trên trà mùa trung, sâu non tiếp tục nở và gia tăng mật độ, cụ thể:

- Trên trà sớm: Mật độ phổ biến 6,0 - 16,0 con/m2, cao 20,0 - 32 con/m2, cục bộ 64 - 80 con/m2 (Cẩm Khê, Thanh Ba); diện tích nhiễm 4.289,1 ha (Nhiễm nhẹ 1.976,8 ha, nhiễm trung bình 2.169,8 ha, nặng 142,5 ha (Thanh Ba); diện tích đã phòng trừ 2.413,3 ha.

- Trên trà trung: Sâu non mật độ phổ biến 3,0 - 16,0 con/m2, cao 32 - 48 con/m2, cục bộ 80 con/m2 (Tam Nông); diện tích nhiễm 3.118,2 ha (Nhiễm nhẹ 1.806,7 ha, trung bình 1.311,5 ha). Diện tích đã phòng trừ 572,3 ha; Mật độ trứng trung bình từ 4,8 - 13,6 quả/ m2, cao 24 - 56 quả/ m2.

* Dự báo: Sâu non tiếp tục nở và gây hại trên các trà, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích dự kiến tiếp tục phòng trừ khoảng trên 3.600 ha, các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Hạ Hoà, Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Tam Nông, Phú Thọ.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 2,4 - 8,5%, cao 12 - 25%. Diện tích nhiễm 1.285,7 ha (Nhiễm nhẹ 940,5 ha, trung bình 345,2 ha) tại các huyện Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập, Lâm Thao, Thanh Thủy. Diện tích đã phòng trừ 376,2 ha.

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Các huyện cần lưu ý: Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập, Lâm Thao, Thanh Thủy, Việt Trì.

3. Chuột:

* Hiện tại: Tỷ lệ hại phổ biến 0,4 - 2,6%, cao 3,0 - 6,8%, cục bộ 8,0 - 10,2% (Đoan Hùng, Lâm Thao). Diện tích hại 673,9 ha (Hại nhẹ 559,2 ha, trung bình 114,7 ha).

* Dự báo: Chuột tiếp tục gây hại trên các trà lúa ở tất cả các huyện, thành, thị. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa thơm, lúa chất lượng cao, ruộng gần khu dân cư, khu trang trại chăn nuôi, ven đồi gò, kênh mương, đường lớn, khu vực nghĩa trang, khu vực trồng cỏ voi, ... .

4. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh rải rác tại huyện Lâm Thao, Thanh Thủy; tỷ lệ bệnh phổ biến 1,0 - 6,7%, cao 30%. Diện tích nhiễm 25,6 ha (Nhiễm nhẹ 22,2 ha, trung bình 3,4 ha); diện tích đã phòng trừ 25,6 ha.

* Dự báo: Bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh, nhất là sau các cơn mưa lớn kèm theo dông, lốc. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đang trong giai đoạn đòng đến trỗ, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống nhiễm (Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...).  Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, Thanh Thủy, Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba, Việt Trì.

5. Ngoài ra: Cần theo dõi chặt chẽ rầy xanh đuôi đen, rầy lưng trắng, sâu đục thân để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời. Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên ngô mức độ hại nhẹ.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị:

+ Thực hiện tốt văn bản số 1040/SNN-TT&BVTV ngày 25 tháng 7 năm 2019, về việc tập trung chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại lúa mùa 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiếp tục diệt chuột tập trung đối với những nơi, cánh đồng chuột gây hại nặng.

+ Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều ngày do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hình thành. Do đó cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết để phun phòng trừ có hiệu quả, kiểm tra lại diện tích nếu sau phun gặp mưa để có biện pháp xử lý.

- Giao trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả; tổng hợp kết quả phòng trừ và báo cáo về Chi cục qua (Phòng BVTV) vào 16h00 hàng ngày (trong thời gian chỉ đạo phòng trừ).

2. Kỹ thuật phòng trừ: Áp dụng các biện pháp IPM, coi trọng các biện pháp canh tác, thủ công; phân loại đồng ruộng, chỉ phun thuốc phòng trừ trên diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng để bảo vệ thiên địch và môi trường.

 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Khi mật độ sâu non tuổi 1 - 2 trên 20 con/m2 (giai đoạn đứng cái – làm đòng) sử dụng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá để phòng trừ (Ví dụ thuốc: Clever 300WG, Ammate 30WG, Indogold 150 SC, Dylan 2.0EC, Hd-Fortuner 150 EC, Tasieu 5WG, Emagold 6.5WG, Amagong 55WP, Virtako 1.5GR, Sherpa 10EC, Sausto 1EC, Mopride 20WP, ...). Tiếp tục phòng trừ đến 6/8/2019. Lưu ý: Một số diện tích trà trung có thể muộn hơn nhưng không quá ngày 10/8/2019.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ: Anvil 5SC, Chevin 5SC, Lervil 50SC, Jinggang meisu 3SL, Valivithaco 5SL, Valicare 5WP, Thumb 0.5SL, Stop 5SL (10SL), Binhconil  75WP, Daconil 75WP, DuPontTM KocideÒ 53.8 WG, Tilt Super® 300EC, Galirex 55SC, ...

 - Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, nhất là sau mưa dông, lốc. Khi ruộng chớm bị bệnh, cần dừng ngay việc bón phân hóa học, nhất là đạm và thuốc kích thích sinh trưởng, phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...).

- Các đối tượng khác: Tiếp tục diệt chuột thường xuyên, theo dõi chặt chẽ và thực hiện phòng trừ các đối tượng khác theo thông báo, hướng dẫn của Chi cục, trạm Trồng trọt và BVTV.

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong cần thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn