Thứ Sáu, 1/7/2022
Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 20/4 đến 26/4/2022 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH SVGH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:       

* Hiện tại: Trong kỳ bệnh phát sinh và gây hại rải rác tại các huyện: Hạ Hòa, TP.Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thủy, Phù Ninh, Lâm Thao, Yên Lập,Thanh Sơn, Cẩm Khê, TX. Phú Thọ. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,3 - 2,3%; cao 4,0 - 10,2%; cục bộ 12,5 - 24,2% (xã Vĩnh Chân, Văn Lang - Hạ Hòa; Thụy Vân - TP.Việt Trì; Hương Nộn, Tam Cường - Tam Nông; Đồng Trung, Hoàng Xá, Đào Xá,Thạch Đồng - Thanh Thủy; Bình Phú - Phù Ninh; Hợp Hải - Lâm Thao; TT Yên Lập, Xuân Viên - Yên Lập). Diện tích nhiễm 320,2 ha (Nhiễm nhẹ 275,9 ha, trung bình 44,3 ha), thấp hơn so với CKNT 17,6 ha; diện tích đã phòng trừ 320 ha.

* Dự báo: Theo dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa đông Bắc, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông lốc, bệnh có xu thế gia tăng và tiếp tục gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh. Các huyện đã xuất hiện diện tích nhiễm nêu trên cần chú ý.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh đã phát sinh ở tất cả các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,4 - 5,6%; cao 10,3 - 28,8%, cục bộ ổ ruộng 38,8% (xã Hương Nộn, Vạn Xuân - Tam Nông), cấp bệnh phổ biến: Cấp 1, 3. Diện tích nhiễm 4.293,6 ha (Nhiễm nhẹ 2.968,9 ha, trung bình 1.324,7 ha), cao hơn so với CKNT 192,2 ha. Diện tích phòng trừ 1.282,6 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại trên tất cả các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng bón nhiều đạm, xanh tốt, rậm rạp.

 

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy đã xuất hiện rải rác tại các huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 11,6 - 80 con/m2, cao 120 - 385 con/m2, phát dục chủ yếu: Tuổi 3,4,5. Mật độ trứng rầy phổ biến 2,2 - 12 ổ/m2 (Hạ Hòa). 

* Dự báo: Trong kỳ tới, dự báo trời có nắng mưa xen kẽ, rất thuận lợi cho rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại cục bộ trên các trà lúa vào đầu đến giữa tháng 5, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ ruộng nặng, có thể gây cháy ổ, cháy chòm. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Lâm Thao, TP. Việt Trì, Thanh Ba, Cẩm Khê, Yên Lập, TX. Phú Thọ, Phù Ninh ....

4. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại rải rác trên lá tại một số xã của huyện Yên Lập. Tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 0,1 - 0,8%, cao 1,0 - 6,2% (Phúc Khánh, Xuân Viên, TT Yên Lập); cấp bệnh phổ biến: Cấp 1. Diện tích nhiễm 3,5 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ). Diện tích đã phòng trừ 2,5 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện mưa ẩm, trời mát, bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại trên cổ bông, nhất là trên diện tích đã có nguồn bệnh đạo ôn lá.

5. Ngoài ra: Bệnh sinh lý, sâu đục thân, bọ xít dài gây hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Kỳ tới, dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 kéo dài 4 ngày liên tục, đúng vào thời điểm lúa trỗ bông - phơi màu. Đây là thời điểm cây lúa rất mẫn cảm với điều kiện thời tiết và sâu bệnh. Do đó, đề nghị UBND các huyện, thành, thị hết sức quan tâm, phân công cán bộ các phòng, trạm chuyên môn, UBND xã trực trong dịp nghỉ Lễ để nắm bắt tình hình, đôn đốc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của Chi cục và các trạm. Chỉ đạo các xã tăng cường thời lượng, số lần phát thanh ở khu dân cư về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên lúa.

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên để thực hiện phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả, bảo vệ sản xuất và môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

- Chi cục Trồng trọt và BVTV yêu cầu các Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành, thị điều tra dự tính dự báo chính xác về quy mô, mức độ gây hại, ban hành thông báo hàng tuần; viết, gửi bài hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh để phát trên hệ thống truyền thanh của xã, khu dân cư và tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời có hiệu quả (Do thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 kéo dài 4 ngày và trùng vào kỳ điều tra 18, do vậy các Trạm TT&BVTV chủ động phân công cán bộ duy trì kỳ điều tra, báo cáo về Chi cục qua phòng BVTV để tổng hợp).

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sau mưa dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ vi khuẩn trên lúa, ví dụ như Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP, Avalon 8WP, ViSen 20SC, Sieu Khuan 700 WP...).

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, thì tiến hành phun phòng trừ, ví dụ: Chevin 5SC, Cavil 60WP, Saizole 5EC, Nativo 750WG, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...

- Rầy các loại: Từ khi lúa trỗ đến chín sữa, mật độ rầy cám trên 1.000 con/m2 (trên 25 con/khóm) thì phun phòng trừ một số loại thuốc trừ rầy trên lúa, ví dụ: Comda gold 5WG, Chersieu75 WG, Nibas 50 EC, Superista 25 EC, Midan 10 WP, Hichespro 500WP,  Chess 50WG, …

- Bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng chớm bị bệnh, dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá. Sử dụng các loại thuốc trừ đạo ôn , ví dụ như: Fu-army 30WP, Ban kan 600WP, Lúa vàng 20 WP, Trizole 75 WP, Bemgold750WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Katana 20SC, Sieubem 777WP, Difusan 40EC,...

- Các đối tượng khác: Tiếp tục theo dõi sâu đục thân, bọ xít dài, ... để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Lưu ý: Trên những diện tích nhiễm rầy hằng năm (Ổ rầy), khi phun phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn, .... nên phun kết hợp với thuốc trừ rầy để hạn chế cháy rầy vào cuối vụ. Khi phun xong, cần thu gom bao gói thuốc BVTV để đúng nơi quy định của địa phương để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn