Chủ Nhật, 20/9/2020
Thông báo 7 ngày trên lúa từ 30.7 đến 5.8 và BPPT
Gửi bài In bài
Nông dân phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ

Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn đứng cái đến làm đòng. Trong tuần qua, trời mưa liên tục nhiều ngày gây khó khăn cho công tác phòng trừ, đồng thời là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại tiếp tục phát sinh, gia tăng mật độ và gây hại. Qua điều tra tình hình SVGH ngày 03 - 04/8/2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo tình hình SVGH và biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:
1. Sâu cuốn lá nhỏ:
* Hiện tại: Sâu non đã nở rộ trên trà sớm, mật độ phổ biến 8,0 - 12 con/m2, cao 20 - 40 con/m2 , cục bộ 56 - 80 con/m2 (Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh). Phát dục chủ yếu sâu non tuổi 1,2.

Trên trà trung, mật độ trưởng thành phổ biến 0,4 - 2,0 con/m2, cao 3,0 - 8,0 con/m2, cục bộ 10 con/m2 (Lâm Thao, Phú Thọ, Thanh Thủy, Yên Lập). Mật độ trứng phổ biến 4,0 - 13,6 quả/m2, cao 20 - 48 quả/m2, cục bộ 70 - 80 quả/m2 (Lâm Thao, Thanh Ba, Việt Trì, Đoan Hùng, Phú Thọ, Tam Nông, Yên Lập, Hạ Hòa), cá biệt 200 quả/m2 (Lâm Thao, Thanh Ba).

Diện tích nhiễm 3.278,9 ha (Nhiễm nhẹ 1.402,5 ha, trung bình 1.551,1 ha; nặng 325,3 ha (Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh). Diện tích đã phòng trừ trên 700 ha/8.600 ha dự kiến.

Dự báo: Trưởng thành lứa 6 tiếp tục ra, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa, sâu non tiếp tục nở rộ và gây hại trên các trà lúa trong tuần tới, mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu thời tiết tiếp tục mưa và không được phòng trừ kịp thời, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa Mùa.

 2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Trong kỳ, do mưa lớn nhiều ngày, bệnh phát sinh nhanh và gây hại tại Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, Thanh Thủy, Việt Trì, Hạ Hòa, Cẩm Khê, TX. Phú Thọ; tỷ lệ bệnh phổ biến 2,5 - 8,8%, cao 15 - 20%, cục bộ 24 - 35% (Bản Nguyên, Vĩnh Lại - Lâm Thao; Lam Sơn - Tam Nông). Cấp bệnh phổ biến: Cấp 3 - 5. Diện tích nhiễm 184,4 ha (Nhiễm nhẹ 240,5 ha, trung bình 43,9 ha); diện tích đã phòng trừ 99,6 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh, sau đợt mưa lớn. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đang trong giai đoạn làm đòng, đặc biệt là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, cấy các giống mẫn cảm (Khang Dân 18, Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...).  Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, Thanh Thủy, Việt Trì, Hạ Hòa, Tam Nông, Phù Ninh, TX. Phú Thọ.

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,2 - 8,0%, cao 12,4 - 20%. Diện tích nhiễm 325,2 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) tại Lâm Thao, Yên Lập, Phù Ninh, Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê.

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao, kết hợp với bón đón đòng bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng, mức độ hại nhẹ đến trung bình,....

4. Rầy các loại:

* Hiện tại: Mật độ phổ biến 12 - 80 con/m2 , cao 320 - 680 con/m2 , cục bộ 1.050 con/m2 (Thanh Sơn); diện tích nhiễm 69,4 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) tại Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa, Cẩm Khê, TP. Việt Trì, Tân Sơn, Thanh Thủy. Tuổi chủ yếu 2,3.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy mật độ, cần phải theo dõi để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

5. Ngoài ra: Chuột tiếp tục di chuyển và gây hại cục bộ, sâu đục thân hại rải rác đối với lúa trỗ sớm.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị: Thực hiện tốt văn bản số 3369/UBND-KTN ngày 03 tháng 8 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại (SVGH) lúa mùa năm 2020, văn bản số 1074/SNN-TT&BVTV ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quyết liệt chỉ đạo trong điều kiện thời tiết bất thuận, mưa kéo dài nhiều ngày vào thời điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ. Chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, UBND các xã, thị trấn huy động cán bộ khuyến nông cơ sở tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời; chỉ đạo các xã tăng cường thời gian, tần suất phát thanh ở khu dân cư về hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, theo dõi thời tiết, tranh thủ thời gian tạnh ráo trong ngày để phun phòng trừ.

- Giao trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả; tổng hợp kết quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và báo cáo về Chi cục (Phòng BVTV) vào 15h00 hàng ngày.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Khi ruộng có mật độ sâu non tuổi 1,2 trên 20 con/m2 sử dụng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá để phòng trừ (Ví dụ thuốc: Clever 300 WG, Comda gold 5WG, SecSaigon 25EC, Netoxin 90 WP, Hd-Fortuner 150 EC, Indogold 150 SC, Rigell 800 WG, Dylan 2.0EC, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5 WG, Alocbale 40 EC, Virtako 1.5 GR, Bemab 52 WG,...). Dự báo mưa diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, do đó thời điểm phòng trừ đối với các trà có thể kéo dài, trà Mùa sớm đến 8/8, trà Mùa trung đến 12/8, có thể tăng nồng độ thuốc hoặc hỗn hợp thuốc để tăng hiệu quả. Những diện tích phun xong gặp mưa cần kiểm tra lại, nếu mật độ sâu còn cao vượt ngưỡng thì nhất thiết phải phun lại.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu (ví dụ như Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP , Avalon 8WP,ViSen 20SC, ...) để phun phòng trừ sớm ngay khi mới phát hiện, tuyệt đối không phun kèm phân bón qua lá và thuốc kích thích sinh trưởng, dừng bón các loại phân hóa học, nhất là phân đạm khi ruộng lúa bị bệnh.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ: Anvil 5SC, Chevin 5SC, Lervil 50SC, Jinggang meisu 3SL, Valivithaco 5SL, Valicare 5WP, Thumb 0.5SL, Stop 5SL (10SL), Tilt Super 300EC, Galirex 55SC, ...

* Các đối tượng khác:  Tiếp tục theo dõi rầy các loại, sâu đục thân và diệt chuột tập trung lần 2 trong giai đoạn lúa làm đòng.

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn