Thứ Bảy, 3/6/2023
Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 27/4 đến 04/5/2022 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH SVGH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh đã phát sinh ở tất cả các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 2,1 - 7,6%; cao 11,1 - 25,3%, cục bộ ổ ruộng 30 - 42,8% (Tam Nông, Thanh Thủy), cấp bệnh phổ biến: Cấp 1, 3. Diện tích nhiễm 4.307,9 ha (Nhiễm nhẹ 3.209,5 ha, trung bình 1.088,6 ha; nặng 9,8 ha xã Lam Sơn, Hương Nộn huyện Tam Nông), cao hơn so với CKNT 1.163,9 ha. Diện tích phòng trừ 989,7 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại trên tất cả các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng bón nhiều đạm, xanh tốt, rậm rạp.

2. Bệnh bạc lá:       

* Hiện tại: Trong kỳ, bệnh phát sinh và gây hại rải rác tại các huyện: Hạ Hòa, Thanh Thủy, Yên Lập, Lâm Thao, Phù Ninh. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,6 - 4,2%; cao 6,0 - 16%. Diện tích nhiễm 219,9 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ ), tăng so với cùng kỳ 114,2ha; diện tích đã phòng trừ 208 ha.

* Dự báo: Theo dự báo, vào cuối kỳ, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông lốc, bệnh có xu thế gia tăng và tiếp tục gây hại trên diện tích lúa đang làm đòng - trỗ bông, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh.

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy đã xuất hiện tại các huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 12,2 - 80 con/m2, cao 120 - 400 con/m2, cục bộ ổ ruộng 750 con/m2 phát dục chủ yếu: Tuổi 4,5 và Trưởng thành. Mật độ trứng rầy phổ biến 2,5 - 30 ổ/m2; cao 80 ổ/m2 (Việt Trì, Tân Sơn, Đoan Hùng, Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 23,9 ha chủ yếu nhiễm nhẹ, thấp hơn so với cùng kỳ 107 ha.

* Dự báo: Trong kỳ tới, rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại cục bộ trên các trà lúa vào giữa tháng 5, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ ruộng nặng, có thể gây cháy ổ, cháy chòm trên lúa giai đoạn chín sáp. Các huyện cần chú ý: Tân Sơn, Hạ Hòa, Việt Trì, Đoan Hùng, ...

4. Ngoài ra: Bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh sinh lý, sâu đục thân, bọ xít dài, gây hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Hiện nay, nông dân đang chuẩn bị bước vào thu hoạch lúa Xuân Sớm. Tuy nhiên, trà 2 Xuân Muộn đang làm đòng - trỗ bông. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phân công cán bộ các phòng, trạm chuyên môn phối hợp với các địa phương trên địa bàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng dẫn của Chi cục và các trạm; tăng cường thời lượng phát thanh ở khu dân cư về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân.

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên để thực hiện phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả, bảo vệ sản xuất và môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

- Chi cục Trồng trọt và BVTV yêu cầu các Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành, thị điều tra, dự tính dự báo chính xác về quy mô, mức độ gây hại, ban hành thông báo hàng tuần; gửi bài hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh đến các xã, phường, thị trấn để phát trên hệ thống truyền thanh của xã, khu dân cư và tham mưu cho các Cấp ủy, Chính quyền địa phương các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời có hiệu quả đảm bảo an toàn cho sản xuất.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, thì tiến hành phun phòng trừ bằng các loại thuốc, ví dụ: Chevin 5SC, Cavil 60WP, Saizole 5EC, Nativo 750WG, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...

- Bệnh bạc lá: Sau mưa dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các loại thuốc trừ vi khuẩn trên lúa, ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP, Avalon 8WP, ViSen 20SC, Sieu Khuan 700 WP...).

- Rầy các loại: Từ khi lúa trỗ đến chín sữa, mật độ rầy cám trên 1.000 con/m2 (trên 25 con/khóm) thì phun phòng trừ bằng một số loại thuốc trừ rầy trên lúa, ví dụ: Comda gold 5WG, Chersieu75 WG, Nibas 50 EC, Superista 25 EC, Midan 10 WP, Hichespro 500WP, Chess 50WG, …

- Các đối tượng khác: Tiếp tục theo dõi bệnh đạo ôn, sâu đục thân, bọ xít dài, ... để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Lưu ý: Trên những diện tích nhiễm rầy hằng năm (Ổ rầy), khi phun phòng trừ bệnh bạc lá,  khô vằn, .... nên phun kết hợp với thuốc trừ rầy để hạn chế cháy rầy vào cuối vụ. Khi phun xong, cần thu gom bao gói thuốc BVTV để đúng nơi quy định của địa phương để tránh gây ô nhiễm môi trường.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn