Thứ Bảy, 3/12/2022
Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 31/8 đến 06/9/2022 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài
Lúa vụ mùa giai đoạn chín sáp đến chín

Hiện nay, trà lúa Mùa sớm đang chín - Thu hoạch, trà Mùa trung đang ở giai đoạn trỗ - chín sáp. Qua kết quả điều tra tình hình SVGH ngày 05 - 06/9/2022, Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo tình hình SVGH, dự báo trong kỳ tới như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại trên các trà lúa, quy mô và mức độ hại giảm hơn so với k trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,3 - 8,5%, cao 12 - 26,3%; cục bộ 30,4% (Việt Trì). Diện tích nhiễm 1.826,1 ha (Nhiễm nhẹ 1.437,3 ha; trung bình 388,8 ha). Diện tích đã phòng trừ 373,8 ha.  

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nắng mưa xen kẽ, bệnh phát sinh và gây hại ở các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm, bón phân không cân đối, nhất là trên những diện tích lúa hin đang trỗ đến chín sữa.

2. Bạc lá, Đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Xuất hiện và gây hại rải rác. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,2 - 4,0%; cao 6,0 - 18,7%; cục bộ 26,6% (Đoan Hùng), diện tích nhiễm 247,2 ha (Nhiễm nhẹ 198,8 ha; trung bình 48,4 ha). Diện tích phòng trừ 159,9 ha.

* Dự báo: Bệnh gây hại mạnh sau mưa kèm theo dông, lốc, bệnh tiếp tục gây hại trên lúa đang trỗ đến chín sữa, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Những ruộng lúa đã bị nhiễm bệnh, cấy giống mẫn cảm (Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...) cần lưu ý.

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Mật độ phổ biến 12 - 95 con/m2, cao 120 - 700 con/m2 (Thanh Sơn) phát dục chủ yếu tuổi 4,5.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy, gia tăng mật độ và gây hại trong thời gian tới, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cần chú ý theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời khi mật độ rầy tới ngưỡng. Các huyện cần chú ý: Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa, Thanh Ba, Lâm Thao, ... .

4. Ngoài ra: Sâu cuốn lá nhỏ Lứa 6, sâu đục thân tiếp tục gây hại nhẹ trên một số diện tích lúa trỗ muộn; chuột gây hại nhẹ.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

Hiện nay, trà Mùa sớm đã bắt đầu vào thu hoạch. Tuy nhiên, Trà lúa Mùa trung vẫn còn nguy cơ bị ảnh hưởng bởi một số đối tượng SVGH, cần quan tâm chỉ đạo phòng trừ. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị:

- UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo các xã, HTX, THT,.. chuẩn bị các điều kiện thu hoạch nhanh gọn trà Mùa sớm đã chín theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" để giải phóng đất, chuẩn bị gieo trồng cây vụ Đông theo kế hoạch. Mặt khác, tiếp tục quan tâm chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ SVGH đối với diện tích lúa Mùa trung, nhất là các diện tích hiện đang trỗ đến chín sữa, tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở xã, khu dân cư/thôn/bản để nông dân biết, thăm đồng, kiểm tra và phun triệt để các ổ sâu, bệnh theo hướng dẫn, không để lây lan và ảnh hưởng tới năng suất.

- Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên để thực hiện thu hoạch nhanh gọn trà lúa Mùa sớm, đồng thời phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả trà lúa Mùa trung từ nay đến cuối vụ.

- Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho bà con nông dân thăm đồng, khoanh vùng những diện tích đến ngưỡng để chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng SVGH trên lúa trà trung.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Chevin 5SC, Saizole 5EC, Avilando 5SC, Thanonil 75WP, Nativo 750WG, Clearner 75WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Valivithaco 5SL, Damycine 5SL/5WP, Nativo 750WG, ... .

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu (ví dụ như Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP , Avalon 8WP,ViSen 20SC, ...) để phun phòng trừ sớm ngay khi mới phát hiện, tuyệt đối không phun kèm phân bón qua lá và thuốc kích thích sinh trưởng, dừng bón các loại phân hóa học, nhất là phân đạm khi ruộng lúa bị bệnh.

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.000 con/m2 (trên 25 con/khóm) thì phun phòng trừ bằng một số loại thuốc trừ rầy trên lúa, ví dụ thuốc: Nibas 50EC, Novi-ray 500WP, Comda gold 4WG, Virtako 40WG, Shepatin 36 EC, Sieuray 250WP, Penalty 40WP, Midan 10 WP,  Boxing 405EC, ...

- Các đối tượng khác tiếp tục theo dõi và phòng trừ theo hướng dẫn của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện.

Lưu ý: Sau khi phun thuốc xong cần thu gom bao gói thuốc BVTV để vào nơi quy định của địa phương.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn