Chủ Nhật, 20/9/2020
Thông báo 7 ngày trên lúa từ 23.7 đến 29.7 và BPPT
Gửi bài In bài
Cây lúa giai đoạn đứng cái làm đòng

Hiện nay, trà lúa Mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, trà Mùa trung đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái, qua điều tra tình hình SVGH ngày 27 - 28/7/2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo tình hình SVGH và biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Trưởng thành lứa 6 bắt đầu ra, di chuyển và đẻ trứng, mật độ phổ biến 0,4 - 1,3 con/m2, cao 3,0 - 8,0 con/m2, cá biệt ruộng 24 con/m2 (Bình Phú - Phù Ninh); mật độ trứng phổ biến 1,8 - 8,2 quả/m2, cao 16 - 48 quả/m2.

Dự báo: Trưởng thành tiếp tục ra, di chuyển và đẻ trứng. Sâu non nở rộ và gây hại từ ngày 1/8 trở đi trên trà Mùa sớm, từ ngày 4/8 trở đi trên trà Mùa trung, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây trắng lá đòng nếu không phòng trừ kịp thời. Diện tích dự kiến cần phòng trừ khoảng 8.600 ha (trà Mùa sớm khoảng 3.140 ha; trà Mùa trung khoảng 5.460 ha). Một số huyện có diện tích phòng trừ nhiều như Hạ Hòa, Yên Lập, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba,...

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại tại huyện Lâm Thao, Thanh Thủy, Việt Trì, Hạ Hòa, Tam Nông, Phù Ninh, TX. Phú Thọ; tỷ lệ bệnh phổ biến 1,1 - 5,5%, cao 8,0 - 20%, cục bộ 40 - 60% (Bản Nguyên, Vĩnh Lại - Lâm Thao), cá biệt ổ 80% (Bản Nguyên, Vĩnh Lại - Lâm Thao). Diện tích nhiễm 70,2 ha (Nhiễm nhẹ 40,8 ha, trung bình 15,6 ha, nặng 13,8 ha (Lâm Thao)); diện tích đã phòng trừ 35,3 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh, nhất là sau các cơn mưa lớn kèm theo dông, lốc. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đang trong giai đoạn làm đòng, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống mẫn cảm (Khang Dân 18, Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...).  Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, Thanh Thủy, Việt Trì, Hạ Hòa, Tam Nông, Phù Ninh, TX. Phú Thọ.

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,6 - 4,2%, cao 6,8 - 12%. Diện tích nhiễm 15,6 ha (Nhiễm nhẹ 15,6 ha) Lâm Thao.

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao, kết hợp với bón đón đòng bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập,Thanh Thủy, Việt Trì, ... .

4. Ngoài ra: Chuột tiếp tục di chuyển và gây hại cục bộ, theo dõi sâu đục thân đối với lúa trỗ sớm để phòng trừ kịp thời.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị: Thực hiện tốt văn bản số 1074/SNN-TT&BVTV ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020. Chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, UBND các xã, thị trấn huy động cán bộ khuyến nông cơ sở, bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng trong thời gian cao điểm, phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh theo hướng dẫn của chi cục, trạm Trồng trọt và BVTV; chỉ đạo các xã tăng cường thời gian, tần suất phát thanh ở khu dân cư về hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh; Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Giao trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tham mưu cấp chính quyền địa phương chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả; tổng hợp kết quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và báo cáo về Chi cục (Phòng BVTV) vào 15h00 hàng ngày.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Thời điểm phòng trừ tốt nhất đối với trà Mùa sớm từ 1 - 5/8 và trà Mùa trung từ 4 - 10/8. Khi mật độ sâu non tuổi 1,2 trên 20 con/m2 sử dụng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá để phòng trừ (Ví dụ thuốc: Clever 300 WG, Comda gold 5WG, SecSaigon 25EC, Netoxin 90 WP, Hd-Fortuner 150 EC, Indogold 150 SC, Rigell 800 WG, Dylan 2.0EC, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5 WG, Alocbale 40 EC, Virtako 1.5 GR, Bemab 52 WG,...).

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu (ví dụ như Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP , Avalon 8WP,ViSen 20SC, ...) để phun phòng trừ sớm ngay khi mới phát hiện, tuyệt đối không phun kèm phân bón qua lá và thuốc kích thích sinh trưởng, dừng bón các loại phân hóa học, nhất là phân đạm khi ruộng lúa bị bệnh.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ: Anvil 5SC, Chevin 5SC, Lervil 50SC, Jinggang meisu 3SL, Valivithaco 5SL, Valicare 5WP, Thumb 0.5SL, Stop 5SL (10SL), Tilt Super 300EC, Galirex 55SC, ...

* Các đối tượng khác:  Tiếp tục diệt chuột tập trung lần 2 trong giai đoạn lúa làm đòng; theo dõi sâu đục thân để có biện pháp phòng trừ kịp thời có hiệu quả.

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn