Thứ Sáu, 5/3/2021
Thông báo 7 ngày trên lúa từ 13.8 đến 19.8 và BPPT
Gửi bài In bài

Hiện nay, Trà lúa Mùa sớm đang trong giai đoạn trỗ bông - chín sữa, trà lúa Mùa trung đang trong giai đoạn làm đòng. Qua điều tra tình hình SVGH ngày 12 - 18/8/2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo tình hình SVGH và biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:

1. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh tại Lâm Thao, TP.Việt Trì, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Thanh Sơn, TX. Phú Thọ, Đoan Hùng. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,6 - 5,6%; cao 10 - 17,5%; cục bộ 21,6 - 25,6% (Lâm Thao, Việt Trì). Cấp bệnh phổ biến: Cấp 1, cấp 3. Diện tích nhiễm 196,9 ha (Nhiễm nhẹ 168,3ha; trung bình 28,6ha); Diện tích đã phòng trừ 62,8ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, trời tiếp tục có mưa rào và dông, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đặc biệt là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, trên những ruộng lúa đã và đang trỗ, cấy các giống mẫn cảm (Khang Dân 18, Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...). Các huyện cần lưu ý: Lâm Thao, TP.Việt Trì, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Thanh Sơn, TX Phú Thọ, Đoan Hùng.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh xuất hiện ở các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,8 - 9,5%; cao 14,5 - 27%; cục bộ 32 - 42% (Thanh Ba, Hạ Hòa, Tam Nông, Cẩm Khê). Diện tích nhiễm 3.812,3 ha (Nhiễm nhẹ 2.682,3 ha; trung bình 1.001,2 ha; nặng 128,8 ha (Thanh Ba, Hạ Hòa). Diện tích đã phòng trừ  1.185,8ha.

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết có mưa, ẩm độ không khí cao, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình.

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Phát dục chủ yếu tuổi 1,2 và trưởng thành; mật độ phổ biến 13 - 94 con/m2, cao 210 - 820 con/m2 , cục bộ 1.200 - 1.500 con/m2 (Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Sơn, Yên Lập); diện tích nhiễm 852 ha (Chủ yếu nhiễn nhẹ).

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy mật độ, cần theo dõi chặt chẽ để có biện pháp phòng trừ kịp thời trên các trà lúa. Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Sơn, Yên Lập, TP Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thủy, Đoan Hùng, ...

4. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Trưởng thành ra rải rác ở huyện Đoan Hùng, Tam Nông, Phù Ninh...mật độ phổ biến 0,01 - 0,07 con/m2 , cao 0,1 - 0,4 con/m2 , cục bộ 1 - 2 con/m2 (Đoan Hùng). Mật độ trứng trung bình 0,02 - 0,04 ổ/m2, cao 0,1 - 0,4 ổ/m2. Diện tích nhiễm trứng 297,4 ha (Nhiễm nhẹ 164,4 ha, trung bình 133 ha).

* Dự báo: Do gối lứa nên trưởng thành tiếp tục ra, di chuyển và đẻ trứng, sâu non tiếp tục nở gây bông bạc trên trà Mùa sớm đang trỗ và dảnh héo trên trà lúa Mùa trung Các địa phương cần chú ý: Đoan Hùng (xã Chi Đám, Vân Du, Hùng Xuyên, Phú Lâm, Hùng Long); Tam Nông (Dân Quyền, Hương Nộn, Vạn Xuân, Lam Sơn); Phù Ninh (xã Tiên Du) TX Phú Thọ (xã Hà Thạch), …

5. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Đã kết thúc đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, toàn tỉnh đã phòng trừ trên 8.600 ha. Trên các diện tích phòng trừ hiệu quả, mật độ sâu phổ biến 0,8-5,3 con/m2; cao 8-14 con/m2; phát dục: Tuổi 4 - 5. Tuy nhiên, do trong đợt phòng trừ có mưa nhiều ngày, một số diện tích phòng trừ gặp mưa kém hiệu quả (khoảng 250 ha), mật độ sâu còn cao 14 - 32 con/m2 (xã Vĩnh Chân, Minh Hạc, Xuân Áng và Thị Trấn - huyện Hạ Hòa; xã Dân Quyền, Lam Sơn, Hương Nộn  - huyện Tam Nông); cục bộ 40 - 42 con/m2 (xã Vạn Xuân , huyện Tam Nông; xã Cao Xá, Phùng Nguyên, Tứ Xã, huyện Lâm Thao; xã Thụy Vân, Phượng Lâu, Sông Lô - TP Việt Trì).

Dự báo: Sâu non tiếp tục hại nhẹ sau đó chuyển lứa, gây hại trên lúa trỗ muộn của trà Mùa trung vào đầu tháng 9, các huyện cần chú ý theo dõi: Thanh Sơn, Tân Sơn, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Yên Lập, Tam Nông, Cẩm Khê, ... .

Ngoài ra: Chuột tiếp tục di chuyển và gây hại cục bộ.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị: Tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 3369/UBND-KTN ngày 03 tháng 8 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại (SVGH) lúa mùa năm 2020, văn bản số 1074/SNN-TT&BVTV ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn huy động cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nông dân phân loại đồng ruộng phòng trừ kịp thời; chỉ đạo các xã tăng cường thời gian, tần suất phát thanh ở khu dân cư về hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, theo dõi thời tiết, tranh thủ thời gian tạnh ráo trong ngày để phun phòng trừ có hiệu quả.

- Giao trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị: Tiếp tục tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả; Đặc biệt lưu ý những diện tích đã chớm bị bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu (ví dụ như Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP , Avalon 8WP,ViSen 20SC, ...) để phun phòng trừ sớm ngay khi mới phát hiện, tuyệt đối không phun kèm phân bón qua lá và thuốc kích thích sinh trưởng, dừng bón các loại phân hóa học, nhất là phân đạm khi ruộng lúa bị bệnh.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ: Anvil 5SC, Chevin 5SC, Lervil 50SC, Jinggang meisu 3SL, Valivithaco 5SL, Valicare 5WP, Thumb 0.5SL, Stop 5SL (10SL), Tilt Super 300EC, Galirex 55SC, ...

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ: Confidor 050 EC, Nibas 50EC, Novi-ray 500WP, Comda gold 4WG, Virtako 40WG, Mopride 20WP, Shepatin 36 EC, Sieuray 250WP, Penalty 40WP, Midan 10 WP,  Karate® 2.5 EC, Boxing 405EC, ...

- Sâu đục thân: Thăm đồng thường xuyên, kết hợp biện pháp thủ công như vợt bắt trưởng thành, ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo để giết sâu non. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ trưởng thành cao trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc đã được đăng ký, ví dụ: Nicata 95SP, Wavotox 585EC, Gà nòi 95 SP, Virtako 40 WP, Netoxin 90WP, Shepatin 18EC,36 EC,... Nếu mật độ ổ trứng cao từ 0,5 ổ/m2 trở lên có thể hỗn hợp thêm với thuốc BVTV có hoạt chất Fipronil (ví dụ như: Tango 50SC, Rigell 800WG, Finico 800WG,  Regent 800WG, ...) để tăng hiệu quả phòng trừ.

* Các đối tượng khác: Tiếp tục theo dõi và phòng trừ theo hướng dẫn của chi cục và các trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị.

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn