Thứ Ba, 27/9/2022
Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 03/8 đến 09/8/2022 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài
Nông dân xã Phượng Lâu - TP.Việt Trì phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Trong tuần qua, thời tiết cơ bản thuận lợi, nông dân trên toàn tỉnh đã tích cực phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ theo hướng dẫn. Tổng diện tích đã phòng trừ  đạt 5.800 ha/7.000 ha dự kiến. Trên diện tích đã phun trừ hiệu quả, mật độ sâu phổ biến từ 3-5 con/m2, phát dục tuổi 3,4, đảm bảo an toàn. Trên diện tích chưa được phòng trừ (Một số ít phun xong gặp mưa), mật độ sâu trung bình 14 - 22 con/m2, cao 40 - 80  con/m2, cục bộ 100 - 160 con/m2 (Lâm Thao, Tam Nông), cá biệt 200 - 240 con/m2 (Cao Xá, Sơn Vi huyện Lâm Thao), phát dục tuổi 1,2,3.

* Dự báo: Sâu non tiếp tục gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên diện tích chưa được phòng trừ. Diện tích cần phòng trừ trong kỳ tới khoảng 1.200 ha tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Lâm Thao, Tam Nông, Việt Trì, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Ba.

(Kết quả phòng trừ và dự kiến kỳ tời theo biểu tổng hợp gửi kèm)

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh đã xuất hiện trên các trà lúa, tỷ lệ bệnh phổ biến 1,0 - 9,3%, cao 12 - 24,4%. Diện tích nhiễm 2.596,9 ha (Nhiễm nhẹ 1.845,4ha; trung bình 751,5 ha) tại các huyện Tam Nông, Hạ Hòa, Lâm Thao, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập, Thanh Sơn. Diện tích đã phòng trừ 761,1 ha. 

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục có nắng mưa xen kẽ, kết hợp với bón đón đòng bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối, cần lưu ý phòng trừ.

3. Bạc lá, Đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Tỷ lệ trung bình 0,1 - 0,7%; cao 1,4 - 8%; cục bộ 10 - 20% (Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Thủy), diện tích nhiễm 20,4ha chủ yếu nhiễm nhẹ, diện tích phòng trừ 15 ha.

* Dự báo: Đề phòng sau mưa rào kèm theo dông, lốc bệnh sẽ phát sinh, lây lan và gây hại. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, đặc biệt là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh, trên những ruộng lúa trỗ trong kỳ, cấy các giống mẫn cảm (Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...). Các huyện cần lưu ý: TP.Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Thủy, .....

4. Chuột hại:

* Hiện tại: Tiếp tục di chuyển và gây hại trên các trà lúa; tỷ lệ hại phổ biến 0,1 - 0,9%, cao 1,3 - 3,2%  (Yên Lập). Diện tích bị hại 91,7 ha (Chủ yếu hại nhẹ).

* Dự báo: Chuột tiếp tục di chuyển và gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa thơm, lúa chất lượng cao, ruộng gần khu dân cư, khu trang trại chăn nuôi, ven đồi gò, kênh mương, đường lớn, khu vực nghĩa trang, khu vực trồng cỏ voi, ... .

5. Ngoài ra: Bệnh sinh lý xuất hiện và gây hại tại huyện Yên Lập, sâu đục thân cú mèo, 5 vạch, rầy các loại hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo và phân công thành viên BCĐ và cán bộ các phòng, trạm chuyên môn đến cơ sở kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại (SVGH) kịp thời, hiệu quả theo tinh thần công văn số 1227/TT&BVTV ngày 05/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ SVGH lúa Mùa năm 2022.

Tiếp tục kiểm tra, đánh giá, phân loại đồng ruộng, phát hiện và chỉ đạo nông dân tranh thủ thời gian thuận lợi trong ngày để phòng trừ triệt để những diện tích còn lại chưa được phòng trừ (hoặc diện tích phòng trừ xong gặp mưa) có mật độ sâu còn cao vượt ngưỡng đảm bảo hiệu quả, tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên để thực hiện phòng trừ sinh vật gây hại (SVGH) có hiệu quả, bảo vệ sản xuất và môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

- Chi cục giao Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị tiếp tục điều tra phát hiện, dự báo chính xác về quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng, ra thông báo hàng tuần theo quy định; tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời có hiệu quả đảm bảo an toàn cho sản xuất trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo kết quả đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trước 16h00 hàng ngày về Chi cục trong thời gian chỉ đạo phòng trừ (qua phòng Bảo vệ thực vật). Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tiếp tục kiểm tra, phân loại đồng ruộng, khi mật độ sâu đến ngưỡng (20 con/m2), sử dụng một trong các loại thuốc trừ sâu cuốn lá có trong danh mục để phòng trừ (Ví dụ thuốc: Dylan 10 WG, 2 EC, Satrungdan 95 BTN, Clever 300 WG, Comda gold 5WG, SecSaigon 25EC, Ratoin 5WG, Voi thái 3,6 EC, Netoxin 90 WP, Vayego 200 SC, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5 WG, Alocbale 40 EC, Virtako 1.5 GR,.... ). Những diện tích phun xong gặp mưa cần kiểm tra và phun lại ngay khi mật độ sâu còn cao trên 20 con/m2.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Chevin 5SC, Saizole 5EC, Avilando 5SC, Thanonil 75WP, Nativo 750WG, Clearner 75WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Valivithaco 5SL, Damycine 5SL/5WP, Nativo 750WG, ... .

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu (ví dụ như Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP , Avalon 8WP,ViSen 20SC, ...) để phun phòng trừ sớm ngay khi mới phát hiện, tuyệt đối không phun kèm phân bón qua lá và thuốc kích thích sinh trưởng, dừng bón các loại phân hóa học, nhất là phân đạm khi ruộng lúa bị bệnh.

- Chuột hại: Theo dõi thời tiết và tổ chức rải mồi bả diệt chuột trong 1-2 ngày. Sử dụng bả sinh học, thuốc hóa học, ... có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Sử dụng thuốc Ranpart 2%DS,  Rat-kill 2% DP, Cat 0.25WP, Rat K 2% DP, ...; trộn thành bả; mồi nhử là thóc luộc nứt vỏ chấu, gạo, khoai lang, mộng mạ, cua, ốc, tép, ... hoặc bả trộn sẵn như FORWARAT 0.005% WAX BLOCK, Broma 0.005AB, GIMLET 2.0GB…).

- Các đối tượng khác tiếp tục theo dõi và phòng trừ theo hướng dẫn của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện.

Lưu ý: Sau khi phun thuốc xong cần thu gom bao gói thuốc BVTV để vào nơi quy định của địa phương.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn