Thứ Sáu, 1/7/2022
Thông báo cao điểm sinh vật gây hại kỳ 23/3/2022 đến 29/3/2022 và dự báo 7 ngày tới
Gửi bài In bài

Hiện nay, lúa sớm và Trà 1 đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, Trà 2 đang trong giai đoạn đẻ rộ - cuối đẻ. Qua kết quả điều tra SVGH Tuần 13 (28 - 29/3/2022) cho thấy, bệnh đạo ôn, chuột và một số đối tượng khác tiếp tục gia tăng và có nguy cơ gây hại. Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo kết quả tình hình SVGH, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Tuần qua, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều hửng nắng, tối có mưa vừa rải rác, nồm ẩm và se lạnh, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, phát triển trên các trà lúa tại các huyện  huyện, thành, thị, đặc biệt trên các giống như: J02, TBR225, Thiên ưu 8, Thái Xuyên 111, Hương thơm số 1, một số giống nếp, Sin 98, .... Tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 0,09 - 1,0%, cao 2,8 - 8,0%, cục bộ ổ ruộng 12 % (xã Vĩnh Chân, Văn Lang huyện Hạ Hòa), cấp bệnh phổ biến: Cấp 1. Diện tích nhiễm 112,3 ha (Cao hơn so với CKNT 14,2 ha), trong đó nhiễm nhẹ 105,6 ha; nhiễm trung bình 6,7 ha; diện tích đã phòng trừ 100,2 ha.

* Dự báo: Dự báo, trong những ngày tới trời tiếp tục nhiều mây, có mưa chủ yếu về đêm và sáng sớm, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ giao động từ 18 - 280C. Bệnh đạo ôn lá tiếp tục lây lan và gây hại, có thể gây cháy chòm, ổ trên những giống nhiễm nếu không được phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, TP Việt Trì, Thanh Ba, Thanh Sơn, Yên Lập, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Lâm Thao, TX Phú Thọ, ... .

2. Chuột:

* Hiện tại: Chuột tiếp tục di chuyển và gây hại trên đồng ruộng. Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,4%, cao 1,0 - 3,0%, cục bộ 8% (Thanh Ba). Diện tích hại 80,3 ha (Chủ yếu hại nhẹ); cao hơn so với CKNT 46,6 ha.

* Dự báo: Chuột tiếp tục di chuyển gây hại trên các trà lúa ở tất cả các huyện, thành, thị. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa thơm, lúa chất lượng cao, ruộng gần khu dân cư, khu trang trại chăn nuôi, ven đồi gò, ven làng, kênh mương, đường lớn, chợ,khu vực nghĩa trang, khu vực trồng cỏ, .... Các huyện cần chú ý như: Thanh Ba, Lâm Thao, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Yên Lập, Tân Sơn, Phù Ninh, .....

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh rải rác ở tất cả các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,1 - 3,6%; cao 6,0 - 14%, Cục bộ 22% (Thanh Ba), cấp bệnh phổ biến: Cấp 1. Diện tích nhiễm 271,8 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ); Thấp hơn so với CKNT 128,2 ha. Trong đó diện tích nhiễm nhẹ 223,4 ha; nhiễm trung bình 48,4 ha diện tích đã phòng trừ 48,4ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại trên tất cả các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón thừa đạm.

4. Ngoài ra: Rầy các loại, sâu đục thân gây hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Trong điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn, đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục phân công, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo sản xuất của địa phương, phòng/trạm chuyên môn đến cơ sở kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của Chi cục/Trạm Trồng trọt và BVTV. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở xã, khu dân cư để bà con nông dân biết thăm đồng, kiểm tra và phun triệt để các ổ bệnh không để lây lan gây hại trên diện rộng.

- Chi cục Trồng trọt và BVTV yêu cầu các Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành, thị điều tra dự tính dự báo chính xác về quy mô, mức độ gây hại, ban hành thông báo hàng tuần; viết, gửi bài hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn để phát trên hệ thống truyền thanh của xã, khu dân cư và tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá. Tranh thủ trời tạnh ráo phun phòng trừ ngay đối với các diện nhiễm bằng các loại thuốc, ví dụ như: Fu-army 30WP, Ban kan 600WP, Lúa vàng 20 WP, Trizole 75 WP, Bemgold750WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Katana 20SC, Sieubem 777WP, Difusan 40EC, ...Nếu ruộng bị nặng cần phải phun kép (2 lần) lần 1 cách lần 2 từ 5 - 7 ngày.  

- Chuột: Tiếp tục tổ chức diệt chuột tập trung ở những khu, cánh đồng chuột còn gây hại mạnh. Sử dung bằng bả sinh học, thuốc trừ chuột hóa học có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ như: Ranpart 2% DS, FORWARAT 0.005% WAX BLOCK, Cat 0.25WP, Rat K 2% DP, Rat-kill 2% DP, Broma 0.005AB, Gimlet 0.2GB.... Đối với những nơi chuột gây hại mạnh thì tiếp tục diệt chuột tập trung lần 2 vào thời điểm lúa đứng cái - làm đòng, nhưng cần lưu ý mồi bả lần này cần có mùi tanh để hấp dẫn chuột (do thời điểm này thức ăn ngoài đồng ruộng đã phong phú hơn. Nếu sử dụng thóc luộc làm mồi thì cần trộn thêm cám dạng bột sử dụng trong chăn nuôi với tỷ lệ 1 phần cám trộn với 10 - 15 phần thóc luộc).

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Chevin 5SC, Cavil 60WP, Saizole 5EC, Nativo 750WG, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...

- Các đối tượng sâu bệnh khác cần tiếp tục theo dõi để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn