Thứ Ba, 27/9/2022
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh đầu vụ mùa năm 2022
Gửi bài In bài

Từ ngày 18 đến 20/7/2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành tổng điều tra, đánh giá nguồn SVGH đầu vụ trên cây lúa. Qua kết quả tổng điều tra, Chi cục thông báo tình hình và dự báo SVGH trong vụ như sau:I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:     

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

- Trên trà lúa mùa sớm (lúa đang đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh): Sâu non gây hại rải rác tại các huyện, thành, thị. Mật độ phổ biến 4,0 - 18 con/m2, cao 20 - 40 con/m2, cục bộ 54 - 64 con/m2, phát dục chủ yếu tuổi 3,4,5; (Một số xã Văn Bán, Minh tân huyện Cẩm Khê; Vĩnh Chân, Xuân Áng huyện hạ Hòa; Dân Quyền, Vạn Xuân, Hương Nộn huyện Tam Nông; Bình Phú, Tiên Du huyện Phù Ninh có một độ trên 40 con/m2). Tổng diện tích nhiễm 355,9 ha; trong đó diện tích nhiễm nhẹ 286,3ha; nhiễm trung bình 69,6ha.  

- Trên trà lúa mùa trung (lúa đang giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh): Sâu non gây hại rải rác tại các huyện, thành, thị. Mật độ phổ biến 4,0 - 18 con/m2, cao 20 - 28 con/m2, cục bộ 56 con/m2 (Cẩm Khê). Phát dục chủ yếu tuổi 2,3,4. Tổng diện tích nhiễm 200ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 185ha, nhiễm trung bình 15 ha.

* Dự báo:

- Trên trà sớm: Trưởng thành ra rộ từ 27/7 - 02/8, di chuyển và đẻ trứng. Sâu non nở rộ từ 03/8 trở đi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phun kịp thời, gây ảnh hưởng đến năng suất về cuối vụ. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 3.000 ha, thời gian phòng trừ tốt nhất từ ngày 03/8 - 8/8/2022.  

- Trên trà trung: Trưởng thành ra rộ từ 29/7 - 04/8 di chuyển và đẻ trứng. Sâu non nở rộ từ 05/8 trở đi, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phun kịp thời. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 4.000 ha, thời gian phòng trừ tốt nhất từ ngày 05 - 10/8/2022.

Như vậy, sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên cây lúa vụ Mùa có thời gian phát dục của hai trà tương đối đồng nhất, ít phân ly. Một số huyện (Thanh Ba, Tân Sơn, Thanh Sơn) có diện tích gieo cấy muộn, phát dục của sâu muộn hơn trung bình toàn tỉnh, có thể phòng trừ muộn hơn nhưng không quá ngày 15/8/2022.  

 

2. Chuột hại:

* Hiện tại: Chuột đã di chuyển và gây hại trên trà lúa mùa sớm.

* Dự báo: Chuột tiếp tục di chuyển gây hại trên các trà lúa ở tất cả các huyện, thành, thị. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa thơm, lúa chất lượng cao, ruộng gần khu dân cư, khu trang trại chăn nuôi, ven đồi gò, kênh mương, đường lớn, khu vực nghĩa trang, khu vực trồng cỏ, ... . Các huyện cần chú ý như: Hạ Hòa, Lâm Thao, Thanh Sơn, Phù Ninh, Thanh Ba, Yên Lập, Tam Nông, TP. Việt Trì, TX Phú Thọ, ...

3. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh đã xuất hiện rải rác trên trà lúa sớm.

* Dự báo: Trong thời gian tới, thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ cao, kết hợp với bón đón đòng sẽ tạo điều kiện cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại, nhất là khi cây lúa làm đòng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

4. Các đối tượng khác:

Dự báo: Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn hại từ đầu tháng 8 trên trà sớm và cuối tháng 8 trở đi trên trà mùa trung. Sâu đục thân gây hại trên trà lúa mùa trỗ từ 20/8 trở đi; Rầy các loại gây hại từ đầu đến giữa tháng 8 trở đi trên trà sớm và trà mùa trung từ đầu tháng 9.

II. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Nhận định cao điểm phòng trừ SVGH vụ mùa năm 2022:

Thời gian từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9 là thời kỳ cần tập trung phòng trừ các đối tượng SVGH trên lúa mùa, cần tập trung phòng trừ, có 2 đợt chính cần chú ý:

- Đợt 1: Từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 8/2022: Tập trung phòng trừ Sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đây là thời kỳ cao điểm phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa;

- Đợt 2: Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2022:  Tiếp tục chú ý phòng trừ sâu đục thân, rầy các loại, bệnh khô vằn, bạc lá, ...

2. Biện pháp chỉ đạo:

Đề nghị UBND các huyện, thành, thị phân công thành viên BCĐ và cán bộ các phòng, trạm chuyên môn đến cơ sở kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại (SVGH) kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sản xuất, cụ thể:

- Thực hiện tốt văn bản số 945/SNN-TT&BVTV của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ mùa năm 2022, văn bản  số 1058/SNN-TT&BVTV ngày 08 tháng 7 năm 2022, về việc Phát động diệt chuột tập trung vụ mùa năm 2022.

- Đẩy mạnh chăm sóc lúa theo chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, ICM, ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) giúp cây khoẻ, hạn chế tác hại của sâu bệnh gây ra.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là bán thuốc không có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, thuốc cấm sử dụng, thuốc hết hạn sử dụng và lợi dụng cao điểm sâu bệnh để nâng giá thuốc BVTV, cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh buôn bán, bán hàng rong tại các chợ, bán hàng không đúng địa điểm đăng ký kinh doanh, ....

Chi cục giao Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị tăng cường công tác điều tra dự tính dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sinh vật gây hại (SVGH), dự báo chính xác về quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng, ra thông báo hàng tuần theo quy định; tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sản xuất trên địa bàn./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn